How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Third-party PDF viewers are available, if you prefer not to use the Firefox built-in viewer. To switch from the built-in PDF viewer to another viewer:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. In the General panel, go down to the Applications section.
  3. Find the Portable Document Format (PDF) entry in the list and click on it to select it.
  4. Click on the arrow under the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use from the drop-down menu.
    applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7 Fx61Applications-pdf-win7
    • When Preview in Firefox is the selected action, the built-in PDF viewer is used. For more information, see View PDF files in Firefox.
  5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, philipp, Tonnes, Michael Verdi, Amit Kumar Thakur, Wesley Branton, user917725, Lan, Joni, Heather, Ömer Timur. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla