Tastowe skrótšenki - zwučene nadawki Firefox spěšnje wuwjesć

To je lisćina tastowych skrótšenkow w Mozilla Firefox. Jeli sće skrótšenki Emacs za tekstowe wobdźěłanje w GNOME zmóžnił, budu wone tež w Firefox fungować. Jeli tastowa skrótšenka Emacs za tekstowe wobdźěłowanje su ze standardnymi tastowym skrótšenkami (kaž na př. Strg + {key K) w konflikće, ma tastowa skrótšenka Emacs primat, jeli fokus je w tekstowym polu (inkluziwnje adresowe a pytanske polo). W tajkich padach wy měł alternatiwnu tastowu skrótšenku wužiwać, jeli deleka jedna je podata.

Pokiw: Móžeće tastowe skrótšenki za Firefox z pomocu rozšěrjenja Saka key přiměrić. Móžeće tež tastowe skrótšenki Firefox za Mac wutworić - hlejće instrukcije Apple.

Nawigacija

Přikaz Tastowa skrótšenka
Wróćo Alt +
cmd ⌘ +
cmd ⌘ + [
Entf ⌦
Alt +
Strg + [
Doprědka Alt +
+
cmd ⌘ +
cmd ⌘ + ]
+ Entf ⌦
Alt +
Strg + ]
Startowa strona Alt + Pos1Alt ⌥ +
Dataju wočinić Strg + Ocmd ⌘ + O
Znowa F5
Strg + Rcmd ⌘ + R
Znowa (zhaša pufrowak) Strg + F5
Strg + + R
cmd ⌘ + + R
Stój Esc
cmd ⌘ + .

Aktualna strona

Přikaz Tastowa skrótšenka
Wobrazowku dele Bildfn +
Wobrazowku horje Bildfn +
+ prózdna tasta
Kónc strony Ende
cmd ⌘ +
Spočatk strony Pos1
cmd ⌘ +
K přichodnemu wobłukej F6
K předchadnemu wobłukej + F6
Ćišćeć Strg + Pcmd ⌘ + P
Stronu składować jako Strg + Scmd ⌘ + S
Powjetšić Strg + +cmd ⌘ + +
Pomjeńšić Strg + -cmd ⌘ + -
Skalowanje anulować Strg + 0cmd ⌘ + 0

Wobdźěłać

Přikaz Tastowa skrótšenka
Kopěrować Strg + Ccmd ⌘ + C
Wutřihać Strg + Xcmd ⌘ + X
Zhašeć Entffn +
Zasadźić Strg + Vcmd ⌘ + V
Zasadźić (jako luty tekst) Strg + + Vcmd ⌘ + + V
Wobnowić Strg + Ycmd ⌘ + + ZStrg + + Z
Wšitko wubrać Strg + Acmd ⌘ + A
Cofnyć Strg + Zcmd ⌘ + Z

Pytać

Přikaz Tastowa skrótšenka
Pytać Strg + Fcmd ⌘ + F
Dale pytać F3
Strg + Gcmd ⌘ + G
Dozady pytać + F3
Strg + + G

cmd ⌘ + + G

Při pisanju jenož we
wotkazowym teksće pytać
'
Spěšne pytanje /
Pytanske polo abo
polo za spěšne pytanje začinić
Esc - hdyž pytanske polo abo
polo za spěšne pytanje ma fokus
Fokus na pytanske polo stajić Strg + Kcmd ⌘ + K
Strg + EStrg + Jcmd ⌘ + alt ⌥ + F
Spěšnje mjez pytawami přepinać Strg +
Strg +
cmd ⌘ +
cmd ⌘ +
- hdyž pytanske polo ma fokus
W meniju móžeće pytawy přepinać,
přidać abo zrjadować

Alt +
Alt +
F4
alt ⌥ +
alt ⌥ +
- hdyž pytanske polo ma fokus

Wokna a rajtarki

Někotre z tutych tastowych skrótšenkow sej wužaduja, zo tuchwilu wubrany rajtark ma "fokus", to rěka, skrótšenki funguja jenož we wubranym rajtarku. Tuchwilu je jenička móžnosć to činić, pódlanski objekt wubrać a z pomocu tastoweje skrótšenki Alt + Dcmd ⌘ + L do aktualneho rajtarka skočić, zo byšće adresowe polo wubrał a potom dwójce + tłóčić.
Přikaz Tastowa skrótšenka
Rajtark začinić Strg + W
Strg + F4
cmd ⌘ + W
- nic wšak za rajtarki nałoženjow
Wokno začinić Strg + + W
Alt + F4
cmd ⌘ + + W
SkónčićSkónčić Strg + + QStrg + Qcmd ⌘ + Q
Rajtark nalěwo přesunyć, jeli ma fokus Strg + + Bild
Rajtark naprawo přesunyć, jeli ma fokus Strg + + Bild
Rajtark k spočatkej přesunyć, jeli ma fokus Strg + Pos1cmd ⌘ +
Rajtark ke kóncej přesunyć, jeli ma fokus Strg + Endecmd ⌘ +
Rajtarki zněmić Strg + M
Nowy rajtark Strg + Tcmd ⌘ + T
Nowe wokno Strg + Ncmd ⌘ + N
Nowe priwatne wokno Strg + + Pcmd ⌘ + + P
Přichodny rajtark Strg +
Strg + Bild
ctrl +
ctrl +
cmd ⌘ + alt ⌥ +
Adresu w nowym rajtarku wočinić Alt + alt ⌥ + - z adresoweho abo pytanskeho pola
Předchadny rajtark Strg + +
Strg + Bild
ctrl + +
ctrl +
cmd ⌘ + alt ⌥ +
Začinjenje rajtarka cofnyć Strg + + Tcmd ⌘ + + T
Začinjenje wokna cofnyć Strg + + Ncmd ⌘ + + N
Rajtark 1 do 8 wubrać Strg + 1 do 8cmd ⌘ + 1 do 8Alt + 1 do 8
Posledni rajtark wubrać Strg + 9cmd ⌘ + 9Alt + 9
Přesunje URL dolěwa abo doprawa (jeli kursor je w adresowym polu) Strg + + Xcmd ⌘ + X

Historija

Přikaz Tastowa skrótšenka
Bóčnica historije Strg + H
Wokno biblioteki (historija) Strg + + H
Aktualnu historiju wuprózdnić Strg + + Entf

Historija

Přikaz Tastowa skrótšenka
Bóčnica historije cmd ⌘ + + H
Aktualnu historiju wuprózdnić cmd ⌘ + + Entf

Zapołožki

Přikaz Tastowa skrótšenka
Wšě rajtarki jako zapołožki składować Strg + + Dcmd ⌘ + + D
Tutu stronu jako zapołožku składować Strg + Dcmd ⌘ + D
Bóčnica zapołožkow Strg + B
Strg + I
cmd ⌘ + BStrg + B
Biblioteka (zapołožki) Strg + + Bcmd ⌘ + + BStrg + + O

Nastroje

Přikaz Tastowa skrótšenka
Sćehnjenja Strg + JStrg + + Ycmd ⌘ + J
Přidatki Strg + + Acmd ⌘ + + A
Wuwiwarske nastroje přepinać F12
Strg + + Icmd ⌘ + alt ⌥ + I
Webkonsola Strg + + Kcmd ⌘ + alt ⌥ + K
Inspektor Strg + + Ccmd ⌘ + alt ⌥ + C
Pytanje za zmylkami Strg + + Scmd ⌘ + alt ⌥ + S
Stilowy editor + F7
Wukon + F5
Syć Strg + + Qcmd ⌘ + alt ⌥ + QStrg + + Ecmd ⌘ + alt ⌥ + E
Wuwiwarska symbolowa lajsta + F2
Přiměrjeny webdesign Strg + + Mcmd ⌘ + alt ⌥ + M
Zapisnik + F4
Žórłowy tekst strony Strg + Ucmd ⌘ + U
Konsola wobhladowaka Strg + + Jcmd ⌘ + + J
Info wo stronje cmd ⌘ + IStrg + I

PDF

Přikaz Tastowa skrótšenka
Přichodna strona N abo J abo
Předchadna strona P abo K abo
Powjetšić Strg + +cmd ⌘ + +
Pomjeńšić Strg + -cmd ⌘ + -
Awtomatiske skalowanje Strg + 0cmd ⌘ + 0
Dokument k směrej časnika wjerćeć R
Dokument přećiwo směrej časnika wjerćeć + R
Prezentaciski modus přepinać Strg + Alt + Pcmd ⌘ + Alt ⌥ + P
Ručny nastroj přepinać H
Fokus na zapodawanske polo čisła strony stajić Strg + Alt + Gcmd ⌘ + alt ⌥ + G

Wšelake

Přikaz Tastowa skrótšenka
Adresu z .com wudospołnić Strg +
Adresu z .net wudospołnić +
Adresu z .org wudospołnić Strg + +
Wubrany wudospołnjenski zapisk Entf
Połnu wobrazowku přepinać F11
Aktiwizowanje menijoweje lajsty přepinać
(pokazuje so nachwilu, hdyž je schowana)
Alt abo F10Alt (KDE) abo F10 (GNOME)
Čitakowy modus přepinać Strg + Alt + RF9Strg + Alt + R
Caret Browsing F7
Adresowe polo wubrać F6
Alt + D
Strg + L

Wšelake

Přikaz Tastowa skrótšenka
Adresu z .com wudospołnić cmd ⌘ +
Adresu z .net wudospołnić +
Adresu z .org wudospołnić cmd ⌘ + +
Wubrany wudospołnjenski zapisk zhašeć + Entf
Połnu wobrazowku přepinać cmd ⌘++F
Čitakowy modus přepinać cmd ⌘+alt ⌥+R
Caret Browsing F7
Adresowe polo wubrać F6
cmd ⌘ + L

Wšelake

Přikaz Tastowa skrótšenka
Adresu z .com wudospołnić Strg +
Adresu z .net wudospołnić +
Adresu z .org wudospołnić Strg + +
Wubrany wudospołnjenski zapisk Entf
Połnu wobrazowku přepinać F11
Aktiwizowanje menijoweje lajsty přepinać
(pokazuje so nachwilu, hdyž je schowana)
Alt abo F10Alt (KDE) abo F10 (GNOME)
Caret Browsing F7
Adresowe polo wubrać F6
Alt + D
Strg + L

Wšelake

Přikaz Tastowa skrótšenka
Adresu z .com wudospołnić cmd ⌘ +
Adresu z .net wudospołnić +
Adresu z .org wudospołnić cmd ⌘ + +
Wubrany wudospołnjenski zapisk zhašeć + Entf
Połnu wobrazowku přepinać cmd ⌘++F
Caret Browsing F7
Adresowe polo wubrać F6
cmd ⌘ + L

Medijowe skrótšenki

Přikaz Tastowa skrótšenka
Mjez wothraćom a přestawku přepinać prózdna tasta
Sylnosć zwuka pomjeńšić
Sylnosć zwuka powyšić
Zněmić Strg + cmd ⌘ +
Zynk zapinać Strg + cmd ⌘ +
15 sekundow wróćo
10 % wróćo Strg + cmd ⌘ +
15 sekundow doprědka
10 % doprědka Strg + cmd ⌘ +
K spočatkej Pos1
Ke kóncej Ende

Wuwiwarske tastowe skrótšenki

Móžeć tastowe skrótšenki tež z wuwiwarskimi nastrojemi w Firefox wužiwać. Hlejće stronu tastowych skrótšenkow na Mozilla Developer Network (jendźelsce).

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla