Automatické vyplňování formulářů

Firefox si dokáže zapamatovat, co jste zadali do formulářů (neboli textových polí) na webových stránkách. To, co jednou zadáte do formuláře na nějaké stránce (třeba do vyhledávacího pole), budete mít při příští návštěvě této stránky k dispozici pro opětovné použití. V tomto článku se dozvíte, jak funkci automatického vyplňování formulářů použít a jak uložené údaje vymazat nebo zakázat jejich ukládání.

Použití funkce automatického vyplňování formulářů

Jak vyvolat a vložit do formuláře dříve zadaný údaj:

 1. Do pole formuláře zapište prvních pár písmen, načež se pod ním rozbalí seznam dříve do tohoto pole zadaných údajů, které vyhovují vašemu zápisu.
  • Můžete si také nechat zobrazit všechny údaje, které kdy byly do pole zadány a to tak, že kliknete do prázdného pole a stisknete klávesu .
 2. Klávesou označte údaj, který chcete do pole vložit a stiskněte klávesu EnterReturn. Tím se tento údaj zadá do pole formuláře. Nebo to lze realizovat myší: kolečkem myši posouvejte seznam a až najdete požadovaný údaj, klikněte na něj.

Jak odstranit jednotlivé údaje z historie formuláře

Jestliže si přejete z historie formuláře odstranit jeden z údajů:

 1. Klikněte do pole formuláře a stisknutím klávesy nechte zobrazit všechny uložené údaje. Nebo můžete počet zobrazených položek zredukovat zapsáním několika prvních písmen příslušného údaje.
 2. Pomocí klávesy nebo umístěním ukazatele myši nad údaj označte údaj, který si přejete odstranit.
 3. Stisknutím kláves Shift+Delete údaj vymažete ze seznamu.

Tímto způsobem můžete vymazat libovolné množství položek.

Jak vymazat celou historii formulářů

Pokud si přejete, aby Firefox všechny dříve do formulářů zadané údaje zapomenul:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky fx57menuFx89menuButton. Na nástrojové liště klikněte na tlačítko knihovny stránek 57 library icon. (Pokud ho tam nemáte, klikněte na tlačítko nabídky fx57menu a poté na Knihovna stránekklikněte na tlačítko nabídky fx89menuButton.)
 2. Klikněte na volbu Historie a poté na Vymazat nedávnou historii….
 3. Z rozbalovací nabídky u volby Časové období mazání: vyberte Vše.
 4. Nechte zaškrtnutou POUZE položku Historie formulářů a hledání.
 5. Klikněte na tlačítko OK. Všechny uložené údaje všech formulářových polí budou vymazány a dialogové okno Vymazání nedávné historie se zavře.

Jak vypnout automatické vyplňování formulářů a zakázat ukládání dalších údajů zadávaných do formulářů

Pokud si nepřejete, aby si Firefox pamatoval údaje, jež zadáváte do polí formulářů, můžete funkci automatického vyplňování formulářů vypnout:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Z rozbalovací nabídky u textu Historii prohlížení zvolte ukládat podle vlastního nastavení.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Pamatovat si historii hledání a formulářů.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Vypnutí této funkce zakazuje i ukládání údajů zadaných do pole vyhledávání umístěného v liště navigace napravo od adresního řádku.

Automatické vyplňování adresy: Chcete-li vypnout automatické vyplňování adresy, přečtěte si článek Automatické vyplňování adresy ve formulářích.

Řešení problémů

Zjistíte-li, že Firefox neukládá údaje, které zadáváte do formulářů a vy je tudíž nemáte k dispozici pro opětovné použití, přečtěte si prosím článek Firefox Firefox doesn't save web form entries.Založeno na informacích z článku Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více