Cách xóa bộ nhớ đệm Firefox

Bộ nhớ đệm của Firefox tạm thời lưu trữ hình ảnh, tập lệnh và các phần khác của trang web bạn truy cập để tăng tốc trải nghiệm duyệt web của bạn. Bài viết này mô tả cách xóa bộ nhớ đệm.

Xóa bộ nhớ đệm

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx MenuFx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Riêng tư & bảo mật.
 3. Trong phần Cookie và dữ liệu trang, nhấp Xóa dữ liệu….
  Fx60Cookies&SiteData-ClearCache
 4. Xóa dấu kiểm ở phía trước Cookie và dữ liệu trang.
 5. Với hộp kiểm Nội dung web được nhớ đệm đã đánh dấu, nhấp vào nút Xóa.
 6. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Mẹo: Đây là một cách khác để xóa bộ nhớ đệm Firefox:
Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon, nhấp Lịch sử và nhấp Xóa các lịch sử gần đây…. Bên cạnh Khoảng thời gian để xóa, chọn Mọi thứ từ menu thả xuống, chọn Bộ nhớ đệm trong danh sách các mục, đảm bảo các mục khác bạn muốn giữ không được chọn và sau đó nhấp vào nút Xóa ngayOK. Xem tại bài viết này để biết thêm chi tiết.

Tự động xóa bộ nhớ đệm

Bạn có thể đặt Firefox để tự động xóa bộ nhớ đệm khi Firefox đóng:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx MenuFx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Riêng tư & bảo mật và đi đến phần Lịch sử.

 3. Trong menu thả xuống bên cạnh Firefox sẽ, chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử.
  Fx60HistorySettings-UseCustomFx63CustomHistory
 4. Chọn hộp kiểm cho Xóa lịch sử khi Firefox đóng.
  Fx60Custom-ClearHistoryWhenFirefoxCloses
 5. Bên cạnh Xóa lịch sử khi Firefox đóng, nhấp vào nút Cài đặt…. Cửa sổ Thiết lập cho việc xóa trắng lịch sử sẽ mở.
 6. Trong cửa sổ Thiết lập cho việc xóa trắng lịch sử, đặt dấu kiểm bên cạnh Bộ nhớ đệm.
  SettingsForClearingHistoryFX42bd
 7. Nhấp OK để đóng cửa sổ Thiết lập cho việc xóa trắng lịch sử.
 8. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Mẹo: Có một số tiện ích mở rộng có sẵn sẽ cho phép bạn xóa bộ đệm bằng biểu tượng trên thanh công cụ. Đi đến Trang web tiện ích của Mozilla để tìm kiếm. Cộng đồng Mozilla không chịu trách nhiệm duy trì và hỗ trợ các tiện ích mở rộng của bên thứ ba. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển tiện ích nếu bạn cần hỗ trợ với tiện ích mở rộng.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm