Personalizoni rregullime dhe parapëlqime

Bëjeni Firefox-in tuajin, përmes rregullimesh dhe shtesash personalizimi

Flluska

Ky dokument shpjegon rregullimet e mundshme në Mozilla Firefox për kontrollimin e flluskave.

Si të bëhet Firefox-i shfletues parazgjedhje

Po qe se keni më tepër se një shfletues web, kompjuteri juaj lypset të dijë cilin shfletues të përdorë si parazgjedhje. Ky artikull do t'ju tregojë se si ta bëni Firefox-in shfletuesin tuaj parazgjedhje.

Si të caktohet një faqe si faqe hyrëse

Caktimi i faqes hyrëse te Firefox-i është i lehtë. Nuk vendosni dot për vetëm një faqe? Nuk ka problem. Firefox-i ju lejon të caktoni një grup site-esh web si faqen tuaj hyrëse. Ky artikull ju jep disa shembuj dhe udhëzime të njëpasnjëshme se si të personalizoni rregullimet tuaja për faqen hyrëse, për t'ua përshtatur sa më mirë punimit tuaj.

Kontrolle prindi

Ky artikull shpjegon se si të bllokohen në Firefox site-e web ose të filtrohet lëndë site-i web që mund të jetë fyese ose e papërshtatshme për fëmijë.

Rikthim të dhënash të rëndësishme të një profili të vjetër

Një profil Firefox-i ruan krejt të dhënat tuaja të rëndësishme, të tilla si faqerojtësit tuaj, historikun, cookie-t, dhe fjalëkalimet. Ky artikull shpjegon se si të kopjohen kartelat te një profil i ri, radhit kartelat e rëndësishme të profilit dhe përshkruan se cilat të dhëna gjenden të depozituara në këto kartela.

Ruajtja dhe rikthimi i të dhënave tuaja

Mozilla Firefox-i i depoziton krejt të dhënat personale dhe rregullimet tuaja, të tilla si faqerojtës, fjalëkalime dhe zgjerime, nëj një '''dosje [[Profile|profili]]''' te kompjuteri juaj, në një vend veçmas nga programi Firefox. Ky artikull shpjegon si t'i bëni një kopje, si ta riktheni, ose si ta kaloni profilin tuaj te një vend, ose kompjuter, i ri.

Në Anglisht

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër