Ret indstillinger som ikke vil gemmes

Nogle gange kan dine Firefox-indstillinger risikere ikke at blive gemt, efter du har ændret dem. Du kan fx opleve at ændre en indstilling i fanebladet Indstillinger for blot at se den ændret tilbage til sin tidligere værdi, næste gang du åbner fanebladet Indstillinger.

De mulige årsager og løsninger afhænger af, om du ikke kan gemme nogle få bestemte indstillinger, eller om du ikke kan gemme nogle indstillinger overhovedet. Denne artikel kan også bruges, hvis du får åbnet et faneblad med oplysning om, at du har opdateret Firefox til den nyeste version, hver gang du starter Firefox.

Nulstil Firefox for at løse problemet

Den letteste måde at løse problemet på er at nulstille Firefox til sin oprindelige tilstand, samtidig med at dine vigtige data bevares. Nulstilling af Firefox vil, udover at nulstille alle dine indstillinger, også rette en bred vifte af andre problemer, inklusive problemer skabt af udvidelser, eller af problemer som skyldes data og indstillinger, der er gemt i andre filer i din Firefox-profil. Hvis du vil prøve en mere præcis løsning end nulstilling, så spring resten af dette afsnit over, og prøv i stedet nogle af forslagene i de efterfølgende afsnit.

Bemærk: Når du bruger funktionen nulstil, vil dine bogmærker, browserhistorik, åbne faneblade, vinduer, adgangskoder, cookies og oplysninger til autofuldførelse af webformularer blive gemt. Men dine udvidelser og temaer vil blive fjernet og dine indstillinger vil blive nulstillet. Læs mere.
 1. Klik på knappen Fx57Menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk informationMere teknisk information.
 2. Klik på knappen Nulstil Firefox. Klik på Nulstil Firefox i bekræftelsesvinduet, der åbnes. Firefox lukker ned for at nulstille sig selv.
 3. Når Firefox er færdig, vises et vindue med en liste over dine importerede informationer. Klik på knappen Afslut. Firefox åbnes.
 4. Vælg om Firefox skal gendanne alle vinduer og faneblade eller blot nogle af dem. Klik så på knappen Lad os komme i gang!.
 1. Klik på knappen Fx57Menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk informationMere teknisk information.
 2. Klik på knappen Nulstil Firefox. Klik på Nulstil Firefox i bekræftelsesvinduet, der åbnes. Firefox lukker ned for at nulstille sig selv.
 3. Når Firefox er færdig, vises et vindue med en liste over dine importerede informationer. Klik på knappen Afslut. Firefox åbnes.
Bemærk: Knappen Nulstil Firefox findes også i Firefox-vinduet Start Firefox i fejlsøgnings-tilstand?Firefox køres i fejlsikret tilstand, hvis du ikke kan starte Firefox normalt. Du kan også foretage en manuel nulstilling ved at oprette en ny profil og overføre dine vigtige data til den nye profil.

Bestemte indstillinger gemmes ikke

Hvis det kun er en enkelt indstilling, som ikke gemmes, eller som ændres tilbage til sin tidligere værdi, mens andre indstillinger godt kan gemmes, kan du have et af de følgende problemer.

Tredjepartsprogrammer ændrer Firefox' indstillinger

Nogle programmer gennemtvinger visse indstillinger i Firefox. Du får her en liste over nogle af disse programmer, og hvordan du kan løse problemet:

 • Creative ZenCast ændrer Firefox' user agent, hvilket kan give problemer med brugen af Java.
  • Afinstallér programmet.
 • McAfee Privacy Service deaktiverer Firefox' pop op-blokering.
 • Norton 360 indeholder funktionen "Firefox Privacy Cleanup", som tilsidesætter Firefox' indstillinger for privatliv, og som forhindrer, at din historik, cookies og andre private data gemmes efter en session.

Nogle værktøjslinjer og tilføjelser fra tredjepart kan ændre Firefox' indstillinger for startside og søgninger. Du kan nemt nulstille ændringerne ved hjælp af udvidelsen SearchReset Hvis du vil nulstille disse ændringer, så læs artiklerne Skift dine søgeindstillinger i Firefox og Sådan indstiller du din startside.

Filen User.js tilsidesætter indstillinger

Hvis du ikke har nogle af de ovennævnte programmer installeret, og hvisHvis nogle af dine indstillinger stadig ikke huskes, efter du har fulgt forslagene ovenfor, kan du redigere direkte i Firefox' konfigurationsfil. Sådan gør du:

 1. Åbn din profilmappe:

  • Klik på menuknappen Fx57menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk information…Mere teknisk information.Åbn menuen Hjælp, og vælg Teknisk information…Mere teknisk information. Fanebladet Teknisk information åbnes.
  • Klik på knappen Åbn mappeVis i FinderÅbn mappe ud for ProfilmappeProfilmappe i afsnittet Programinfo. Et vindue, der indeholder din profilmappe, åbnes. Din profilmappe åbnes.
  Bemærk: Hvis du ikke kan åbne eller bruge Firefox, så følg vejledningen i Find profilen uden at åbne Firefox.

 2. Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.Klik på Firefox-menuen øverst i vinduet, og klik så på Afslut Firefox.Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.
 3. Åbn filen user.js med en teksteditor, der ikke indsætter ekstra koder (fx NotesblokGedit, Leafpad eller KateTextEdit).
  • Hvis du ikke har filen user.js, vil disse trin ikke hjælpe dig.
 4. Slet linjerne for de indstillinger, du gerne vil kunne ændre. Du kan slette alle linjerne, hvis du vil have mulighed for at ændre alle indstillinger.
 5. Gem filen og afslut din teksteditor.

Du skulle nu kunne ændre indstillingerne i Firefox.

Firefox kan være tilpasset til at forhindre ændring af indstillinger

Din Firefox kan være tilpasset af en leverandør til at låse bestemte indstillinger eller til at forhindre visse ændringer i at blive gemt. Følg trinnene i afsnittet Geninstallér Firefox for at fjerne Firefox, og installér herefter en ny kopi af Firefox, som du henter på http://getfirefox.com. Når du geninstallerer Firefox på denne måde, vil dine brugerdata og indstillinger ikke blive berørt, da de gemmes et andet sted end program-filerne.

Ingen indstillinger gemmes

Hvis ingen af dine indstillinger kan gemmes, hvis du ved hver start får vist en webside om nyheder i Firefox, og hvis du har afprøvet alle ovennævnte forslag, uden at de har hjulpet, så kan filen, som dine indstillinger gemmes i, være beskadiget eller låst.

Låst indstillingsfil

Firefox kan måske ikke gemme dine indstillinger, hvis indstillingsfilerne prefs.js og prefs.js.moztmp (hvis den findes) er skrivebeskyttede, eller hvis du har automatisk genererede sikkerhedskopier af indstillingsfilerne.

 1. Åbn din profilmappe:

  • Klik på menuknappen Fx57menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk information…Mere teknisk information.Åbn menuen Hjælp, og vælg Teknisk information…Mere teknisk information. Fanebladet Teknisk information åbnes.
  • Klik på knappen Åbn mappeVis i FinderÅbn mappe ud for ProfilmappeProfilmappe i afsnittet Programinfo. Et vindue, der indeholder din profilmappe, åbnes. Din profilmappe åbnes.
  Bemærk: Hvis du ikke kan åbne eller bruge Firefox, så følg vejledningen i Find profilen uden at åbne Firefox.

 2. Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.Klik på Firefox-menuen øverst i vinduet, og klik så på Afslut Firefox.Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.
 3. Find filerne prefs.js og prefs.js.moztmp (hvis den findes).
 4. Højreklik på hver fil, og klik på Egenskaber. Kontrollér, at der ikke er flueben ud for Skrivebeskyttet på fanen Generelt.
  • Hvis du har programmet RealPlayer kørende, kan det låse filen prefs.js. Lukker du RealPlayer, skulle filen blive låst op.
 5. Slet alle filer med navnet prefs-n.js, hvor n er et tal (fx prefs-2.js).
 6. Slet filen Invalidprefs.js, hvis den findes.
 7. Genstart Firefox. Du skulle nu kunne gemme dine indstillinger.
 1. Åbn din profilmappe:

  • Klik på menuknappen Fx57menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk information…Mere teknisk information.Åbn menuen Hjælp, og vælg Teknisk information…Mere teknisk information. Fanebladet Teknisk information åbnes.
  • Klik på knappen Åbn mappeVis i FinderÅbn mappe ud for ProfilmappeProfilmappe i afsnittet Programinfo. Et vindue, der indeholder din profilmappe, åbnes. Din profilmappe åbnes.
  Bemærk: Hvis du ikke kan åbne eller bruge Firefox, så følg vejledningen i Find profilen uden at åbne Firefox.

 2. Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.Klik på Firefox-menuen øverst i vinduet, og klik så på Afslut Firefox.Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.
 3. Find filerne prefs.js og prefs.js.moztmp (hvis den findes).
 4. Sørg for, at din bruger har rettigheder til at skrive til filerne.
 5. Slet alle filer med navnet prefs-n.js, hvor n er et tal (fx prefs-2.js).
 6. Slet filen Invalidprefs.js, hvis den findes.
 7. Genstart Firefox. Du skulle nu kunne gemme dine indstillinger.
 1. Åbn din profilmappe:

  • Klik på menuknappen Fx57menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk information…Mere teknisk information.Åbn menuen Hjælp, og vælg Teknisk information…Mere teknisk information. Fanebladet Teknisk information åbnes.
  • Klik på knappen Åbn mappeVis i FinderÅbn mappe ud for ProfilmappeProfilmappe i afsnittet Programinfo. Et vindue, der indeholder din profilmappe, åbnes. Din profilmappe åbnes.
  Bemærk: Hvis du ikke kan åbne eller bruge Firefox, så følg vejledningen i Find profilen uden at åbne Firefox.

 2. Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.Klik på Firefox-menuen øverst i vinduet, og klik så på Afslut Firefox.Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.
 3. Find filerne prefs.js og prefs.js.moztmp (hvis den findes).
 4. Tryk på tasten Ctrl, mens du klikker på filerne, og klik så på Vis info.
 5. Kontrollér, at Låst ikke er markeret.
 6. Slet alle filer med navnet prefs-n.js, hvor n er et tal (fx prefs-2.js).
 7. Slet filen Invalidprefs.js, hvis den findes.
 8. Genstart Firefox. Du skulle nu kunne gemme dine indstillinger.

Beskadiget indstillingsfil

Indstillingsfilen kan være beskadiget, hvilket forhindrer Firefox i at skrive til den. Hvis du sletter filen, vil Firefox automatisk oprette en ny indstillingsfil, når der er brug for det. Sådan slettes filen prefs.js.

Dette vil fjerne alle dine tilpassede indstillinger og indstillinger for mange udvidelser.
 1. Åbn din profilmappe:

  • Klik på menuknappen Fx57menu, klik på Hjælp, og klik så på Teknisk information…Mere teknisk information.Åbn menuen Hjælp, og vælg Teknisk information…Mere teknisk information. Fanebladet Teknisk information åbnes.
  • Klik på knappen Åbn mappeVis i FinderÅbn mappe ud for ProfilmappeProfilmappe i afsnittet Programinfo. Et vindue, der indeholder din profilmappe, åbnes. Din profilmappe åbnes.
  Bemærk: Hvis du ikke kan åbne eller bruge Firefox, så følg vejledningen i Find profilen uden at åbne Firefox.

 2. Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.Klik på Firefox-menuen øverst i vinduet, og klik så på Afslut Firefox.Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Afslut.
 3. Find filen prefs.js (og, hvis den findes, filen prefs.js.moztmp).
 4. Slet alle filer med navnet prefs-n.js, hvor n er et tal (fx prefs-2.js).
 5. Slet filen Invalidprefs.js, hvis den findes.
 6. Genstart Firefox. Du skulle nu kunne gemme dine indstillinger.

Andre løsninger

 • Dit problem kan også skyldes malware. Læs mere i artiklen Fejlsøg Firefox-problemer som skyldes malware.
 • Nogle programmer, som fx Advanced SystemCare, kan låse filer i din Firefox-profil for at beskytte dem mod angreb fra malware. Men den slags programmer kan i nogle tilfælde også forhindre dine egne ændringer i Firefox. Kontrollér indstillingerne i dine sikkerhedsprogrammer, og deaktiver denne funktion, mens du foretager dine ændringer, eller afinstallér det pågældende program.
Baseret på information fra Preferences not saved (mozillaZine KB)

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere