Jak nastavit domovskou stránku

Zde vám ukážeme, jak nastavit, aby se při spuštění Firefoxu nebo při klepnutí na tlačítko Domů Home Button Home Button 57 automaticky zobrazila určitá stránka.

Vytvoření nebo změna domovské stránky

 1. Otevřete panel a v něm přejděte na stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.
 2. Klepněte na hlavičku panelu a přetáhněte jej na tlačítko Domů Home Button na liště.
  Home Page 29 - WinXP Home Page 29 - Win8 Home Page 29 - Mac Home Page 29 - Linux
 3. Klepnutím na tlačítko Ano stránku v panelu nastavíte jako svou domovskou stránku.
 1. Přejděte na webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou.
 2. Klepněte na hlavičku panelu nebo na ikonku Site Info button v adresním řádku a přetáhněte ji na tlačítko Domů Home Button 57 na liště (ve výchozím nastavení je toto tlačítko nalevo).
  Dragging Home Page 57 set homepage 57 Dragging Home Page 57 - Linux
 3. Klepnutím na tlačítko Ano stránku v panelu nastavíte jako svou domovskou stránku.

Nastavení domovské stránky

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.

 • Ve výchozím nastavení je v části Spuštění volba Při startu aplikace Firefox nastavena na zobrazení vaší domovské stránky. Můžete ale také z rozbalovací nabídky vybrat, aby se zobrazila prázdná stránka nebo okna a panely z předchozí relace.
 • Můžete si nastavit více stránek jako domovské. Otevřete každou stránku v samostatném panelu a v části Domovská stránka klepněte na tlačítko Použít aktuální stránky.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Domovská stránka.
 3. Z rozbalovací nabídky u textu Na domovské stránce a v novém okně zvolte, zda jako svojí domovskou stránku chcete mít výchozí domovskou stránku Firefoxu, nějakou vlastní stránku nebo prázdnou stránku.

Obnova výchozí domovské stránky

Pokud chcete zrušit vámi nastavenou domovskou stránku, postupujte následovně:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V části SpuštěníDomovská stránka klepněte na tlačítko Obnovit výchozí.
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Máte potíže?

My máme řešení:

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Jiří Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou