Quản lý thiết bị bằng tài khoản Firefox

Cần trợ giúp với các thiết bị hoặc dịch vụ trên tài khoản Firefox của bạn? Dưới đây là một số giải pháp để giúp bạn bắt đầu.

Tôi không thấy thiết bị của mình trong danh sách Dịch vụ đã kết nối

Có thể xem các thiết bị hiện được kết nối với tài khoản Firefox của bạn tại: accounts.firefox.com/settings/ dưới mục Dịch vụ đã kết nối.

Đừng lo lắng nếu bạn không thấy thiết bị của mình được liệt kê, đồng bộ hóa Firefox sẽ vẫn hoạt động trên các thiết bị của bạn. Thiết bị của bạn có thể bị thiếu nếu bạn đang sử dụng phiên bản Firefox dành cho máy tính để bàn đã lỗi thời, vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Firefox dành cho máy tính để bàn mới nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối với đồng bộ hóa:

  1. Nhấp vào nút menu fx57menuFx89menuButton để mở bảng menu.
  2. Nhấp vào tài khoản Firefox của bạn (địa chỉ email của bạn sẽ xuất hiện nếu bạn đã đăng nhập).
    fxa menu 87Firefox Accounts Fx89 submenu
  3. Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào Đồng bộ ngay để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức.
    Fx73FXAmenu

Tôi thấy các bản sao trong danh sách Dịch vụ đã kết nối

Nếu bạn thấy các thiết bị hoặc dịch vụ được liệt kê nhiều lần (và bạn chắc chắn rằng đó là cùng một thiết bị) trong danh sách Dịch vụ đã kết nô, nhấp vào nút Ngắt kết nối bên cạnh thiết bị đó để xóa nó.

FxAConnectedDevices

Thiết bị hiện tại sẽ được liệt kê đầu tiên, sau đó là thông tin đăng nhập thiết bị/dịch vụ đồng bộ hóa Firefox gần đây nhất.

Làm cách nào để sử dụng tài khoản Firefox trên thiết bị của tôi?

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách thêm thiết bị vào tài khoản Firefox của bạn bằng đồng bộ hóa.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm