Find og håndter hentede filer

Panelet Filhentninger og vinduet Bogmærker og historikArkiv holder styr på de filer, du henter i Firefox. Læs her, hvordan du håndterer dine filhentninger, og hvordan du og ændrer indstillinger for filhentninger.

Hvordan får jeg adgang til mine filhentninger?

Du kan let få adgang til dine filhentningerfilhentninger fra din nuværende session ved at klikke på knappen Filhentning i værktøjslinjen (pilen der peger ned i din værktøjslinje). Pilen er blå Fx57blueDLarrowBlue Download Fx 20 Mac, hvis der er hentede filer, som du ikke endnu ikke har set.

 • Mens filerne hentes, vil knappen Filhentninger være forsynet med et ikon, der viser dig forløbet i filhentningen. Ikonet ændres tilbage til en pil, når filhentningen er færdig.
timer
 • Mens filerne hentes, vil knappen Filhentninger gradvis blive fyldt med farve, som viser fremgangen.
 • Klik på knappen Filhentninger for at åbne panelet Filhentninger. Panelet viser dig de tre seneste hentede filer, deres størrelse, kilde og hvornår de blev hentet:
recent downloads
 • Du kan se alle dine filhentninger i vinduet Bogmærker og historikArkiv. Du kan åbne vinduet ved at klikke på Vis alle filhentninger nederst i panelet Filhentninger.
show all dl
 • Klik på knappen Filhentninger for at åbne panelet Filhentninger. Panelet viser dig de tre seneste hentede filer, deres størrelse og status:
show downloads 57win downloads 57
 • Du kan se alle dine filhentninger i vinduet Arkiv. Du kan åbne vinduet ved at klikke på Vis alle filhentninger nederst i panelet Filhentninger.
show all downloads 57
Bemærk: Knappen Filhentninger vises ikke på værktøjslinjen, når du ikke har hentet filer i den nuværede session. Du kan bruge knappen Arkiv 57 library icon på værktøjslinjen til at se tidligere filhentninger (se nedenunder).

Se filhentningshistorik

Vinduet Arkiv viser information om alle dine hentede filer, med mindre du har ryddet dem fra din historik.

 1. Klik på knappen Arkiv 57 library icon på værktøjslinjen.
  Fx57LibraryDLbutton
 2. Klik på Filhentninger i rullemenuen.
 3. Klik på Vis alle filhentninger nederst i rullemenuen. Vinduet Arkiv, indeholdende en liste med dine hentede filer, åbnes.
Fx57DownloadsLibrary
 • Vinduet Bogmærker og historikArkiv viser information om alle dine hentede filer, med mindre du har ryddet dem fra din historik.
fx20 downloads libraryDownload Library Fx 20 Win7Download Library Fx 20 MacDownload Library Fx 20 Lin

Beskyttelse af hentning af filer

Inden Firefox henter en fil, vil programmet prøve at beskytte dig mod potentielt ondsindede eller usikre filhentninger. Læs blog-indlæggene "Enhancing Download Protection in Firefox" og "Improving Malware Detection in Firefox" fra Mozilla for mere information. Hvis der er mistanke om noget, starter hentningen ikke:

Potentielt ondsindede filhentninger opdages ved hjælp af Googles Safe Browsing Service. En rød prik vises på knappen Filhentninger:

malicious download toolbar 57fx52DownloadArrow-red

Klik på knappen Filhentninger med den røde prik for at åbne panelet Filhentninger. Filnavnet vises sammen med denne advarsel:

 • Filen indeholder virus eller malware.
malicious download panel 57fx52DownloadPanel-Red

Du beskyttes desuden mod potentielt uønskede filer (forklaret i Google Policy), som kan foretage uventede ændringer på din computer. Usædvanlige filtyper bremses også; det er ikke nødvendigvis ondsindede eller uønskede filer, men filer som man normalt ikke henter på nettet. En gul prik vises på knappen Filhentninger:

uncommon download 57fx52DownloadArrow-yellow

Klik på knappen Filhentninger med den gule prik for at åbne panelet Filhentninger. Filnavnet vises sammen med en af disse advarsler:

 • Filen kan muligvis skade din computer.
 • Filen er muligvis ikke sikker at åbne.

Hvordan håndterer jeg usikre filhentninger?

Når du se en ondsindet fil eller andre typer af potentielt usikre filer i panelet Filhentninger, så klik på pilen, der peger til højre, og vælg hvad du vil gøre med filen, som vist i dette eksempel:

uncommon download panel 57fx52DownloadPanel-yellow

Du vil få vist mere information om den usikre filtype og få mulighed for at åbne eller fjerne filen:

unknown file options 57fx52DownloadPanel-YellowInfo

Tip: Genvejsmenuen i panelet Filhentninger giver yderligere muligheder for at håndtere potentielt skadelige og ondsindede filer, der endnu ikke er hentet:

context downloads 57Fx52ContextMenuDownloadOptions

For eksempel: HøjreklikHold tasten Ctrl nede mens du klikker på en af de potentielt usikre filhentninger, der endnu ikke er hentet, og vælg Tillad filhentning for at gemme filen på din computer.


Hvordan håndterer jeg mine hentede filer?

Du kan til enhver tid se tidligere filhentninger. Klik på knappen Filhentninger (alternativt kan du klikke på knappen Arkiv 57 library icon, og så klikke på Filhentninger) for at åbne panelet Filhentninger. Panelet viser dig de tre seneste hentede filer, deres størrelse, kilde og hvornår de blev hentet.

Du kan håndtere dine filer direkte i panelet Filhentninger eller i vinduet Bogmærker og historikArkiv. Der vises valgmuligheder til højre for hvert filnavn, afhængig af hvilket stadie filhentningen er i. fx20 cancel downloadOpen folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 MacOpen folder Fx20 Linshow dl folder win 57show dl folder mac 57

 • Pause: Du kan pause en fil, som er ved at blive hentet, ved at højreklikketrykke på tasten Ctrl, klikke på filen og vælge Pause. Når du ønsker at fortsætte filhentningen, så højrekliktryk på tasten Ctrl, klik på filen og vælg Genoptag.
 • Annuller fx icon cancel download: Hvis du vil annullere en filhentning, så klik på knappen X til højre for filnavnet. Filhentningen annulleres, og ikonet ændres til et genindlæsningsikon. Klik på knappen igen for at genstarte filhentningen.
 • Åbn filen: Når filhentningen er færdig, kan du åbne filen ved at klikke på den i oversigten.
 • Åbn hentningsmappe fx icon Open the file's folder: Når filen er hentet, vil ikonet på knappen til højre blive ændret til en mappe. Klik på mappeikonet for at åbne den mappe, som filen er blevet gemt i. Du kan læse, hvordan du vælger destinationsmappe i artiklen Opstart, startside og indstillinger af filhentning.Vis i Finder fx icon Open the file's folder Mac: Når filen er hentet, vil ikonet på knappen til højre blive ændret til et forstørrelsesglas. Klik på forstørrelsesglasset for at åbne filen i Finder. Du kan læse, hvordan du vælger destinationsmappe Vælg destinationsmappe nedenunder.
 • Gå til siden, filen blev hentet fra: HøjreklikTryk på tastenCtrl, og klik på filen for at få åbnet en menu. Klik på Gå til siden, filen blev hentet fra for at besøge websiden, som filen blev hentet fra.
 • Fjern en filhentning fra oversigten: Hvis du vil fjerne en filhentning fra oversigten, kan du højreklikketrykke på tasten Ctrl, klikke på den på oversigten, og så vælge Fjern fra historik. Dette vil fjerne filhentningen fra oversigten, men selve filen slettes ikke.
 • Prøv igen fx icon retry download 16x16: Hvis hele filen af en eller anden grund ikke blev hentet, kan du hente filen på ny ved at klikke på genindlæsningsknappen til højre for filnavnet.
 • Ryd filhentninger: Klik på knappen Ryd filhentninger øverst i vinduet Bogmærker og historikArkiv for at rydde hele historikken over hentede filer. Dette vil ikke slette de hentede filer.

Vælg destinationsmappe

Hentede filer gemmes i mappen, der er angivet i Firefox' indstillinger. Sådan vælger du en anden mappe:

 1. Klik på menuen Firefox i menulinjen øverst i vinduet, og klik så på Indstillinger.Klik på menuknappen Fx57Menu, og klik så på Indstillinger.Indstillinger.Indstillinger.
 2. Klik på Generelt, og find afsnittet Filhentninger og find afsnittet Filhentninger under Filer og programmer.
 3. Klik på knappen Gennemse… Vælg… ud for Gem filer i.
 4. Vælg den mappe, du vil bruge.

For mere information, læs artiklen Opstart, startside og indstillinger af filhentning.

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere