Nastavení Firefoxu

Tento článek podává stručný přehled sekcí v panelu MožnostiPředvolby spolu s krátkým popisem toho, co se v nich nastavuje. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. K dispozici jsou tyto sekce:

Sekce Obecné

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby pro následující typy nastavení:

Obecné
Spuštění, Domovská stránka a Panely: Zde můžete nastavit Firefox jako svůj výchozí prohlížeč, dále jaké stránky se mají otevírat při startu Firefoxu, dále aby se při startu obnovovala předchozí relace a jak se mají otevírat panely nebo okna.

Zobrazení a jazyk stránek
Písma a barvy a Jazyk: Zde můžete změnit písma a barvy používané webovými stránkami, zvolit jazyk a zvolit, zda má Firefox používat kontrolu pravopisu.

Soubory a aplikace
Stahování, Aplikace a Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM): Zde můžete změnit složku, do které Firefox ukládá stažené soubory, změnit aplikaci či akci, která se používá či provádí pro různé typy souborů a zvolit, jestli se může ve Firefoxu sledovat obsah s DRM ochranou.

Aktualizace aplikace Firefox
Zde si můžete zkontrolovat historii aktualizací nebo změnit nastavení aktualizací Firefoxu.

Výkon
Zde si můžete upravit nastavení výkonu Firefoxu podle svého.

Prohlížení
Zde můžete upravit nastavení pro posouvání stránky, použití kurzorových kláves k procházení stránky nebo vyhledávání textu na stránkách.

Nastavení připojení
Zde můžete změnit nastavení připojení Firefoxu a pro připojení k Internetu nastavit proxy server.

Sekce Domovská stránka

Tato sekce obsahuje následující nastavení:

Nová okna a panely
Tato nastavení vám umožňují určit, co se zobrazí při otevření vaší domovské stránky, nového okna Firefoxu nebo nového panelu. Domovskou stránku lze nastavit na výchozí domovskou stránku Firefoxu, prázdnou stránku nebo na adresu (stránku) dle vašeho výběru; nové panely lze nastavit tak, aby se v nich otevírala výchozí domovská stránka Firefoxu anebo prázdná stránka.

Obsah domovské stránky Firefoxu
Tato nastavení vám umožňují skrýt nebo zobrazit různé prvky na výchozí domovské stránce Firefoxu nebo na stránce nového panelu, kam patří vyhledávací pole a pak sekce Top stránky, Doporučení ze služby Pocket, Útržky a Vybrané. Bližší informace o těchto prvcích naleznete v článcích O stránce nového panelu a Přizpůsobení stránky nového panelu.

Sekce Vyhledávání

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby týkající se výchozího vyhledávače Firefoxu a dalších nastavení vyhledávání. Bližší informace naleznete v článku Jak změnit nastavení vyhledávání ve Firefoxu.

Sekce Soukromí a zabezpečení

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby pro následující typy nastavení:

Nastavení soukromí
Formuláře a hesla, Historie, Adresní řádek, Mezipaměť webových stránekData stránekCookies a data stránek, Adresní řádek a Ochrana proti sledování: Zde můžete určit, co má Firefox vyplnit do formulářů, a spravovat svá hesla. Dále můžete nastavit, jak má Firefox nakládat s historií vašeho prohlížení, stahování, vyhledávání a formulářů a s cookies, můžete nastavit chování adresního řádku, nebo vymazat mezipaměť Firefoxu, spravovat úložiště dat stránek a s cookies, vymazat mezipaměť Firefoxu, nebo nastavit chování adresního řádku. Zde také nastavíte funkce Ochrana proti sledování a Do Not Track.

Oprávnění
Zde můžete zvolit, jestli vám mohou webové stránky posílat webová oznámení, zobrazovat vyskakovací okna a jestli by vás měl Firefox upozornit, když se stránka bude pokoušet nainstalovat doplněk.

Sběr a používání dat o aplikaci Firefox
Zde můžete zvolit, jestli by měl Firefox odesílat technická data a data o interakcích Mozille, instalovat a spouštět studia nebo odesílat Mozille hlášení o pádu.

Zabezpečení
Ochrana proti phishingu, Certifikáty a Offline obsah a uživatelská data: Zde můžete zvolit, zda se má ve Firefoxu blokovat nebezpečný obsah či stahování, dále si můžete zobrazit a spravovat certifikáty serveru a bezpečnostní zařízení, a také zde můžete spravovat úložiště dat stránek. Ochrana před klamavým obsahem a nebezpečným softwarem a Certifikáty: Zde si můžete zobrazit a spravovat certifikáty serveru a bezpečnostní zařízení, a také zde můžete zvolit, zda se má ve Firefoxu blokovat nebezpečný obsah či stahování.

Sekce Účet Firefoxu

Tato sekce vám umožňuje nastavit si nebo spravovat Účet Firefoxu, který je potřeba k přístupu k určitým službám Mozilly, včetně synchronizační služby Sync. Bližší informace naleznete v článcích Jak si nastavit službu Sync a Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat.

Sekce Obecné

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby, které se týkají nejčastěji používaných nastavení, jako např. co se objeví po spuštění Firefoxu nebo kam bude Firefox ukládat stahované soubory. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.

Sekce Vyhledávání

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby, které se týkají funkce vyhledávání, jako např. jaký vyhledávač používá Firefox jako výchozí. Bližší informace naleznete v článku Jak změnit nastavení vyhledávání ve Firefoxu.

Sekce Obsah

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby, které se týkají stylu zobrazení webových stránek. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obsah.

Sekce Aplikace

Tato sekce vám umožňuje rozhodnout, jak by měl Firefox manipulovat s různými typy souborů. Zobrazuje seznam typů souborů a dává vám možnost pro každý typ zvolit akci, jako např. otevření v konkrétní aplikací nebo uložení na disk. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Aplikace.

Sekce Soukromí

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby, které se týkají vašeho soukromí. Zde jsou uloženy informace o vašem brouzdání Internetem, jako kde jste byli, jaké stránky jste navštívili atd.. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Soukromí.

Sekce Zabezpečení

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby, které se týkají zajištění vašeho bezpečí na Internetu. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Zabezpečení.

Sekce Sync

Tato sekce vám umožňuje vytvořit a spravovat účet Firefox Sync. Firefox Sync je služba, která vám umožňuje sychronizovat své záložky, historii, hesla a otevřené panely s ostatními instalacemi Firefoxu – jako třeba Firefoxem ve vašem dalším počítači nebo v mobilním telefonu. Bližší informace naleznete v článcích Jak si nastavit službu Sync a Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat.

Sekce Rozšířené

Tato sekce obsahuje možnostipředvolby, které nejsou často používány, jako je například vymazání diskové mezipaměti, nastavení certifikátů, nastavení prosy serveru, nastavení aktualizací Firefoxu a různá pokročilá nastavení, které potřebují jen někteří uživatelé. Bližší informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Rozšířené.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Nerohorse. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.