Symbolowej lajsće Firefox pytanske polo přidać

Móžeće pytanske polo na stronje noweho rajtarka wužiwać abo móžeće web z adresoweho pola přepytać. Móžeće tež swoje pytanske nastajenja w Firefox změnić, zo byšće wosebite pytanske polo pódla adresoweho pola přidał.

add search bar 57

Přewjedźe slědowace kroki, zo byšće swojej symbolowej lajsće Firefox pytanske polo přidał:

  1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

  2. Klikńće na Pytać w lěwym wobłuku.
  3. Klikńće na Symbolowej lajsće pytanske polo přidać.
    add search box button 57
  4. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
Pokiw: Tu je druha móžnosć, pytanske polo přidać abo wotstronić: Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Přiměrić…Symbolowu lajstu přiměrić…Dalše nastroje a wubjerće Symbolowu lajstu přiměrić…. Sćehńće pytanske polo do abo ze symboloweje lajsty a klikńće potom na Dokónčeny. Hlejće Wodźenske elementy, tłóčatka a symbolowe lajsty w Firefox přiměrić za podrobnosće.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije