Cửa sổ Thông tin Trang của Firefox

Cửa sổ Thông tin Trang của Firefox cung cấp chi tiết kỹ thuật về trang bạn đang xem cũng như cho phép thay đổi các quyền hạn của trang Web đó. Để mở cửa sổ Thông tin Trang: Nhấn chuột phảiNhấn và giữ phím Control trong khi bạn nhấp vào một vùng trống của trang và chọn Xem thông tin về trang từ trình đơn bối cảnh. Bạn cũng có thể mở cửa sổ Thông tin Trang bằng cách này:

 1. Nhấn chuột vào nút Site Info button vào bên trái của địa chỉ trang để mở Trung tâm Điều khiển.
 2. Nhấn chuột vào tên mũi vào bên phải của panel thả xuống.
  Fx52ControlCenterFx60ControlCenter
 3. Nhấn chuột vào nút Thêm Thông tin trong cửa sổ sau.
  Fx52ControlCenter-MoreInfoFx60ControlCenter-MoreInfo

Cửa sổ Thông tin Trang được chia thành vài panel. Mỗi panel được miêu tả bên dưới.

Tổng quát

Fx61PageInfo-GeneralFx64PageInfo-General
Panel Tổng quát bao gồm các thông tin cơ bản về trang, chẳng hạn như tiêu đề, kiểu nội dung, và kích thước, cũng như các thông tin kỹ thuật lấy từ mã nguồn trang.

 • Tiêu đề: Hiển thị tiêu đề của trang bạn đang xem.
 • Địa chỉ: Hiển thị địa chỉ URL (Uniform Resource Locator) của trang bạn đang xem.
 • Kiểu: Hiển thị kiểu nội dung (kiểu MIME) của trang bạn đang xem. Kiểu này do máy chủ web xác định.
 • Chế độ Xử lý: Hiển thị trang có tuân theo các tiêu chuẩn xây dựng web (Chế độ chuẩn) hoặc Firefox có cần hiển thị trang một cách tương thích với mã nguồn không chuẩn (Chế độ Quirks).
 • Mã hóa văn bản: Hiển thị bản mã văn bản mà trang đang sử dụng. Bạn có thể thay đổi bảng mã văn bản từ trình đơn Hiển thị.
 • Kích thước: Hiển thị kích thước trang đo bằng kilôbyte (và byte).
 • Được chỉnh sửa: Hiển thị ngày giờ trang được thay đổi lần cuối cùng.

Meta

Khung Meta hiển thị thẻ siêu dữ liệu nào có trong mã nguồn trang. Siêu dữ liệu có thể xác định chẳng hạn kiểu tập tin, bảng mã văn bản, tác giả, từ khóa, v.v.

Đa phương tiện

Fx61PageInfo-MediaFx64PageInfo-Media
Panel Đa phương tiện hiển thị URL và kiểu của tất cả các hình nền, hình ảnh, và nội dung nhúng (bao gồm âm thanh và video) được tải trong trang. Bạn có thể nhấn chuột vào mục nào để tìm hiểu thêm về nó, bao gồm:

 • Địa chỉ: Địa chỉ URL của mục được chọn.
 • Kiểu: Kiểu tập tin của mục được chọn.
 • Kích thước: Kích thước đo bằng kilôbyte (và byte) của mục được chọn.
 • Kích cỡ: Kích cỡ đo bằng điểm ảnh của mục như được hiển thị trên màn hình.
 • Văn bản đi kèm: Đối với các hình ảnh, văn bản “thay thế” xuất hiện nếu không thể tải hình.

Bạn có thể lưu mục nào vào ổ đĩa cứng của bạn bằng cách nhấn chuột vào nút Lưu Thành….

Chặn Ảnh từ tên miền

Đánh dấu kiểm vào tùy chọntùy chỉnh này sẽ ngăn chặn các trang thuộc tên miền tương ứng không được tải hình tự động.

Nguồn cấp

Fx61PageInfo-Feeds

Panel Nguồn cấp liệt kê địa chỉ URL và kiểu của nguồn cấp web nào ứng với trang. Để đăng ký theo dõi một nguồn cấp, nhấn chuột vào liên kết của nó trong danh sách. Hãy xem bài viết Live Bookmarks - Subscribe to a web page for news and updates để biết thêm chi tiết.
Lưu ý: Nếu trang không có nguồn cấp web nào, cửa sổ thông tin trang sẽ không bao gồm một bảng nguồn cấp.

Quyền hạn

Fx52PageInfo-PermissionsFx55PageInfoPermissionsFx57PageInfoPermissionsFx58PageInfo-PermissionsFx61PageInfo-PermissionsFx63PageInfo-PermissionsFx64PageInfo-Permissions
Panel Quyền hạn cho phép bạn ghi đè các tùy chọntùy chỉnh cho tên miền xuất hiện đằng sau Quyền hạn cho. Bỏ dấu kiểm khỏi hộp Dùng Mặc Định để cho phép hoặc cấm trang đối với tác vụ được miêu tả.

Kích hoạt Plugins

Hỗ trợ kết thúc cho tất cả phần bổ trợ NPAPI, ngoại trừ Adobe Flash, trong Firefox phiên bản 52. Xem bài viết này để biết thêm chi tiết.
Liệt kê các plugin được cài đặt và xác định nên Luôn hỏi, Cho phép, hoặc Chặn mỗi plugin trong tên miền khi nó cố tải. Bài Tại sao tôi phải nhấn để kích hoạt các phần bổ trợ? giải thích các quyền hạn này được đặt như thế nào đối với các trang Web cụ thể.

Truy cập vị trí của bạn

Xác định Firefox có phép hay không để cho tên miền biết bạn đang ở đâu, dùng Duyệt Web tùy theo vị trí.

Automatically Play Media with Sound

Chỉ định xem tên miền được liệt kê có được phép tự động phát phương tiện hay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Allow or block media autoplay in Firefox. Lưu ý rằng tính năng tự động phát đa phương tiện có thể chưa được bật trong phiên bản Firefox của bạn.

Cài đặt tiện ích

Xác định tên miền có phép hay không để hiển thị hộp thoại xin phép cài đặt phần mở rộng hoặc giao diện. Xem bài Thiết lập bảo mật và mật khẩu để biết cách cấp hoặc rút quyền cài đặt của trang Web. Bạn có thể cấp hoặc rút quyền cài đặt của trang Web trong panel Riêng tư & Bảo mật của Tùy chọn FirefoxTùy chỉnh Firefox, dưới Quyền hạn.

Tải Ảnh

Xác định tên miền có phép hay không để tải hình ảnh tự động.

Duy trì lưu trữ ngoại tuyến

Xác định tên miền có phép hay không để lưu trữ nội dung ngoại tuyến.

Mở Cửa sổ Pop-up

Xác định tên miền có phép hay không để mở cửa sổ nổi lên (pop-up). Xem bài Thiết lập, ngoại lệ, và khắc phục sự cố về trình chặn pop-up để biết cách cấp hoặc rút quyền hiển thị cửa sổ pop-up của trang Web.

Ghi đè phím tắt

Xác định tên miền có phép hay không để thay thế các phím tắt mặc định, chẳng hạn chỉ định Ctrl + Bcommand + B cho lệnh Chữ đậm thay vì hiện ẩn Thanh bên Trang đánh dấu. Chú ý: Nếu đặt thành Chặn, bạn sẽ không thể sử dụng phím Delete, và phím Backspace trở thành nút Lùi, ngay cả trong biểu mẫu và trình soạn thảo.

Nhận thông báo

Xác định tên miền có phép hay không để gửi thông báo đẩy.

Chạy Adobe Flash

Xác định tên miền phải Luôn hỏi, Cho phép, hoặc Chặn đối với việc tải plugin Adobe Flash. Bài Tại sao tôi phải nhấn để kích hoạt các phần bổ trợ? giải thích các quyền hạn này được đặt như thế nào đối với các trang Web cụ thể.

Gửi thông báo

Chỉ định xem tên miền được liệt kê có được phép gửi thông báo đẩy hay không.

Xác định tên miền có phép hay không để đặt cookie. Xem bài Kích hoạt và vô hiệu hóa cookie để biết cách cấp hoặc rút quyền đặt cookie của trang Web.

Chia sẻ màn hình

Các trang Web có thể xin phép chia sẻ màn hình của bạn. Bạn có thể đặt thành Luôn hỏi hoặc Chặn. Xem thêm thông tin tại Chia sẻ cửa sổ trình duyệt hoặc màn hình của bạn với những trang web tin cậy..

Lưu trữ dữ liệu trong dung lượng ổn định

Xác định tên miền có phép hay không để lưu trữ dữ liệu trên máy bạn để sử dụng về sau. Firefox duy trì dữ liệu từ các trang Web trong dung lượng ổn định cho đến khi bạn xóa nó. Xem thêm thông tin tại Quản lý cài đặt kho lưu trữ trang.

Chuyển qua thẻ này

Xác định tên miền có phép hay không để lấy giành tiêu điểm cho thẻ chứa nó. Bạn có thể đặt nó thành Luôn hỏi hoặc Cho phép.

Dùng máy quay

Xác định tên miền có phép hay không để sử dụng máy quay của bạn. Tùy chọnTùy chỉnh này được áp dụng vào các trang Web có khả năng thu video hoặc hình ảnh, chẳng hạn như trang trò chuyện video. Bạn có thể đặt nó thành Luôn hỏi, Cho phép, hoặc Chặn.

Dùng micrô

Xác định tên miền có phép hay không để sử dụng micrô của bạn. Tùy chọnTùy chỉnh này được áp dụng vào các trang Web có khả năng thu âm, chẳng hạn như trang hội thoại bằng giọng nói. Bạn có thể đặt nó thành Luôn hỏi, Cho phép, hoặc Chặn.

Bảo mật

Fx60PageInfo-Security-SecureFx61PageInfo-Security-SecureFx64PageInfo-Security

Định danh Trang Web

 • Trang web: Hiển thị tên miền của trang.
 • Chủ: Hiển thị chủ trang, nếu có thể xác nhận định danh của trang.
 • Xác minh bởi: Hiển thị cơ quan phát hành giấy chứng thư bảo mật được sử dụng bởi trang Web, nếu có. Nhấn chuột vào nút Xem Chứng Thư để xem giấy chứng thư.

Riêng tư & Lược sử

 • Tôi đã từng xem trang web này trước ngày hôm nay chưa?: Hiển thị bạn có từng xem trang Web trước ngày hôm nay, và nếu có, bao nhiêu lần.
 • Trang web này có đang lưu thông tin (cookie) trên máy tôi không?: Hiển thị trang Web có đang lưu các cookie. Nhấn chuột vào nút Xem Cookie để xem hoặc xóa sạch các cookie, nếu nó đang lưu chúng.

 • Trang web này có đang lưu thông tin trên máy tôi không?: Hiển thị trang Web có đang lưu các cookie hoặc dữ liệu trang Web khác. Nhấn chuột vào nút Xóa sạch Cookie và Dữ liệu Trang Web để xem hoặc xóa sạch dữ liệu đã lưu, nếu nó đang lưu chúng.
 • Tôi có lưu mật khẩu nào trên trang web này không?: Hiển thị bạn có lưu thông tin đăng nhập vào trang Web này chưa. Nhấn chuột vào nút Xem Mật khẩu Đã lưu để xem các mật khẩu bạn đã lưu cho trang Web này.

Chi tiết Kỹ thuật

Phần Chi tiết Kỹ thuật hiển thị kết nối có được mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư hay không, và nếu có, kiểu hoặc độ mạnh của phương pháp mã hóa được sử dụng.


Chia sẻ bài viết này: https://mzl.la/2LfrxcY

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm