Làm cách nào để bật tính năng Không theo dõi?

Firefox cho phép bạn thông báo với các trang web rằng bạn không muốn họ theo dõi hành vi duyệt web của bạn. Bài viết này giải thích việc theo dõi là gì và cách bật tính năng Không theo dõi.

Theo dõi

Hầu hết các trang web lớn theo dõi hành vi của khách truy cập của họ và sau đó bán hoặc cung cấp thông tin đó cho các công ty khác. Thông tin này có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo, sản phẩm hoặc dịch vụ được nhắm mục tiêu cụ thể cho bạn. Firefox có một tính năng Không theo dõi cho phép bạn nói với mọi trang web bạn truy cập, nhà quảng cáo của họ và các nhà cung cấp nội dung khác mà bạn không muốn theo dõi hành vi duyệt web của mình.

Tôn trọng cài đặt này là tự nguyện - các trang web cá nhân không bắt buộc phải tôn trọng nó. Các trang web tôn trọng cài đặt này sẽ tự động dừng theo dõi hành vi của bạn mà không có bất kỳ hành động nào từ bạn. Bật tính năng này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng đăng nhập vào trang web của bạn cũng như khiến Firefox quên thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như nội dung của giỏ hàng, thông tin vị trí hoặc thông tin đăng nhập.

Lưu ý: Bạn có thể thấy quảng cáo ít liên quan hơn trên các trang web nếu bạn kích hoạt tùy chọn Không theo dõi.

The Do Not Track feature is turned off by default, except in Private Windows, where it is always on by default. To always use Do Not Track:

 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Find the Tracking Protection section.
  Fx57DoNotTrackFx61TrackingProtection-DoNotTrack
 4. Underneath Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked , choose the Always setting.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Click the menu button fx57menu and select Content Blocking.
  • This takes you to the Content Blocking section of your Firefox Tùy chọnTùy chỉnhCài đặt Privacy & Security panel.
  Fx63ContentBlocking-DoNotTrackFx65ContentBlocking-DoNotTrack
 2. Under Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked, choose Always.
 3. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, hãy nhấp vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

 2. Select the Privacy & Security panel.
  Fx70ETP-DoNotTrack
 3. Under Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked, choose Always.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm