Switching from Chrome to Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Switching from Google Chrome to Firefox is easy and risk-free! Firefox can automatically import your bookmarks, passwords, history, and other data from Chrome without deleting it or interfering with any of its settings. Give it a try.

 1. Don't remove Chrome [yet]… We'll need it to import your bookmarks and other data.
  • (Optional) If you have Google Chrome open tabs you want to save, bookmark them all in an easy-to-find location, such as in a new “Open Tabs” folder in the Bookmarks bar.
  Bookmark all tabs Chrome MacOS
 2. Download and install Firefox from Mozilla's download page.
 3. Quit ChromeExit Chrome if you have it running.
  quit chrome macquit chrome win
 4. Open your newly-installed Firefox. The import tool will pop up.
  • If it doesn't, click the menu button Fx89menuButton, click Bookmarks, go down to the bottom and click Manage Bookmarks and, lastly, click Import and BackupImport import buttonImport and Backup and select Import Data from another Browser from the menu.
 5. The import tool will look similar tolike this:
  import toolFx107ImportWizard-Win7FxImportWizard-Win10
 6. Choose Chrome in the Import Settings and Data window. In the next screen, choose the things you want to import. Follow the prompts and Firefox will take care of the rest.
  • (Optional) If you saved your open tabs in Google Chrome, find the “From Google Chrome” folder in the Firefox Bookmarks Toolbar, select the “Open Tabs” folder you created and click Open All in Tabs to open the tabs in Firefox.
  Open all bookmarks in tabs

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër