HTML5-lyd og -video i Firefox

Du kan afspille nogle typer lyd- og videofiler på websider uden et plugin. Denne artikel forklarer, hvilke medieformater du kan afspille, og hvordan de styres, gemmes og åbnes.

Understøttede formater

Da brugen af mange lyd- og video-filtyper er begrænset af patenter, er et tredjeparts-program eller plugin nødvendigt for at afspille dem. Firefox er i stand til at afspille åbne medieformater og enkelte patenterede medieformater og enkelte patenterede medieformater uden behov for et plugin.

Åbne medieformater

Firefox kan afspille WAV-containere (filtyperne .wav og .wave), som indeholder ukomprimeret lyd i formatet PCM ved 8 eller 16 bits pr. sampling.

Firefox kan afspille lydformaterne Vorbis og Opus samt videoformaterne Theora og VP8, der alle er åbne lyd- og video-komprimeringer uden patentlige begrænsninger. De kan afspilles i Firefox, hvis de er indlejret i et af de følgende container-formater: Ogg (filtyperne .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx og .opus) eller WebM (filtypen .webm).

Firefox understøtter også afspilning af FLAC (Free Lossless Audio Codec) (filtypen .flac).

Patenterede medieformater

MP3, AAC og H.264/MPEG-4 AVC er patenterede lyd- og videoformater. De kan afspilles i Firefox ved at bruge styresystemets indbyggede biblioteker (så hverken Mozilla eller du skal betale et gebyr for at bruge dem) hvis de er indlejrede i container-formatet MP4 (filtyperne .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r og .m4v).

Patenterede medieformater

MP3, AAC og H.264/MPEG-4 AVC er patenterede lyd- og videoformater. De kan afspilles i Firefox ved at bruge styresystemets indbyggede biblioteker (så hverken Mozilla eller du skal betale et gebyr for at bruge dem), hvis de er indlejrede i container-formatet MP4 (filtyperne .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r og .m4v).

Firefox understøtter WebM/VP9-video på systemer, der ikke understøtter MP4/H.264.

Tip: Du kan teste dit system på websiden “Video For Everybody”camendesign.com.

Lyd- og videoknapper

Afspillerlinjen

Når du besøger et websted med et medie i et understøttet format, vil du få vist knapper til at styre afspilningen, når du holder markøren over mediet på siden.

Video Controls

 • Afspil: Video Play Starter afspilningen.
 • Pause: Video Pause Stopper afspilningen.
 • Position: Video Progress Slider Viser hvor meget tid, der er afspillet siden starten af filen. Træk skyderen til venstre eller højre for at søge tilbage eller fremad.
 • Lydstyrke: Klik for at slå lyden fra eller til. Hold markøren over knappen, og træk skyderen op eller ned for at justere lydstyrken.
  Video Sound Slider
 • Fuldskærm: Video Fullscreen Skifter til fuldskærm, når afspilleren er i standardstørrelse.
 • Standardstørrelse: Video Default Size Gendanner standardstørrelsen, når afspilleren er i fuldskærm.

Styring via genvejsmenu

Genvejsmenuen (tilgængelig via højreklikCtrl-klik) indeholder menupunkter for de ovennævnte knapper undtagen skyderen og lader dig let:

 • Forøge eller formindske afspilningshastigheden: Klik på menupunktet Afspilningshastighed, og vælg så en af hastighederne.
 • Vise eller skjule statistikkerVise eller skjule oplysninger (kun video): Klik på menupunktet Vis statistikkerVis oplysninger for at få vist video-statistikker såsom filnavn, opløsning, lydstyrke, samplefrekvens og antal viste frames. Klik på menupunktet Skjul statistikkerSkjul oplysninger for at skjule dem.
 • Skjule knapper: Klik på menupunktet Skjul knapper for at få skjult knapperne i bunden af videoen. Klik på menupunktet Vis knapper for at få vist knapperne i bunden af videoen.

Genvejsmenuen (tilgængelig via et højreklikCtrl-klik) indeholder de ovenfor nævnte knapper undtagen skyderen, og den lader dig også:

 • Ændre afspilningshastighed: Klik på Afspilningshastighed, og vælg så den ønskede hastighed.
 • Gentage afspilning: Klik på Gentag, og videoen vil så blive gentaget i en løkke.
 • Skjule knapper: Klik på Skjul knapper, hvis du vil skjule linjen med knapper nederst i afspilningsruden. Du kan få vist knapperne igen ved at vælge Vis knapper.


Styring via tastatur

Når et medie på en webside har fokus (klik på det), kan du styre afspilningen med dit tastatur.

Kommando Genvej
Afspil/Pause Mellemrum
Formindsk lydstyrke
Forøg lydstyrke
Slå lyd fra Ctrl + Kommando +
Slå lyd til Ctrl + Kommando +
Søg 15 sekunder tilbage
Søg 10 % tilbage Ctrl + Kommando +
Søg 15 sekunder fremad
Søg 10 % fremad Ctrl + Kommando +
Søg til begyndelsen Home
Søg til slutningen End

Gem mediefiler

Gem en lydfil fra en webside på din computer:

 1. HøjreklikHold tasten Ctrl nede mens du klikker på afspilleren, og klik så på menupunktet Gem lyd som….
 2. Vælg den placering på din computer, hvor filen skal gemmes.

Gem en videofil fra en webside på din computer:

 1. HøjreklikHold tasten Ctrl nede mens du klikker på afspilleren, og klik så på menupunktet Gem video som….
  • Klik på menupunktet Gem snapshot som…, hvis du kun vil gemme et billede.
 2. Vælg den placering på din computer, hvor filen skal gemmes.

Åbn gemte mediefiler

Mediefiler, som du gemmer fra websider, vil måske ikke afspilles i din normale medieafspiller. Du kan i så fald afspille dem i Firefox:

 1. Åbn Firefox.
 2. Tryk på tasterne Ctrl + OKommando + O.
 3. Find mappen med filen, du vil afspille, og klik på Åbn.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med lyd- eller video-filer, så læs artiklerne:

// Disse udmærkede personer hjalp med at skrive denne artikel:Joergen, Kim Ludvigsen, scootergrisen. Du kan også hjælpe - find ud af hvordan.

Hjalp denne artikel? Vent venligst...

Bliv frivillig hos Mozilla Support