Přehladne předstajenje webstronow z čitanskim napohladom

Kedźbu: Prošu aktualizujće swoju wersiju Firefox, zo byšće najnowše funkcije wužiwał.

Předčitanje móžne! Čitanski napohlad móže nětko nastawki wótře předčitać, mjeztym zo internet přehladujeće. Dyrbiće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować, zo byšće tutu funkciju wužiwał.

Čitanski napohlad je funkcija Firefox, kotraž mylace elementy kaž tłóčatka, wabjenje a pozadkowe wobrazy wotstronja a tekstowu wulkosć, kontrast a wuhotowanje za lěpšu čitajomnosć měnja. Móžeće nastajenja čitanskeho napohlada lochko swojim wosobinskim předstawam přiměrić.

Stronu w čitanskim napohledźe sej wobhladać

 1. Je-li strona w čitanskim napohledźe k dispoziciji, so symbol čitanskeho napohlada Reader mode w adresowym polu zjewi.
  symbol čitanskeho napohlada fx47
 2. Klikńće na symbol čitanskeho napohlada Reader mode . Symbol so oranži, hdyž strona je w čitanskim napohledźe.
Pokiw: Jeli menijowa lajsta je widźomna, maće tež přistup na čitanski napohlad, jeli je za stronu k dispoziciji. Klikńće w tutym padźe na Napohlad a potom na Do čitanskeho napohlada zastupić.

Nastajenja čitanskeho napohlada změnić

Nastajenja so nalěwo zjewja, hdyž sej stronu w čitanskim napohledźe wobhladujeće:

nastajenja čitanskeho napohlada fx47

Nastajenja čitanskeho napohlada:

 • čitanski_napohlad_začinić fx50.1.0 win10 : Čitanski napohlad začinić Čitanski napohlad wopušćić.
 • čitanski napohlad pismowe elementy fx50.1.0 win10 : Pismowe elementy (tekstowu wulkosć, pismo a kontrast přiměrić)

 • čitanski napohlad do pocket składować fx50.1.0 win10 : Do Pocket składować Stronu Pocket přidać.
 • čitanski napohlad předčitać fx50.1.0 win10 : Předčitać (nowa funkcija!) - Nastawki wótře předčitać. Tuta funkcija je jenož za nowše wersije Firefox k dispoziciji. Dyrbiće Firefox na najnowšu wersiju aktualizować, jeli tłóčatko Předčitać njewidźiće.

Nastajenja so nalěwo zjewja, hdyž sej stronu w čitanskim napohledźe wobhladujeće:

nastajenja čitanskeho napohlada fx47

Nastajenja čitanskeho napohlada:

 • čitanski_napohlad_začinić fx50.1.0 win10 : Čitanski napohlad wopušćić.
 • čitanski napohlad pismowe elementy fx50.1.0 win10 : Tekstowu wulkosć, pismo, linkowy wotstawk a kontrast w čitanskim napohledźe přiměrić

 • čitanski napohlad předčitać fx50.1.0 win10 : Dajće Firefox nastawk w čitanskim napohledźe wótře čitać.
 • čitanski napohlad do pocket składować fx50.1.0 win10 : Stronu Pocket přidać.
Firefox za Android: Čitanski napohlad je tež na Firefox za Android k dispoziciji! Hlejće View articles in Reader View on Firefox for Android.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla