Thay đổi ngôn ngữ mặc định trên Firefox cho iOS

Firefox sẽ chuyển sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn được đặt thành, vì vậy bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà không cần tải lại Firefox. Đây là cách để làm điều đó:

  1. Chạm vào ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.
  2. Chạm Cài đặt chung.
  3. Chạm Ngôn ngữ & vùng.
  4. Chạm Ngôn ngữ của iPad/iPod/iPhone để xem lựa chọn của bạn.
  5. Chạm vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, rồi chạm Xong.

Hãy đợi cho thiết bị của bạn một vài giây để chuyển đổi trước khi mở Firefox.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support