Si të bëhet Firefox-i shfletues parazgjedhje

Ky artikull mund të jetë i vjetruar.

Te artikulli në Anglisht, te i cili ky bazohet, është bërë një ndryshim i rëndësishëm. Deri kur kjo faqe të përditësohet, mund të jetë e dobishme kjo këtu: Make Firefox your default browser

Po qe se keni më tepër se një shfletues, WindowsOS Xsistemi juaj operativ lypset të dijë cilin shfletues të përdorë si parazgjedhje. Ky artikull do t'ju tregojë se si ta bëni Firefox-in shfletuesin tuaj parazgjedhje.

  1. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu Fx57Menu dhe zgjidhni Mundësi.Parapëlqime.
  2. Përzgjidhni panelin Të mëtejshme, mandej klikoni skedën Të përgjithshme, e mandej klikoni mbi Kontrollo Tani.

    04554c258740acac23179f1b55871578-1271789836-935-1.png    04554c258740acac23179f1b55871578-1246116406-954-2.jpg

    Default - Win Default - Mac Default - Lin
  3. Përzgjidhni Po që ta caktoni Firefox-in si shfletuesin tuaj parazgjedhje.
Shënim: MSN Messenger dhe të tjerë zbatime mund të hapin Internet Explorer, pavarësisht se cili shfletues është ai parazgjedhje. Po ashtu, mundësuesa shërbimi Internet të tillë si PeoplePC Online, Juno dhe NetZero mund të furnizojnë software lidhjeje që vë në punë automatikisht Internet Explorer-in.


Për të caktuar si parazgjedhje një tjetër shfletues, përdorni rregullimet brenda shfletuesit që dëshironi të jetë ai parazgjedhje për ju.
Bazuar në të dhëna nga Shfletuesi parazgjedhje (BD-ja e mozillaZine-s)'''bold text

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Chris Ilias, Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla