Nastavení Firefoxu

Tento článek podává stručný přehled sekcí v panelu MožnostiPředvolby spolu s krátkým popisem toho, co se v nich nastavuje. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. K dispozici jsou tyto sekce:

Sekce Obecné

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby pro následující typy nastavení:

Obecné
Spuštění, Domovská stránka a Panely: Zde můžete nastavit Firefox jako svůj výchozí prohlížeč, dále jaké stránky se mají otevírat při startu Firefoxu, dále aby se při startu obnovovala předchozí relace a jak se mají otevírat panely.

Zobrazení a jazyk stránek
Písma a barvy a Jazyk: Zde můžete změnit písma a barvy používané webovými stránkami, zvolit jazyk zobrazení nabídek, oznámení a jiných částí rozhraní Firefoxu, zvolit preferovaný jazyk webových stránek a zvolit, zda má Firefox používat funkci kontroly pravopisu.

Soubory a aplikace
Stahování, Aplikace a Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM): Zde můžete změnit složku, do které Firefox ukládá stažené soubory, změnit aplikaci či akci, která se používá či provádí pro různé typy souborů a zvolit, jestli se může ve Firefoxu sledovat obsah s DRM ochranou.

Aktualizace aplikace Firefox
Zde si můžete zkontrolovat historii aktualizací nebo změnit nastavení aktualizací Firefoxu.

Výkon
Zde si můžete upravit nastavení výkonu Firefoxu podle svého.

Prohlížení
Zde můžete upravit nastavení pro posouvání stránky, použití kurzorových kláves k procházení stránky nebo vyhledávání textu na stránkách.

Nastavení připojeníNastavení sítě
Zde můžete změnit nastavení připojení Firefoxu a pro připojení k Internetu nastavit proxy server.

Sekce Domovská stránka

Tato sekce obsahuje následující nastavení:

Nová okna a panely
Tato nastavení vám umožňují určit, co se zobrazí při otevření vaší domovské stránky, nového okna Firefoxu nebo nového panelu. Domovskou stránku lze nastavit na výchozí domovskou stránku Firefoxu, prázdnou stránku nebo na adresu (stránku) dle vašeho výběru; nové panely lze nastavit tak, aby se v nich otevírala výchozí domovská stránka Firefoxu anebo prázdná stránka.

Obsah domovské stránky Firefoxu
Tato nastavení vám umožňují skrýt nebo zobrazit různé prvky na výchozí domovské stránce Firefoxu nebo na stránce nového panelu, kam patří vyhledávací pole a pak sekce Top stránky, Doporučení ze služby Pocket, Útržky a Vybrané. Bližší informace o těchto prvcích naleznete v článcích O stránce nového panelu a Přizpůsobení stránky nového panelu.

Sekce Vyhledávání

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby týkající se výchozího vyhledávače Firefoxu a dalších nastavení vyhledávání. Bližší informace naleznete v článku Jak změnit nastavení vyhledávání ve Firefoxu.

Sekce Soukromí a zabezpečení

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby pro následující typy nastavení:

Nastavení soukromí
Blokování obsahu, Cookies a data stránek, Formuláře a hesla, Historie a Adresní řádekFormuláře a hesla, Historie, Cookies a data stránek, Adresní řáde a Ochrana proti sledování: Zde můžete nastavit funkce Ochrana proti sledováníBlokování obsahu a Do Not Track, spravovat cookies, úložiště dat stránek a mezipaměť Firefoxu, dále můžete spravovat svá hesla a nastavit, jak se mají vyplňovat formuláře. Také zde můžete spravovat vaší historii prohlížení, stahování, vyhledávání a formulářů, a nastavit chování adresního řádku.

Oprávnění
Zde můžete zvolit, jestli vám mohou webové stránky posílat webová oznámení, zobrazovat vyskakovací okna a jestli by vás měl Firefox upozornit, když se stránka bude pokoušet nainstalovat doplněk.

Sběr a používání dat o aplikaci Firefox
Zde můžete zvolit, jestli by měl Firefox odesílat technická data a data o interakcích Mozille, instalovat a spouštět studia nebo odesílat Mozille hlášení o pádu.

Zabezpečení
Ochrana před klamavým obsahem a nebezpečným softwarem a Certifikáty: Zde si můžete zobrazit a spravovat certifikáty serveru a bezpečnostní zařízení, a také zde můžete zvolit, zda se má ve Firefoxu blokovat nebezpečný obsah či stahování.

Sekce Účet FirefoxuSync

Tato sekce vám umožňuje nastavit si nebo spravovat Účet Firefoxu, který je potřeba k přístupu k určitým službám Mozilly, včetně synchronizační služby Sync. Bližší informace naleznete v článcích Jak si nastavit službu Sync a Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Nerohorse. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou