Automatické vyplňování formulářů

Firefox si dokáže zapamatovat, co jste zadali do formulářů (neboli textových polí) na webových stránkách. To, co jednou zadáte do formuláře na nějaké stránce (třeba do vyhledávacího pole), budete mít při příští návštěvě této stránky k dispozici pro opětovné použití. V tomto článku se dozvíte, jak funkci automatického vyplňování formulářů použít a jak uložené údaje vymazat nebo zakázat jejich ukládání.

Použití funkce automatického vyplňování formulářů

Jak vyvolat a vložit do formuláře dříve zadaný údaj:

 1. Do pole formuláře zapište prvních pár písmen, načež se pod ním rozbalí seznam dříve do tohoto pole zadaných údajů, které vyhovují vašemu zápisu.
  • Můžete si také nechat zobrazit všechny údaje, které kdy byly do pole zadány a to tak, že klepnete do prázdného pole a stisknete klávesu šipka dolů.
 2. Klávesou šipka dolů označte údaj, který chcete do pole vložit a stiskněte klávesu EnterReturn. Tím se tento údaj zadá do pole formuláře. Nebo to lze realizovat myší: kolečkem myši posouvejte seznam a až najdete požadovaný údaj, klepněte na něj.

Jak odstranit jednotlivé údaje z historie formuláře

Jestliže si přejete z historie formuláře odstranit jeden z údajů:

 1. Klepněte do pole formuláře a stisknutím klávesy šipka dolů nechte zobrazit všechny uložené údaje. Nebo můžete počet zobrazených položek zredukovat zapsáním několika prvních písmen příslušného údaje.
 2. Pomocí klávesy šipka dolů nebo umístěním ukazatele myši nad údaj označte údaj, který si přejete odstranit.
 3. Stisknutím kláves Shift+Delete údaj vymažete ze seznamu.

Tímto způsobem můžete vymazat libovolné množství položek.

Jak vymazat celou historii formulářů

Pokud si přejete, aby Firefox všechny dříve do formulářů zadané údaje zapomenul:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, poté na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii....Na liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii....V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii....
 2. Z rozbalovací nabídky u volby Časové období mazání: vyberte Vše.
 3. Klepnutím na šipku vedle nápisu Podrobnosti zobrazte seznam položek, které lze vymazat.
 4. Nechte zaškrtnutou pouze položku Historie formulářů a hledání.
 5. Klepněte na tlačítko Vymazat. Dialogové okno Vymazání nedávné historie zmizí a všechny uložené údaje všech formulářových polí budou vymazány.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu .
 2. Klepněte na položku Historie a poté na Vymazat nedávnou historii....
 3. Z rozbalovací nabídky u volby Časové období mazání: vyberte Vše.
 4. Klepnutím na šipku vedle nápisu Podrobnosti zobrazte seznam položek, které lze vymazat.
 5. Nechte zaškrtnutou pouze položku Historie formulářů a hledání.
 6. Klepněte na tlačítko Vymazat. Všechny uložené údaje všech formulářových polí budou vymazány a dialogové okno Vymazání nedávné historie se zavře.

Jak zakázat ukládání údajů zadávaných do formulářů

Pokud si nepřejete, aby si Firefox pamatoval údaje, jež zadáváte do polí formulářů, můžete funkci automatického vyplňování formulářů vypnout:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí.
 3. Z rozbalovací nabídky u volby Nastavení historie: zvolte Použít pro historii vlastní nastavení.
 4. Zrušte zaškrtnutí položky Pamatovat si historii hledání a formulářů.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Vypnutí této funkce zakazuje i ukládání údajů zadaných do pole vyhledávání umístěného v liště navigace napravo od adresního řádku.

Řešení problémů

Zjistíte-li, že Firefox neukládá údaje, které zadáváte do formulářů a vy je tudíž nemáte k dispozici pro opětovné použití, přečtěte si prosím článek Firefox si nepamatuje text zadaný do formulářů.Založeno na informacích z článku Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.