Shfletim i thjeshtë

Kërkoni dhe lëvizni me lehtësi përmes këtyre veçorive thelbësore

  • Faqerojtës dhe skeda Përdorni dhe sistemoni faqet tuaja të parapëlqyera në Internet, përmes faqerojtësish dhe skedash
  • Ndihmëza dhe marifete Hidhuni më tej se gjërat themelore, përmes këtyre shkurtoresh dhe marifetesh.
  • Si t’ia fillohet me Firefox-in - Një përmbledhje e veçorive kryesore Ky artikull mbulon veçoritë bazë të Firefox-it – faqerojtës, skeda, kërkim, shtesa, etj. Përmban gjithashtu lidhje për te më tepër artikuj që do të donit të eksploronit.
  • Si të caktohet një faqe si faqe hyrëse Caktimi i faqes hyrëse te Firefox-i është i lehtë. Nuk vendosni dot për vetëm një faqe? Nuk ka problem. Firefox-i ju lejon të caktoni një grup site-esh web si faqen tuaj hyrëse. Ky artikull ju jep disa shembuj dhe udhëzime të njëpasnjëshme se si të personalizoni rregullimet tuaja për faqen hyrëse, për t'ua përshtatur sa më mirë punimit tuaj.
  • Ç'u bë Shtylla e Gjendjes? Shtylla e Gjendjes në fund të dritares së Firefox-it është ndryshuar te Firefox 4 dhe disa nga veçoritë e saj janë kaluar në vende të tjera. Ky artikull shpjegon ku ta gjeni gjithçka dhe ju jep edhe një lidhje për te një shtesë që rikrijon Shtyllën e vjetër të Gjendjes.
  • Shtylla e kërkimeve - Zgjidhni me lehtësi motorin tuaj të parapëlqyer të kërkimeve Shtylla e Kërkimeve në cepin e sipërm djathtas të dritares së Firefox-it ju lejon të bëni kërkime dhe të ndërroni motorë kërkimesh, mu aty. Mësoni se si ta personalizoni.
  • Shtylla e Mahnitshme - Gjeni faqerojtësit tuaj, historikun dhe skedat, sapo shtypni te shtylla e adresave Teksa shtypni te shtylla e vendeve, Firefox-i ju sugjeron sajte që keni vizituar, faqeruajtur ose etiketuar. Mësoni më tepër rreth kësaj dhe merrni sajtet që doni me vetëm pak shtypje tastesh.
  • Si të bëhet Firefox-i shfletues parazgjedhje Po qe se keni më tepër se një shfletues web, kompjuteri juaj lypset të dijë cilin shfletues të përdorë si parazgjedhje. Ky artikull do t'ju tregojë se si ta bëni Firefox-in shfletuesin tuaj parazgjedhje.
  • Përdorimi i kontrollit të drejtshkrimit Përdorimi i kontrollit të drejtshkrimit
  • Dritarja e shkarkimeve Dritarja e Shkarkimeve ndjek kartelat që shkarkoni, teksa përdorni Firefox-in, përfshi kartelat që hapni dhe kartelat që ruani në kompjuterin tuaj. Dritarja e Shkarkimeve shfaq të dhëna mbi secilin shkarkim, të tilla si emri i kartelës, madhësi e saj, koha e mbetur deri në përfundimin e shkarkimit, prej nga është shkarkuar kartela, dhe kohën ose datën e shkarkimit.

Në Anglisht