Brug faneblade til at organisere mange websteder i et enkelt vindue

Opdater din version af Firefox for at få de nyeste funktioner og sikkerhedsopdateringer.

Nyt i Firefox version 64: Forbedret håndtering af faneblade. Du kan vælge flere faneblade i fanebladslinjen og nemt lukke, flytte, bogmærke eller fastgøre dem.

Faneblade lader dig åbne og organisere flere websteder i et enkelt vindue. Det holder din skærm fri for rod og gør det let at skifte mellem forskellige websteder. Denne artikel dækker den grundlæggende brug af faneblade.

tabs 57

Åbn et nyt faneblad

Klik på plus-tegnet + til højre for det sidste faneblad for at åbne et nyt faneblad. Markøren placeres i adressefeltet, så du straks kan starte med at indtaste en søgning eller en webadresse.

open tab 57

  • Tastaturgenvej: Du kan åbne et nyt faneblad ved at trykke på tasterne Ctrl + TKommando + T.

Åbn links i et nyt faneblad

Når du klikker på et link, vil det normalt åbne i det aktuelle faneblad. Hvis du i stedet vil åbne et link i et nyt faneblad, skal du blot højreklikke på linket Ctrl+klikke (hold tasten Ctrl nede, mens du klikker på linket), og så vælge Åbn link i nyt faneblad fra genvejsmenuen. Hvis du har en mus med tre knapper eller et rullehjul, kan du desuden klikke på linket med den midterste knap eller rullehjulet.

Skift mellem faneblade

Du kan skifte til et faneblad ved at klikke på det eller via tastaturgenvejen Ctrl+TabCtrl+Tab. Du kan skifte til det forrige faneblad med tastaturgenvejen Ctrl+Skift+Tab.

Luk faneblade

Klik på knappen x på fanebladet. Hvis du har en mus med tre knapper eller et rullehjul, kan du desuden lukke fanebladet ved at klikke på det med den midterste knap eller rullehjulet.

close tab 57

  • Tastaturgenvej: Ctrl + WKommando + W for at lukke det aktuelle faneblad.

Hvis du vil lukke flere faneblade samtidig: Kommando-klik (hold tasten Kommando nede, mens du klikker på fanebladet)Ctrl-klik (hold tasten Ctrl nede, mens du klikker på fanebladet) for at vælge de faneblade, du vil lukke. HøjreklikCtrl-klik så på et af fanebladene og vælg Luk faneblade for at lukke de valgte faneblade.

Gendan et lukket faneblad

Hvis du kom til at lukke et faneblad ved en fejl, kan du åbne det igen. Klik på menuknappen Fx57Menu, klik på Arkiv 57 library icon, klik på Historik, og klik så på det ønskede faneblad på listen under Seneste historik.

  • Tastaturgenvej: Du kan også trykke på Ctrl + Skift + TKommando + Skift + T til at gendanne det seneste lukkede faneblad. Brug genvejen flere gange for at åbne flere lukkede faneblade.

Skift rækkefølge på fanebladene

Træk i et faneblad med musen for at flytte det til en anden placering på fanebladslinjen.

Flyt et faneblad til et andet vindue

Træk fanebladet ned under fanebladslinjen for at få det åbnet i sit eget vindue.

Hvis du vil flytte fanebladet til et andet Firefox-vindue, der allerede er åbent, så træk fanebladet til fanebladslinjen i det andet vindue.

Se alle dine faneblade

Hvis du åbner flere faneblade, end der er plads til på fanebladslinjen vises en rulleknap i hver ende af fanebladslinjen. Klik på en af dem for at rulle fanebladslinjen til højre eller venstre.

Du kan også klikke på knappen List alle faneblade og derefter vælge det ønskede faneblad på en menu.

list tabs 57

Fastgør faneblade

Fastgjorte faneblade giver dig mulighed for altid at have dine ofte brugte websider åbne. Fastgjorte faneblade åbnes automatisk, når du starter Firefox. Du kan læse mere om fastgjorte faneblade i artiklen Fastgør faneblade, så dine mest brugte websider altid er åbne.

pinned tab 57

Hvis du vil fastgøre et faneblad, skal du blot højreklikkeCtrl-klikke på det og så vælge Fastgør faneblad fra genvejsmenuen.

Hvis du vil fastgøre flere faneblade på én gang: Vælg de faneblade, du vil fastgøre (Ctrl-klikKommando-klik på hvert faneblad), og højreklikCtrl-klik så på et af dem og vælg Fastgør faneblade.

Bogmærk faneblade

Vælg det faneblad, du vil bogmærke, og højreklikCtrl-klik så på fanebladet og vælg Bogmærk faneblad.

Hvis du vil bogmærke flere åbne faneblade på én gang: Vælg de faneblade, du vil bogmærke (Ctrl-klikKommando-klik på fanebladene), højreklikCtrl-klik på ét af dem og vælg Bogmærk faneblade…. De nye bogmærker gemmes i en særskilt bogmærkemappe. Giv den nye bogmærkemappe et navn, og vælg hvor den skal gemmes. Klik på knappen Tilføj bogmærker for at afslutte.

Hvis du vil bogmærke alle åbne faneblade på én gang: Vælg Bogmærk alle faneblade…… fra menuen Bogmærker.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Højreklik på et af fanebladene og vælg Bogmærk alle faneblade… fra genvejsmenuen.Højreklik på et af fanebladene og vælg Vælg alle faneblade fra genvejsmenuen, og højreklik så på et af fanebladene og vælg Bogmærk faneblade…. De nye bogmærker gemmes i en særskilt bogmærkemappe. Giv den nye bogmærkemappe et navn, og vælg hvor den skal gemmes. Klik på knappen Tilføj bogmærker for at afslutte.

  • Tastaturgenvej: Du kan også trykke på Ctrl + Skift + DKommando + Skift + D for at bogmærke alle åbne faneblade på én gang.

For mere information om bogmærker, læs artiklen Bogmærker i Firefox.

Tips til faneblade

Fejlsøg problemer med faneblade

Løs problemer med faneblade, læs artiklerne:

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere