Přidatki namakać a instalować, zo bychu Firefox přiměrili

Přidatki su małe programy, kotrež Firefox mjenje bóle wužitne funkcije přidawaja. Su přidatki, kotrež płaćizny přirunuja, wo wjedrje informuja, zwonkowny napohlad Firefox měnjeja, hudźbu wothrawaja abo samo waš profil na Facebooku aktualizuja. Tutón nastawk wobjedna rozdźělne typy přidatkow, kotrež su k dispoziciji a kak móžeće je namakać a instalować.

Kotre typy přidatkow móžu instalować?

Su tři powšitkowne typy přidatkow:

 • Rozšěrjenja
  Rozšěrjenja přidawaja Firefox nowe funkcije abo měnjeja eksistowace funkcije. Su rozšěrjenja, kotrež wam zmóžnjeja, wabjenje blokować, wideja z websydłow sćahnyć, Firefox do websydłow kaž Facebook abo Twitter integrować a samo funkcije z druhich wobhladowakow přidać.
 • Zwonkowny napohlad
  Stej dwaj typaj přidatkow za zwonkowny napohlad: dospołne drasty, kotrež napohlad tłóčatkow a menijow měnjeja a pozadkowe drasty, kotrež menijowu a rajtarkowu lajstu z pozadkowym wobrazom pyša.
 • Tykače
  Tykače přidawaja podpěru za kóždu družinu internetneho wobsaha. To wopřijima zwjetša patentowane formaty kaž Flash a Silverlight, kotrež so za widejo, awdio, hry online, prezentacije a wjace wužiwaja. Tykače so wot druhich předewzaćow wuwiwaja a rozšěrjeja.
  Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.

Zo byšće widźał, kotre přidatki su instalowane:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a wubjerće Přidatki. Rajtark zrjadowaka přidatkow so wočini.
 2. Wubjerće wotrězki Rozšěrjenja, Zwonkowny napohlad abo Tykače, zo byšće sej swoje přidatki wobhladał.

Kak móžu přidatki namakać a instalować?

Čińće slědowace kroki:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Přidatki wobstarać.
 3. Zo byšće wjace wo předstajenym rozšěrjenju abo wo drasće zhonił, klikńće na přidatk. Móžeće potom na zelene tłóčatko K Firefox přidać kliknyć, zo byšće jón instalował.
  • Móžeće tež z pomocu pytanskeho pola horjeka na stronje za wěstym přidatkom pytać. Potom móžeće namakane přidatki z tłóčatkom Instalować instalować.
   Zrjadowak přidatkow přidatki wobstarać fx47 Zrjadowak přidatkow přidatki wobstarać přidatk fx47 Addon1 29 Mac Addon2 29 Mac Addon1 29 Lin Addon2 29 Lin
 4. Firefox sćehnje požadany přidatk a prosy was wobkrućić, zo chceće jón instalować.
 5. Klikńće na Nětko znowa startować, jeli so pokazuje. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju wobnowjeć.

Někotre rozšěrjenja po instalaciji tłóčatko w symbolowej lajsće wotkładuja. Móžeće tute wotstronić abo je do menija přesunyć, jeli to chceće - hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.

Jeli chceće přidatk wotinstalować, hlejće Přidatki znjemóžnić abo wotstronić.

Čińće slědowace kroki:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Přidatki wobstarać.
 3. Zo byšće předstajeny přidatk instalował, klikńće na šěre tłóčatko, kotrež so potom zeleni. Zo byšće přidatk wotinstalował, klikńće hišće raz na tłóčatko.
  přidatki wobstarać fx50 win

Deleka na lisćinje předstajenych přidatkow je tłóčatko Wobhladajće sej dalše přidatki!, na kotrež móžeće kliknyć. Budźe was k addons.mozilla.org wjesć, hdźež móžeće za wěstymi přidatkami pytać.

Někotre rozšěrjenja po instalaciji tłóčatko w symbolowej lajsće wotkładuja. Móžeće tute wotstronić abo je do menija přesunyć, jeli to chceće - hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić.

Jeli chceće pozdźišo přidatk wotinstalować, hlejće Přidatki znjemóžnić abo wotstronić.

Problemy z přidatkami rozrisać

Za informacije wo rozrisowanju problemow z rozšěrjenjemi, tykačemi abo drastami, hlejće slědowace nastawki.

Problemy z instalowanjom abo wotinstalowanjom přidatkow

Problemy zawinowane přez přidatki

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla