Změna písma a barev na webových stránkách

Tento článek vysvětluje, jak si přizpůsobit vzhled webové stránky změnou písma a barev.

Změna písma

Jak změnit písmo webové stránky:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahObecné.
 3. Z rozbalovací nabídky v podsekci Písma a barvypodsekci Zobrazení a jazyk stránek a části Písma a barvy zvolte požadovaný typ a velikost písma.
  pismo1 predvolby-pisma-barvy-fx57
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Vlastní písma

Některé stránky nepoužívají výchozí, nýbrž vlastní typ písma. Jak jim v tom zamezit:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahObecné.
 3. V podsekci Písma a barvypodsekci Zobrazení a jazyk stránek a části Písma a barvy klepněte na tlačítko Rozšířené….
  pismo2
 4. V okně, které se otevře, zrušte zaškrtnutí volby Povolit stránkám používat vlastní písma namísto výše zvolených.
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Písma.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Další nastavení písma

 1. Z rozbalovací nabídky Znaková sada zvolte jazykovou skupinu/druh písma.
  • Například pro nastavení výchozích písem pro jazyky Střední Evropy zvolte Latinka. Pro jazyky, které nejsou v seznamu, zvolte Jiné typy písma.
 2. Určete, zda se má proporcionální text psát písmem patkovým (jako je "Times New Roman") nebo bezpatkovým (jako je "Arial"). Pak určete velikost písma pro proporcionální text.
 3. Určete, které písmo se má použít jako patkové, bezpatkové a neproporcionální. U neproporcionálního písma je také možné změnit jeho velikost.

Lze také nastavit minimální velikost písma na webových stránkách. To může být užitečné, má-li se zabránit, aby stránky používaly příliš malé a stěží čitelné písmo.

 • Znaková sada textu pro původní obsah: Zde vybraná znaková sada bude použita pro zobrazení těch stránek, které nepředepisují, která znaková sada se má použít.

Změna barvy písma

Jak změnit barvu písma:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahObecné.
 3. V podsekci Písma a barvy klepněte na tlačítko Barvy….
 4. Klepnutím na libovolný barevný obdélníček se zobrazí paleta barev, ze které můžete klepnutím na konkrétní barvu změnit barvu příslušné položky.
  moznosti-barvy1-fx38
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Barvy.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Vlastní barva písma

Některé stránky nepoužívají výchozí, nýbrž vlastní barvy. Jak jim v tom zamezit:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahObecné.
 3. V podsekci Písma a barvy klepněte na tlačítko Barvy….
 4. V okně, které se otevře, vyberte z rozbalovací nabídky pod volbou Použít vámi nastavené barvy místo definovaných stránkou hodnotu Vždy.
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Barvy.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Další nastavení barev

Text a pozadí: Zde můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí, které se použijí u stránek, které tyto barvy nepředepisují. Barvy vyberte klepnutím na vzorek barvy v paletě.

 • Použít systémové barvy Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li namísto barev zvolených výše použít barvy definované v nastavení vašeho operačního systému.

Barvy odkazů: Zde můžete změnit výchozí barvu pro hypertextové odkazy. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev (zvlášť se zadávají barvy pro dosud nenavštívené a již navštívené odkazy).

 • Podtrhávat odkazy: Ve výchozím nastavení jsou odkazy na webových stránkách podtrhávány. Nechcete-li, aby byly podtrhávány, zrušte zaškrtnutí této volby. Připoměňme, že řada stránek specifikuje vlastní pravidla pro zobrazení a tato volba nemá na takové stránky vliv.
 • Použít vámi nastavené barvy místo definovaných stránkou:
  • Vždy: Zvolením této možnosti přinutíte všechny webové stránky používat vámi výše nastavené výchozí barvy.
  • Pouze pro motivy s vysokým kontrastem: Zvolením této možnosti bude Firefox používat barvy, které určil autor webové stránky, ale pouze tehdy, když nepoužíváte motiv s vysokým kontrastem systému WindowsLinux.
  • Nikdy: Zvolením této možnosti bude Firefox používat barvy, které určil autor webové stránky.
Poznámka: V případě, že budete později chtít obnovit výchozí barvy:
 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte browser*color.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte na uživatelem nastavenézměněné předvolby.
 4. Zvolte Obnovit.

Změna velikosti stránky

Firefox rovněž umožňuje zvětšit velikost stránky nebo pouze textu na ní. Bližší informace naleznete v článku Změna velikosti stránky.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Michal Stanke, Petr Mareš. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.