Pomoc přepytać

Wuchowajće swět ze swojeho mjechkeho konopeja

Pomhajće milionam wužiwarjow najlěpše z jich wobhladowaka won ćahnyć. Waše přinoški dosćahnu milionow wužiwarjow swětodaloko, a wy móžeće to ze swojeho mjechkeho konopeja činić!

Trjebamy wašu pomoc!

Pomoc Mozilla, kotruž wjace hač 400 milionow ludźi wužiwa, zepěra so jenož na dobrowólnikow a je wažniša hač do toho. Tu dóńdźeće wy do hry.

Wubjerće móžnosć, zo byšće sobuskutkował

Wo nas

Pomoc Mozilla je zhromadźenstwo zahorjenych dobrowólnikow a přistajenych, kotřiž pospytuja, našich wužiwarjow na cyłym swěće podpěrować. Čińće sobu a dožiwće njewěrjomny dyrdomdej!

Foto sobudźěłaćerjow a dobrowólnikow Mozilla.