Duyệt web riêng tư trong Firefox dành cho iOS

Duyệt web riêng tư của Firefox cho phép bạn duyệt Web trên iPhone hoặc iPad mà không lưu lịch sử của bạn. Mở nhiều thẻ riêng tư như bạn muốn và dễ dàng chuyển đổi giữa duyệt web riêng tư và thông thường.

Giới thiệu về chế độ duyệt web riêng tư

Duyệt web riêng tư không lưu lịch sử, cookie, mật khẩu, tùy chọn trang web hoặc các tệp Internet tạm thời. Nó giữ các dấu trang bạn đã lưu trong khi duyệt web riêng tư.

Duyệt web riêng tư không khiến bạn ẩn danh trên Web. Nhà cung cấp Internet và trang web của bạn vẫn có thể theo dõi bạn.

Sử dụng chế độ duyệt web riêng tư

Để sử dụng chế độ duyệt web riêng tư, chỉ cần mở thẻ riêng bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấn vào biểu tượng tab ở dưới cùng của màn hình.

  new tab ios 10
 2. Chạm vào nút mặt nạ ở đầu màn hình để chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư. Mặt nạ sẽ chuyển sang màu tím khi bạn vào chế độ này.
  private browsing ios
 3. Nhấn vào nút thẻ mới để mở thẻ riêng tư.
  new private tab ios
Mẹo: Để mở một liên kết trong thẻ riêng tư, nhấn và giữ vào liên kết cho đến khi menu mở ra, sau đó chọn Mở trong thẻ riêng tư mới.

Xem các thẻ riêng tư đang mở

Để xem danh sách các thẻ riêng tư đang mở của bạn:

 1. Nhấn vào nút danh sách thẻ ở góc trên bên phải màn hình của bạn.
  private tab list ios
 2. Bạn sẽ thấy một danh sách các thẻ riêng tư đang mở.
  view private tab list ios
 3. Nhấn vào thẻ để xem trang hoặc nhấn vào x để đóng thẻ. Các thẻ sẽ vẫn mở cho đến khi bạn nhấn x để đóng chúng.

Thoát chế độ duyệt web riêng tư

Để chuyển sang trình duyệt thông thường, chạm vào mặt nạ màu tím cho đến khi nó chuyển sang màu trắng.

private browsing ios
Các thẻ riêng tư của bạn sẽ vẫn mở cho đến khi bạn đóng chúng. Để tự động đóng tất cả các thẻ riêng tư khi bạn chuyển sang duyệt thông thường, hãy xem bài viết Automatically close Private Tabs when leaving Private Browsing, .
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support