Firefox có dùng được trên iPhone hoặc iPad bằng tiếng Việt hay không?

Firefox dành cho iOS đã có thể sử dụng trên các thiết bị iPad, iPhone và iPod touch tương thích với iOS 10.3 trở lên. Để có trải nghiệm Firefox tốt nhất, hãy kiểm tra xem phiên bản iOS mới nhất có sẵn cho thiết bị của bạn hay không.

Người dùng Apple App Store có thể tải xuống Firefox cho iOS bằng các ngôn ngữ sau:

Firefox luôn sử dụng ngôn ngữ mặc định của thiết bị của bạn. Xem Thay đổi ngôn ngữ mặc định của Firefox cho iOS để biết thêm chi tiết.


 • Bengali (India)
 • Breton
 • Bulgarian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Czech
 • Dutch
 • English (US)
 • Esperanto
 • French
 • Frisian
 • Galician
 • German
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Khmer
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Lower Sorbian
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Portuguese (Portugal)
 • Romanian
 • Russian
 • Scottish Gaelic
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish (Chile)
 • Spanish (International)
 • Spanish (Mexico)
 • Swedish
 • Tagalog
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Upper Sorbian
 • Uzbek
 • Welsh
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Ilovevietnam, pierreneter, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support