Tiện ích bổ sung trong Firefox dành cho iOS

Tiện ích bổ sung dành cho máy tính để bàn và phiên bản Android của Firefox không khả dụng cho Firefox dành cho iOS.

Apple đã tạo ra một hệ thống mở rộng iOS độc quyền không tương thích với các tiện ích và tiện ích mở rộng của Firefox cho Android, Mac, Windows và Linux. Ngoài ra, các tiện ích mở rộng iOS được viết cho các ứng dụng iOS khác sẽ không hoạt động trên Firefox dành cho iOS (ví dụ: tiện ích mở rộng viết cho Safari sẽ không tự động hoạt động trên Firefox dành cho iOS).

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm