Administroni parapëlqime dhe shtesa

Bëjeni Firefox-in tuajin, përmes rregullimesh dhe shtesash personalizimi

 • Importoni rregullime shfletuesish të tjerë Mësoni si të shkarkoni importoni ose eksportoni të dhënat tuaja mes Firefox-it dhe një shfletuesi tjetër.
 • Rregullime për video, audio dhe ndërveprim Ndryshoni mënyrën se si i trajton Firefox-i videot, animacionet, muzikën dhe tjetër lëndë të ngjashme
 • Ekran dhe dukje Mësoni si të ndryshoni panelet tuaj, madhësinë e shkronjave dhe ngjyrat e shfletuesit
 • Administroni shtesa Zgjeroni me anë shtesash funksionet dhe dukjen e Firefoxi-it
 • Si të bëhet Firefox-i shfletues parazgjedhje Po qe se keni më tepër se një shfletues web, kompjuteri juaj lypset të dijë cilin shfletues të përdorë si parazgjedhje. Ky artikull do t'ju tregojë se si ta bëni Firefox-in shfletuesin tuaj parazgjedhje.
 • Si të caktohet një faqe si faqe hyrëse Caktimi i faqes hyrëse te Firefox-i është i lehtë. Nuk vendosni dot për vetëm një faqe? Nuk ka problem. Firefox-i ju lejon të caktoni një grup site-esh web si faqen tuaj hyrëse. Ky artikull ju jep disa shembuj dhe udhëzime të njëpasnjëshme se si të personalizoni rregullimet tuaja për faqen hyrëse, për t'ua përshtatur sa më mirë punimit tuaj.
 • Flluska Ky dokument shpjegon rregullimet e mundshme në Mozilla Firefox për kontrollimin e flluskave.
 • Kontrolle prindi Ky artikull shpjegon se si të bllokohen në Firefox site-e web ose të filtrohet lëndë site-i web që mund të jetë fyese ose e papërshtatshme për fëmijë.
 • Rikthim të dhënash të rëndësishme të një profili të vjetër Një profil Firefox-i ruan krejt të dhënat tuaja të rëndësishme, të tilla si faqerojtësit tuaj, historikun, cookie-t, dhe fjalëkalimet. Ky artikull shpjegon se si të kopjohen kartelat te një profil i ri, radhit kartelat e rëndësishme të profilit dhe përshkruan se cilat të dhëna gjenden të depozituara në këto kartela.
 • Dritarja e mundësive - Paneli Të përgjithshme Paneli Të përgjithshme ju lejon: Të caktoni cilën/cilat faqe të shfaqë Firefox-i kur nisni shfletuesin tuaj ose klikoni mbi ikonën e Faqes Hyrëse; Të caktoni se çfarë duhet të bëjë Firefox-i kur shkarkoni kartela; Të administroni Shtesat tuaja.
 • Dritarja e mundësive - Paneli Përmbajtje Ky artikull shpjegon krejt mundësitë që paraqiten te paneli Përmbajtje i dritares Mundësi(dritarja Parapëlqime, për Mac dhe Linux) të Mozilla Firefox-it.
 • Përdorimi i kontrollit të drejtshkrimit Përdorimi i kontrollit të drejtshkrimit
 • Shtylla e kërkimeve - Zgjidhni me lehtësi motorin tuaj të parapëlqyer të kërkimeve Shtylla e Kërkimeve në cepin e sipërm djathtas të dritares së Firefox-it ju lejon të bëni kërkime dhe të ndërroni motorë kërkimesh, mu aty. Mësoni se si ta personalizoni.
 • Dritarja e Mundësive - Paneli Të mëtejshme Ky artikull shpjegon krejt mundësitë që mund të caktohen nga paneli Të mëtejshme, te dritarja Mundësi (dritarja Parapëlqime nën Mac dhe Linux) e Mozilla Firefox-it.
 • Ndryshoni veprimin që kryen Firefox-i kur klikoni ose shkarkoni një kartelë Ky artikull përshkruan se si i trajton Firefox-i shkarkimet për lloje të ndryshme kartelash dhe se si mund ta ndryshoni këtë sjellje të tij.
 • Ruajtja dhe rikthimi i të dhënave tuaja Mozilla Firefox-i i depoziton krejt të dhënat personale dhe rregullimet tuaja, të tilla si faqerojtës, fjalëkalime dhe zgjerime, nëj një '''dosje [[Profile|profili]]''' te kompjuteri juaj, në një vend veçmas nga programi Firefox. Ky artikull shpjegon si t'i bëni një kopje, si ta riktheni, ose si ta kaloni profilin tuaj te një vend, ose kompjuter, i ri.
 • Si t'i rikthej skedat e mia të herës së fundit? Ky artikull shpjegon mundësitë e ndryshme që keni për hapje skedash dhe dritaresh që i kishit të hapura herën e fundit kur po përdornit Firefox-in.

Në Anglisht