Về trang thẻ mới trong Firefox

Firefox giúp bạn dễ dàng truy cập nội dung tuyệt vời hơn bằng cách đưa các trang web được truy cập gần đây và thường xuyên nhất của bạn, cùng với các trang web và bài viết phổ biến, khi bạn mở một tab mới. Trang thẻ cũng là trang bắt đầu mặc định của Firefox, trừ khi bạn đặt một trang chủ khác.

new tab page 57

Khi bạn sử dụng Firefox lần đầu tiên, bạn sẽ thấy các liên kết đến các trang web xếp hạng hàng đầu và các công cụ tìm kiếm phổ biến. Chúng sẽ dần được thay thế bằng các liên kết đến các trang web đã truy cập thường xuyên và gần đây từ lịch sử duyệt web của bạn.

Trên trang thẻ mới, Firefox hiển thị các liên kết trang web dưới dạng hình thu nhỏ (hình ảnh thu nhỏ) hoặc logo, được gọi là Ô.

tiles 39

Khi bạn sử dụng Firefox lần đầu tiên, bạn sẽ thấy các liên kết đến các trang web Mozilla. Chúng sẽ dần được thay thế bằng các liên kết đến trang web đã truy cập thường xuyên và gần đây từ lịch sử duyệt web của bạn.

Bạn có thể tùy chỉnh trang này theo cách bạn muốn. Truy cập các bài viết sau để xem làm thế nào:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:pierreneter, TheVNmese, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support