Cài đặt Firefox trên iPad, iPhone hoặc iPod của bạn

Tin tốt! Firefox dành cho iOS hiện có sẵn trong những quốc gia này.

Nếu quốc gia của bạn không được liệt kê, hãy theo dõi. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để đưa Firefox dành cho iOS đến khu vực của bạn. Đăng ký danh sách email tại đây.

Mang theo Firefox trên các thiết bị iPad, iPhone hoặc iPod của bạn. Đây là cách cài đặt nó.

Firefox có sẵn trên các thiết bị chạy từ iOS 8 trở lên. Hãy xem danh sách các thiết bị tương thích.
  1. Mở App Store trên thiết bị của bạn và truy cập trang Firefox dành cho iOS.
  2. Chạm Nhận.
  3. Chạm Cài đặt.
  4. Nhập mật khẩu Apple ID của bạn, sau đó nhấn OK.

Khi Firefox tải xuống xong, nút Mở sẽ xuất hiện trên trang App Store của nó. Biểu tượng Firefox cũng sẽ xuất hiện trên màn hình chính của bạn.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support