Xóa cookie và dữ liệu trang web trong Firefox

Cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập bao gồm thông tin như dữ liệu trang và trạng thái đăng nhập. Bài viết này mô tả cách xoá cookie trên Firefox, dữ liệu trang web khác và dung trang web được lưu trên bộ nhớ đệm.

Xoá cookie cho trang web hiện tại

Để xoá cookie và dữ liệu cho trang web mà bạn hiện đang truy cập :

 1. Nhấp vào ổ khoá Fx70GreyPadlockFx89Padlock ở bên trái của thanh địa chỉ.
  Fx70ClearSiteDataSingleSiteFx87SiteInfo-ClearCookiesFx89SiteInfo-ClearCookies
 2. Nhấn Xoá cookie và dữ liệu trang web....

Xoá cookie cho bất kì trang web nào

Để xoá cookie cho bất kì trang web nào:

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Chọn menu Riêng tư & Bảo mật và đi tới phần Cookie và dữ liệu trang.
  Fx68CookiesAndSiteDataFx79CookiesAndSiteData
 3. Nhấn nút Quản lí dữ liệu…. Hộp thoại Quản lí cookie và dữ liệu trang sẽ xuất hiện.
 4. Trong trường Tìm kiếm trang web, Nhập tên của trang web mà bạn muốn loại bỏ cookie. Các mục phù hợp với tìm kiếm của bạn sẽ được hiển thị
  Fx68ManageCookiesSiteData-RemoveSelectedClearCookies
  • Để xoá tất cả cookie và dữ liệu cho trang web, nhấn Xoá hết.
  • Để xoá các mục đã chọn, chọn mục và nhấn Xoá mục đã chọn.
 5. Nhấn Lưu thay đổi.
 6. Trong hộp thoại Xoá cookie và dữ liệu trang được mở ra, nhấp OK.
 7. Đóng trang tuỳ chọn.

Để hiểu thêm về cách quản lí dữ liệu trang web trên Firefox, hãy xem Quản lý cài đặt lưu trữ trang cục bộXóa cookie nâng cao.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng Trình kiểm tra lưu trữ để xóa từng cookie cho một trang web cụ thể, thông qua menu ngữ cảnh nhấp chuột phải. Để mở Trình kiểm tra lưu trữ, đi đến nút menu Fx57Menu menu con Nhà phát triển Web hoặc nhấn Shift + F9 trên bàn phím.

Xoá tất cả cookie, dữ liệu trang và bộ nhớ đệm

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Nhấn chọn Riêng tư và bảo mật và đi tới phần Cookie và dữ liệu trang .
 3. Nhấn nútXoá dữ liệu… . Hộp thoại Xoá dữ liệu sẽ xuất hiện
  Fx68CookiesAndSiteData-ClearData
  • Cookie và dữ liệu trang (để loại bỏ trạng thái đăng nhập và tuỳ chọn trang web), nội dung web lưu vào bộ nhớ đệm (để xoá hình ảnh được lưu trữ, script và các nội dung khác) nên được đạnh dấu.
 4. Nhấn Xoá.

Xoá tất cả cookie nhưng giữ các dữ liệu khác

Để chỉ xoá cookie trong khi giữ các dữ liệu khác, hãy làm như sau:

 1. Nhấn nút menu Fx57Menu và chọn Thư viện (hoặc nhấn vào nút Thư viện 57 library icon trên thanh công cụ).
 2. Nhấn nút Lịch sử và nhấn Xoá lịch sử gần đây….
 3. Đặt Khoảng thời gian để xoá : thành Mọi thứ.
  Fx76ClearRecentHistory-Cookies
 4. Chọn Cookie và đảm bảo rằng các mục khác bạn muốn giữ không được lựa chọn.
 5. Nhấn nút OK để xoá tất cả cookie và đóng cửa số Xoá các lịch sử gần đây.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm