Tastaturgenveje - Udfør almindelige Firefox-opgaver hurtigt

Denne artikel indeholder en liste over tastaturgenveje i Mozilla Firefox. Genvejene virker kun, hvis de ikke bruges af skrivebordsmiljøet eller vindueshåndteringen. Hvis du har aktiveret Emacs-lignende editor-genveje i Gnome, vil de også virke i Firefox. Hvis der er en konflikt med en Firefox-genvej (som det er tilfældet med Ctrl+K), vil Emacs-genvejen have forrang, når der er fokus på et skrivefelt, inklusive adressefeltet og søgefeltet. I sådanne tilfælde bør du bruge den alternative tastaturgenvej, hvis en sådan er anført nedenunder.

Navigation

Kommando Genvej
Tilbage Alt + Kommando +
Kommando + [
Alt +
Ctrl + [

Backspace*
*når browser.backspace_action er sat til 0 (i konfigurationseditoren), hvilket ikke er standard.
Fremad Alt + Kommando +
Kommando + ]
Alt +
Ctrl + ]

Skift + Backspace*
*se ovenfor.
Startside Alt + HomeAlternativ + Home
Åbn fil Ctrl + OKommando + O
Genindlæs F5
Ctrl + RKommando + R
Genindlæs (overskriv cache) Ctrl + F5
Ctrl + Skift + R
Kommando + Skift + R
Stop Esc
Kommando + .

Aktuelle side

Kommando Genvej
Flyt fokus til næste link eller inputfelt Tab
Flyt fokus til forrige link eller inputfelt Skift + Tab
Gå én side ned Page Down
fn +

Mellemrum
Gå én side op Page Up
fn +

Skift + Mellemrum
Gå til bunden af siden End
Ctrl +

Kommando +
Gå til toppen af siden Home
Ctrl +

Kommando +
Flyt til næste ramme, Pop op F6
Flyt til forrige ramme, Pop op Skift + F6
Udskriv Ctrl + PKommando + P
Gem link i fokus Alt + EnterAlternativ + Retur
- når browser.altClickSave er sat til true (i konfigurationseditoren), hvilket ikke er standard.
Gem side som Ctrl + SKommando + S
Zoom ind Ctrl + +Kommando + +
Zoom ud Ctrl + -Kommando + -
Nulstil zoom Ctrl + 0Kommando + 0

Redigering

Kommando Genvej
Kopier Ctrl + CKommando + C
Klip Ctrl + XKommando + X
Slet DelSlet
Slet ord til venstre for markøren Ctrl + Backspace
Slet ord til højre for markøren Ctrl + Del
Gå et ord til venstre Ctrl +
Gå et ord til højre Ctrl +
Gå til begyndelsen af linjen Home
Ctrl +
Gå til slutningen af linjen End
Ctrl +
Gå til begyndelsen af teksten Ctrl + Home
Gå til slutningen af teksten Ctrl + End
Indsæt Ctrl + VKommando + V
Indsæt (som ren tekst) Ctrl + Skift + VKommando + Skift + V
Gentag Ctrl + Y
Ctrl + Skift + Z
Kommando + Skift + Z
Marker alt Ctrl + AKommando + A
Fortryd Ctrl + ZKommando + Z

Søgning

Kommando Genvej
Find på denne side Ctrl + FKommando + F
Find næste F3
Ctrl + GKommando + G
Find forrige Skift + F3
Ctrl + Skift + GKommando + Skift + G
Hurtig søgning (kun links) '
Hurtig søgning /
Luk søgebjælken Esc
- når søgebjælken er i fokus
Skift søgetjeneste Alt +
Alt +
Alternativ +
Alternativ +

- efter du har skrevet noget (eller tryk på tasten ) i adressefeltet
Søgning på nettet med din standard-søgetjeneste Tryk på tasten ? og et mellemrum (eller kun på tasten ?) i det tomme adressefelt
Flyt fokus til adressefeltet for søgninger på nettet med din standard-søgetjeneste Ctrl + KKommando + K
Ctrl + ECtrl + JKommando + Alternativ + F
- hvis søgefeltet ikke er vist
Flyt fokus til søgefeltet Ctrl + KKommando + K
Ctrl + ECtrl + JKommando + Alternativ + F
- hvis søgefeltet er vist
Skift standard-søgetjeneste Ctrl +
Ctrl +
Kommando +
Kommando +

- i søgefeltet eller søgefeltet på siden Nyt faneblad.
Vis menuen for at skifte, tilføje eller håndtere søgetjenester Alt +
Alt +
F4
Alternativ +
Alternativ +

- når søgefeltet er i fokus

Vinduer og faneblade

Kommando Genvej
Luk faneblad Ctrl + W
Ctrl + F4
Kommando + W
- undtagen for fastgjorte faneblade
Luk vindue Ctrl + Skift + W
Alt + F4
Kommando + Skift + W
Skift mellem de senest anvendte faneblade Ctrl + TabCtrl + Tab
- hvis funktionen er aktiveret i Firefox' indstillinger
Afslut FirefoxAfslut Firefox Ctrl + Skift + QCtrl + QKommando + Q
Gå et faneblad til venstre Ctrl + Page UpCtrl + Page Up
Kommando + Alternativ +

Ctrl + Skift + TabCtrl + Skift + Tab*
* se nedenunder
Gå et faneblad til højre Ctrl + Page DownCtrl + Page down
Kommando + Alternativ +

Ctrl + TabCtrl + Tab*
* hvis indstillingen Ctrl+Tabulator-tasten skifter mellem de senest anvendte faneblade er deaktiveret i Firefox' indstillingerindstillinger
Gå til faneblad 1 til 8 Ctrl + 1 til 8Kommando + 1 til 8Alt + 1 til 8
Gå til sidste faneblad Ctrl + 9Kommando + 9Alt + 9
Flyt faneblad til venstre Ctrl + Skift + Page Up
Flyt faneblad til højre Ctrl + Skift + Page Down
Flyt faneblad til begyndelse Ctrl + Skift + HomeKommando + Skift + Home
- kræver, at det valgte faneblad er "i fokus", fx ved at taste Alt + DKommando + L for at flytte fokus til adressefeltet og så trykke en eller flere gange på Skift + Tab til fanebladet er i fokus.
Flyt faneblad til slutning Ctrl + Skift + EndKommando + Skift + End
- kræver, at det valgte faneblad er "i fokus", fx ved at taste Alt + DKommando + L for at flytte fokus til adressefeltet og så trykke en eller flere gange på Skift + Tab til fanebladet er i fokus.
Slå lyd til/fra Ctrl + MCtrl + M
Nyt faneblad Ctrl + TKommando + T
Nyt vindue Ctrl + NKommando + N
Nyt privat vindue Ctrl + Skift + PKommando + Skift + P
Åbn adresse eller søgning i et nyt faneblad i baggrunden Alt + Skift + EnterAlternativ + Skift + Return
- fra adressefeltet
Åbn adresse eller søgning i et nyt faneblad i forgrunden Alt + EnterAlternativ + Retur
- fra adresse- eller søgefeltet
Åbn adresse eller søgning i et nyt vindue Skift + EnterSkift + Retur
- fra adressefeltet eller søgefeltet på siden Nyt faneblad
Åbn søgning i et nyt faneblad i baggrunden Ctrl + EnterKommando + Skift + Retur
- fra søgefeltet på siden Nyt faneblad.
(Se bemærkning nedenfor)
Åbn søgning i et nyt faneblad i forgrunden Ctrl + Skift + EnterKommando + Retur
- fra søgefeltet på siden Nyt faneblad.
Bemærk: Der er byttet rundt på genvejene til faneblade i forgrunden og faneblade i baggrunden, hvis indstillingenindstillingen Skift fokus til det nye faneblad, når jeg åbner et link i det er aktiveret i Firefox.
Åbn bogmærke eller link i fokus i det nuværende faneblad EnterRetur
Åbn bogmærke i fokus i et nyt faneblad i forgrunden Ctrl + EnterKommando + Retur
Åbn bogmærke i fokus i et nyt faneblad i baggrunden Ctrl + Skift + EnterKommando + Skift + Retur
Åbn link i fokus i et nyt faneblad i baggrunden Ctrl + EnterKommando + Retur
(Se bemærkning nedenfor)
Åbn link i fokus i et nyt faneblad i forgrunden Ctrl + Skift + EnterKommando + Skift + Retur
Bemærk: Der er byttet rundt på genvejene til faneblade i forgrunden og faneblade i baggrunden, hvis indstillingenindstillingen Skift fokus til det nye faneblad, når jeg åbner et link i det er aktiveret i Firefox.
Åbn bogmærke eller link i fokus i et nyt vindue Skift + EnterSkift + Retur
Vis alle faneblade Ctrl + Skift + TabCtrl + Skift + Tab
- hvis indstillingen Ctrl+Tabulator-tasten skifter mellem de senest anvendte faneblade er aktiveret under IndstillingerIndstilllinger
Fortryd lukning af faneblad Ctrl + Skift + TKommando + Skift + T
Fortryd lukning af vindue Ctrl + Skift + NKommando + Skift + N
Flyt URL'en til venstre eller højre (hvis markøren er i adressefeltet) Ctrl + Skift + XKommando + Skift + X

Historik

Kommando Genvej
Historik i sidepanelet Ctrl + H
Vinduet Bogmærker og historikArkiv (Historik) Ctrl + Skift + H
Ryd seneste historik Ctrl + Skift + Del

Historik

Kommando Genvej
Historik i sidepanelet Kommando + Skift + H
Ryd seneste historik Kommando + Skift + Slet

Bogmærker

Kommando Genvej
Bogmærk alle faneblade Ctrl + Skift + DKommando + Skift + D
Bogmærk denne side Ctrl + DKommando + D
Bogmærker i sidepanelet Ctrl + B
Ctrl + I
Kommando + BCtrl + B
Vis/skjul bogmærkelinjen Ctrl + Skift + BKommando + Skift + BCtrl + Skift + B
Vis alle bogmærker (Vinduet Arkiv) Ctrl + Skift + OCtrl + Skift + BKommando + Skift + OKommando + Skift + BCtrl + Skift + OCtrl + Skift + B
Vis liste med alle bogmærker Tryk på Mellemrum
- i et tomt søgefeltet i vinduet Arkiv eller i sidepanelet
Flyt fokus til det næste bogmærke/mappe, hvis navn (eller sorteret egenskab) begynder med et givent tegn eller tegnsekvens Indtast tegnet eller indtast hurtigt tegnsekvensen
- i vinduet Arkiv, i menuen Bogmærker, i Bogmærke-menuen og i Bogmærker i sidepanelet

Funktioner

Kommando Genvej
Filhentninger Ctrl + JCtrl + Skift + YKommando + J
Tilføjelser Ctrl + Skift + AKommando + Skift + A
Vis værktøjer F12
Ctrl + Skift + IKommando + alt + I
Webkonsol Ctrl + Skift + KKommando + alt + K
Inspektør Ctrl + Skift + CKommando + alt + C
Tag et skærmbillede Ctrl + Skift + SKommando + Skift + S
Rediger CSS Skift + F7
Ydelse Skift + F5
Netværk Ctrl + Skift + QKommando + alt + QCtrl + Skift + EKommando + alt + E
Responsivt design-visning Ctrl + Skift + MKommando + alt + M
Sidens kildekode Ctrl + UKommando + U
Browserkonsol Ctrl + Skift + JKommando + Skift + J
Vinduet Sideoplysninger Ctrl + IKommando + I

PDF-viser

Kommando Genvej
Næste side N eller J eller
Forrige side P eller K eller
Zoom ind Ctrl + +Kommando + +
Zoom ud Ctrl + -Kommando + -
Automatisk zoom Ctrl + 0Kommando + 0
Rotér dokumentet med uret R
Rotér dokumentet mod uret Skift + R
Skift til fuldskærmsvisning Ctrl + Alt + PKommando + Alternativ + P
Vælg markeringsværktøj S
Vælg håndværktøj H
Flyt fokus til feltet sidenummer Ctrl + Alt + GKommando + Alternativ + G

Diverse

Kommando Genvej
Fuldfør .com-adresse Ctrl + Enter
Slet valgte autofuldførelsesindtastning Skift + Del
Slå fuldskærm til/fra F11
Vis menulinjen midlertidigt (når den er skjult) Alt eller F10Alt eller F10
Åbn/luk læsevisning Ctrl + Alt + RF9
Caret Browsing F7
Flyt fokus til adressefeltet F6
Alt + D
Ctrl + L
Flyt fokus til søgefeltet i vinduet Arkiv F6
Ctrl + F
Stop autoscrolling-tilstand Esc
Annuller træk-og-slip-handling Esc
Ryd søgefelt i vinduet Arkiv eller i sidepanelet Esc
Luk en menu Esc
Alt
F10
Vis/skjul genvejsmenu Skift + F10

Diverse

Kommando Genvej
Fuldfør .com-adresse Ctrl + Retur
Slet valgte autofuldførelsesindtastning Skift + Slet
Slå fuldskærm til/fra Kommando+Skift+F
Åbn/luk læsevisning Kommando+Alternativ+R
Caret Browsing F7
Flyt fokus til adressefeltet F6
Kommando + L
Flyt fokus til søgefeltet i vinduet Arkiv F6
Kommando + F
Stop autoscrolling-tilstand Esc
Annuller træk-og-slip-handling Esc
Ryd søgefelt i vinduet Arkiv eller i sidepanelet Esc
Luk en menu Esc
Alt
F10

Diverse

Kommando Genvej
Fuldfør .com-adresse Ctrl + Enter
Fuldfør .net-adresse Skift + Enter
Fuldfør .org-adresse Ctrl + Skift + Enter
Slet valgte autofuldførelsesindtastning Del
Slå fuldskærm til/fra F11
Vis menulinjen midlertidigt (når den er skjult) Alt eller F10Alt eller F10
Åbn/luk læsevisning Ctrl + Alt + RCtrl + Alt + LF9Ctrl + Alt + L
Caret Browsing F7
Flyt fokus til adressefeltet F6
Alt + D
Ctrl + L
Flyt fokus til søgefeltet i vinduet Arkiv F6
Ctrl + F
Stop autoscrolling-tilstand Esc
Annuller træk-og-slip-handling Esc
Ryd søgefelt i vinduet Arkiv eller i sidepanelet Esc
Luk en menu Esc
Alt
F10
Vis/skjul genvejsmenu Shift + F10

Diverse

Kommando Genvej
Fuldfør .com-adresser Kommando + Retur
Fuldfør .net-adresser Skift + Retur
Fuldfør .org-adresse Kommando + Skift + Retur
Slet valgte autofuldførelsesindtastning Skift + Slet
Slå fuldskærm til/fra Kommando+Skift+F
Åbn/luk læsevisning Kommando+Alternativ+R
Caret Browsing F7
Flyt fokus til adressefeltet F6
Kommando + L
Flyt fokus til søgefeltet i vinduet Arkiv F6
Kommando + F
Stop autoscrolling-tilstand Esc
Annuller træk-og-slip-handling Esc
Ryd søgefelt i vinduet Arkiv eller i sidepanelet Esc
Luk en menu Esc
Alt
F10

Mediegenveje

Læs også artiklen HTML5-lyd og -video i Firefox.
Kommando Genvej
Skift mellem Afspil / Pause Mellemrum
Formindsk lydstyrke
Forøg lydstyrke
Slå lyd fra Ctrl + Kommando +
Slå lyd til Ctrl + Kommando +
Søg 15 sekunder tilbage
Søg 10 % tilbage Ctrl + Kommando +
Søg 15 sekunder fremad
Søg 10 % fremad Ctrl + Kommando +
Søg til begyndelsen Home
Søg til slutningen End

Valg af flere faneblade

Disse genveje kræver, at fanebladslinjen er "i fokus". I øjeblikket er den eneste måde at gøre det på at vælge et tilstødende objekt og trykke på tabulatortasten, fx ved at taste Ctrl + LKommando + L for at flytte fokus til adressefeltet og så trykke på Skift + Tab flere gange indtil fanebladet er i fokus (farvede kanterprikket rektangel).
Kommando Genvej
Vælg venstre, højre, første eller sidste faneblad. Fravælg alle andre faneblade. Piletaster
Home
End
Flyt fokus (farvede kanterprikket rektangel) til venstre, til højre, til første eller til sidste faneblad. CtrlKommando + Piletaster
CtrlKommando + Home
CtrlKommando + End
Vælg eller fravælg fokus (farvede kanterprikket rektangel). De andre faneblade forbliver valgte eller fravalgte. Ctrl + MellemrumKommando + Mellemrum

Genveje for udviklere

Du kan også bruge tastaturgenveje i udviklerværktøjerne i Firefox. Læs siden All Keyboard shortcuts på MDN Web Docs.

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere