How to make Firefox and websites go full screen

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox can expand to fill your entire screen with its Full Screen feature. It's great for those itty bitty screens on netbooks, making the most of your HDTV or just because you want it to! This article tells all you need to know about it.

Turn on Full Screen

Bigger is better! Fill up your whole screen with Firefox.

 1. Click the Firefox button.
 2. Click Full Screen.
If the Menu Bar is shown (the default on Windows XP), click View and then click Full Screen.
 1. On the menu bar, click on the View menu.
 2. Click Full Screen on the menu.
 1. Click the Full Screen icon Fullscreen Mac 1 on the upper-right corner of the Firefox window.
 • Click the menu button new FX menu on the right side of the toolbar and select Full Screen.
  Fullscreen 29 Win Fullscreen 29 Mac Fullscreen 29 Lin

Turn off Full Screen

Gimme my computer back! Shrink Firefox back to it's original size.

 1. Move the pointer to the top of the screen.
 2. Right-click on an empty section of the Tab Strip.
 3. Click Exit Full Screen Mode
 1. Move the pointer to the top of the screen.
 2. Click on the Full Screen icon Fullscreen Mac 2 in the upper-right corner of the menu bar.
 1. Move the pointer to the top of the screen to make the toolbar reappear.
 2. Click the menu button new FX menu on the right side of the toolbar and select Full Screen.
 • Click the menu button new FX menu on the right side of the toolbar and select Full Screen.

Keyboard Shortcuts

For those with a good memory. Go Full Screen via the keyboard.

 • Toggle Full Screen keyboard shortcut: Press the F11 key.
  Note: On computers with a compact keyboard (such as netbooks and laptops), press the fn + F11 keys.
 • Toggle Full Screen keyboard shortcut: command + Shift + F

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, Jack, StarrPhyre, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.