How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Note: This applies to the latest Firefox release version which can be downloaded from mozilla.org/firefox.

If you'd rather not use the built-in PDF Viewer, you can use another PDF viewer like Adobe Reader, Nitro PDF Reader or Sumatra PDFAdobe Reader, MozPlugger, or KParts pluginthe Mac OS Preview application or the Schubert|it PDF Browser Plugin.

To switch from the built-in PDF viewer to another PDF viewer:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Select the Applications panel.
 3. Find Portable Document Format (PDF) in the list and click on it to select it.
 4. Click on the drop-down arrow in the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use.

  PDFviewer&plugin-Fx19
  Note: If you want to view PDF files in Firefox using a plugin, instead of in an external PDF reader application, select Use PDF reader name (in Firefox).
 5. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window.


Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/1xKv1eW

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, philipp, Tonnes, Verdi, amitshree, ouesten. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.