Firefox za iOS Pomoc

Huste temy

Wuslědźće wědowu datowu banku.

Trjebaće hišće pomoc?

Smy tu za was. Sćelće prašenje na naše forumy pomoca a dóstańće wotmołwy wot našich ekspertow zhromadźenstwa.

Zhromadźenstwa so prašeć

Doporučene nastawki

Hesło wašeho konta Firefox z wobnowjenskimi klučemi wróćo stajić

Hesło wašeho konta Firefox z wobnowjenskimi klučemi wróćo stajić

Wutworće wobnowjenski kluč, zo byšće so móhł pola swojeho konta Firefox přizjewić, zo byšće zaso přistup k swojim synchronizowanym datam dóstał, jeli sće swoje hesło zabył.

Přidatki w Firefox za iOS

Přidatki w Firefox za iOS

Čehodla přidatki Firefox w Firefox za iOS k dispoziciji njejsu.

Graty z Firefox Accounts rjadować

Graty z Firefox Accounts rjadować

Namakajće rozrisanja, kotrež wam pomhaja, graty na wašim konće Firefox rjadować.

Priwatny modus w Firefox za iOS

Priwatny modus w Firefox za iOS

Firefox wam přehladowanje zmóžnja bjez toho, zo by wašu historiju abo placki na wašim iPhone abo iPad składował.

Illustration of community

Našemu zhromadźenstwu přistupić

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije