Z drastami zwonkowny napohlad Firefox změnić

Drasta (jendźelsce: theme) je typ přidatka Firefox, kotryž zwonkowny napohlad Firefox měnja. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće drasty w Firefox namakać, instalować a rjadować.

Što drasty su?

Drasta měnja zwonkowny napohlad Firefox. Drasta móhła pozadkowe barby symboloweje lajsty abo napohlad tłóčatka změnić, ale někotre drasty dadźa Firefox kaž dospołnje druhi program wupadać.

Stej dwě družinje drastow, kotrejž stej za Firefox k dispoziciji:

 • Pozadkowe drasty - lochkotwarske drasty, kotrež móža barbnu šemu a pozadkowy wobraz symbolowych lajstow Firefox změnić.
Themes - Win1
Themes - Win2
background theme
theme2
 • Dospołne drasty - bóle přiměrjomne hač pozadkowe drasty, ale sćehnjenje je wobšěrniše.

; Themes - Win3

complete theme

Kak so drasty instaluja

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Přidatki wobstarać.
 3. Zo byšće wjace informacijow wo wěstej drasće widźał, klikńće na nju. Zo byšće sej ju wobhladał, dźeržće kursor nad njej a klikńće potom na zelene tłóčatko Zu Firefox hinzufügen, zo byšće ju instalował.
  • Móžeće tež wšě drasty přepytować: Klikńće na wotkaz Alle anzeigen (hornjoserbsce: Wšě pokazać). Zo byšće wšě dospołne drasty pokazał, klikńće na Alle vollständigen Themes anzeigen (hornjoserbsce: Wšě dospołne drasty pokazać) abo pytajće za wěstej drastu z pomocu pytanskeho pola horjeka na stronje. Móžeće potom namakanu drastu přez kliknjenje na tłóčatko Instalować instalować.
  Themes - Win6

  Themes - Win7
 4. Firefox sćehnje požadanu drastu a prosy was wobkrućić, zo chceće ju instalować.
 5. Klikńće na Nětko znowa startować, jeli so to pokazuje. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju wobnowjeć.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Přidatki wobstarać.
 3. Kulće po stronje, doniž wotrězk Vorgestellte Themes (hornjoserbsce: Předstajene drasty) njenamakaće a klikńće na Alle anzeigen (hornjoserbsce: Wšě pokazać), zo byšće drasty přepytował. Móžeće tež pytanske polo wužiwać, zo byšće za wěstej drastu pytał.
  themes fx29
  • Zo byšće widźał, kak pozadkowa drasta wupada, prjedy hač ju instalujeće, stajće prosće kursor myški nad nju.
  • Klikńće na drastu, zo byšće dalše informacije wo njej widźał.
 4. Jeli drastu widźiće, kotraž so wam spodoba, klikńće na tłóčatko Add to Firefox (hornjoserbsce: K Firefox přidać), zo byšće ju instalował.
 5. Firefox sćehnje požadanu drastu a prosy was wobkrućić, zo chceće ju instalować.
 6. Klikńće na Nětko znowa startować, jeli so to pokazuje. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju wobnowjeć.

Drasty rjadować

Kak so drasty wuměnjeja

Jeli su wjacore drasty instalowane:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Zwonkowny napohlad.
 3. Wubjerće drastu z lisćiny.
 4. Klikńće na tłóčatko Zmóžnić.
 5. Klikńće na wotkaz Nětko znowa startować, jeli to so pokazuje. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju wobnowjeć.

Kak so drasty wotstronjeja

Jeli chceće drastu wotstronić, čitajće Přidatki znjemóžnić abo wotstronić.

Rozrisowanje problemow

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla