Về trang thẻ mới trong Firefox

Firefox giúp bạn dễ dàng truy cập nội dung tuyệt vời ngay khi mở tab mới bằng cách hiển thị các trang web đã truy cập thường xuyên và nhiều nhất gần đây cùng với nội dung web phổ biến. Trang thẻ mới là trang bắt đầu mặc định của Firefox trừ khi bạn đặt một trang chủ khác.

new tab page 57New Tab Fx89

Khi bạn sử dụng Firefox lần đầu tiên, bạn sẽ thấy các liên kết đến các trang web xếp hạng hàng đầu và các công cụ tìm kiếm phổ biến. Chúng cuối cùng được thay thế bằng Trang web hàng đầuLối tắt, là các liên kết đến các trang web được truy cập thường xuyên và gần đây từ lịch sử duyệt web của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách có thể tùy chỉnh trang thẻ mới:

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm