Přehrávání obsahu s DRM ochranou ve Firefoxu

DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie, která si webovým audio a video službám umožňuje vynutit, aby byl jimi poskytovaný obsah užíván v souladu s jejich podmínkami. Tato technologie může omezit vaše možnosti manipulace s daným obsahem. Zatímco některý obsah s touto DRM ochranou je možné přehrát pomocí zásuvného modulu Adobe Flash, řada služeb přechází na HTML5 video, které vyžaduje jiný DRM mechanizmus zvaný Modul pro dešifrování obsahu (Content Decryption Module, CDM).

Přehrávání obsahu s DRM ochranou ve Firefoxu

Firefox pro počítač k přehrávání obsahu s DRM ochranou podporuje dešifrovací modul Google Widevine. Firefox ve výchozím nastavení dešifrovací modul Google Widevine stahuje a povoluje, aby uživatelé na stránkách vyžadujících DRM nepocítili žádný problém.Firefox dešifrovací modul Google Widevine stahuje a povoluje na vyžádání, se svolením uživatele, aby uživatelé na stránkách vyžadujících DRM nepocítili žádný problém. Dešifrovací modul se spouští v samostatném kontejneru zvaném sandbox a o jeho spuštění je uživatel informován. Každý dešifrovací modul je také možné zakázat a zrušit tak jeho budoucí aktualizace (viz níže). Po jeho zakázání však nemusejí stránky používající tento typ DRM fungovat správně.

Zakázání dešifrovacího modulu Google Widevine bez odinstalace

Zakázání dešifrovacího modulu Google Widevine ve Správci doplňků zamezuje v jeho spouštění na vašem počítači a ve stahování jeho aktualizací. Jak tento dešifrovací modul zakázat:

  1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu , zvolte Fx57Addons-icon Doplňky a přejděte do sekce Zásuvné moduly.
  2. Z nabídky u zásuvného modulu Modul pro dekódování obsahu Widevine poskytnutý společností Google Inc zvolte Nespouštět.

Můžete narazit na stránky, na nichž nelze bez povoleného modulu Google Widevine přehrát obsah. Modul Google Widevine můžete kdykoli povolit tak, že z jeho nabídky zvolíte Vždy spustit.

Zakázání přehrávání dešifrovacího modulu s odinstalací

Máte možnost celkově zakázat přehrávání HTML5 obsahu s DRM ochranou. Jakmile jej zakážete, smaže Firefox všechny stažené Moduly pro dešifrování obsahu z vašeho pevného disku, přestane je stahovat v budoucnu a neumožní přehrát obsah s DRM ochranou. Týká se to pouze HTML5 audia a videa s DRM ochranou. Jak kompletně zakázat přehrávání HTML5 obsahu s DRM ochranou:

  1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
  2. Přejděte do sekce Obecné a v ní najděte podsekci Soubory a aplikace. V sekci Obecné najděte podsekci Soubory a aplikace a v ní část Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM).
  3. Zrušte zaškrtnutí volby Přehrávat obsah chráněný pomocí DRM.
Poznámka: Stále budete moci přehrávat obsah s DRM ochranou, který vyžaduje zásuvný modul Adobe Flash (máte-li ho ve Firefoxu nainstalovaný a povolený). Volba Přehrávat obsah chráněný pomocí DRM ovládá pouze přehrávání HTML5 obsahu s DRM ochranou, nikoliv zásuvné moduly.

Můžete narazit na stránky, na nichž nebude bez povoleného DRM možné přehrávat obsah. Přehrávání obsahu s DRM ochranou můžete kdykoliv znovu zapnout: přejděte opět do nastavení do sekce Obecné a v podsekci Soubory a aplikace a části Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM) zaškrtněte volbu Přehrávat obsah chráněný pomocí DRM. Po zaškrtnutí bude přehrávání HTML5 obsahu s DRM ochranou opět povoleno a Modul pro dešifrování obsahu Google Widevine se automaticky stáhne.

Podporované platformy

Google Widevine

  • Windows Vista a vyšší
  • Mac OS X 10.9 a vyšší
  • x86 a x64 Linux

Podobné možnosti zakázání budou nabízeny na všech nových platformách, ve kterých Firefox podporuje DRM.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke, Martin Strolený. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou