Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory

Rámeček Stahování a Knihovna stránek evidují soubory, které jste si během používání Firefoxu stáhli. V tomto článku se dozvíte, jak získat přístup ke stahovaným souborům ve Firefoxu, jak je spravovat a jak změnit nastavení stahování.

Jak se dostanu ke svým staženým souborům?

Ke svým staženým souborům z aktuální relace se dostanete kliknutím na tlačítko Stahování Fx91DownloadsButton na nástrojové liště.

 • Když je tato šipka modrá Fx91DownloadsButton-blue, značí to, že máte nově stažené soubory, na které jste se ještě nepodívali.
 • Během stahování se tlačítko Stahování změní na ikonu Fx91DownloadProgress, která se postupně vyplňuje barvou, aby ukazovala průběh stahování. Na stahovanou položku můžete kliknout ještě předtím, než se dokončí její stahování; jakmile bude daný soubor dostupný, Firefox ho okamžitě otevře.

Klikněte na šipku stahování.

stahovani1Fx99DownloadsPanel-mac

Zde se zobrazí posledních pět stažených souborů s informacemi o jejich velikosti a stavu stahování. Pro zobrazení všech svých stažených souborů přejděte do Knihovny stránek kliknutím na Zobrazit všechna stahování v dolní části infoboxu Stahování.

Když kliknete pravým tlačítkem myšiKdyž za podržení klávesy control kliknete na tlačítko Stahování, zobrazí se nabídka poskytující například možnost skrývat tlačítko Stahování, jestliže nebylo v aktuální relaci nic stahováno nebo zobrazit panel Stahování při každém zahájení stahování.

Fx101DownloadsButtonContextMenuFx102DownloadsButtonContextMenu
Poznámka Jestliže jste v aktuální relaci nic nestáhli, nebude ve výchozím nastavení nástrojová lišta tlačítko Stahování obsahovat. Pro přístup k seznamu dříve stahovaných souborů (viz níže) můžete použít tlačítko nabídky Fx89MenuButton na nástrojové liště.

Zobrazení historie stahování

Knihovna zobrazuje informace o všech vašich stažených souborech, pokud jste je již nevymazali z historie stahování. Klikněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon, zvolte Stahování a ve spodní části klikněte na Zobrazit všechna stahování.Klikněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon a zvolte Stahování.Klikněte na tlačítko nabídky fx89MenuButton a zvolte Stahování. Zobrazí se okno Knihovna stránek se seznamem stažených souborů.

Fx99Library-DownloadsFx99LibraryDownloads-mac

Jak mohu spravovat své stažené soubory?

Můžete kdykoliv zkontrolovat svá stahování kliknutím na tlačítko Stahování Fx91DownloadsButton. Otevře se infobox Stahování, v němž se zobrazuje až pět naposledy stažených souborů spolu s jejich velikostí a stavem stahování. Nebo také můžete kliknout na tlačítko nabídky Fx89MenuButton a zvolit Stahování, přičemž se otevře Knihovna stránek v sekci Stahování, kde naleznete seznam všech vašich předchozích stahování spolu s informací o velikosti, zdroji a datu stahování každého souboru.

Spravovat své soubory můžete přímo v infoboxu Stahování nebo v Knihovně stránek. Na pravé straně každého záznamu o stažení souboru se nalézá malé tlačítko, které se mění podle toho, v jakém stadiu se proces stahování nachází.

 • Pozastavit: Stahování libovolného souboru je možné pozastavit, a to tak, že kliknete pravým tlačítkem myšizatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, kliknete na jeho záznam a z nabídky zvolíte Pozastavit. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klikněte opět pravým tlačítkem myšistiskněte klávesu Ctrl a současně opět klikněte na jeho záznam a z nabídky zvolte Pokračovat.
 • Zrušit fx icon cancel download: Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování zrušit kliknutím na tlačítko nacházející se zcela napravo. Tím se toto tlačítko změní na symbol Obnovit, přičemž kliknutím na něj opět zahájíte stahování souboru.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, dvojkliknutím na jeho záznam ho otevřete.
 • Otevřít složkuOtevřít složku Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon: Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko zcela napravo se změní na symbol složky. Kliknutím na něj otevřete složku, do které byl soubor stažen.Otevřít ve Finderu fx icon Open the file's folder Mac: Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko nacházející se zcela napravo se změní na symbol lupy. Kliknutím na něj otevřete tento soubor v programu Finder. Jak určit složku, do které se mají soubory stahovat, se dozvíte níže.
 • Přejít na stránku stahování: Když v nabídce, kterou vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myšipodržením klávesy Ctrl a kliknutím na záznam, zvolíte tuto položku, navštívíte webovou stránku, ze které jste soubor stáhli.
 • Odstranit ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klikněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klikněte na něj a z nabídky zvolte Odstranit z historie. Tímto odstraníte jen záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat fx icon retry download 16x16: Pokud z jakýchkoli důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se ho pokusit stáhnout znovu kliknutím na tlačítko se symbolem Obnovit, nacházející se zcela vpravo.
 • Vymazat seznam: Kliknutím na tlačítko Vymazat seznam, nacházející se v horní části okna Knihovny stránek, vymažete všechny záznamy z tohoto seznamu. Jejich vymazáním nesmažete z disku stažené soubory.
 • Smazat stažený soubor: Jestliže si přejete nějaký stažený soubor odstranit z disku, klikněte na jeho záznam pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klikněte na jeho záznam a z nabídky zvolte Smazat.

Nastavení Firefoxu, aby vždy otevíral podobné soubory

Při stahování souboru můžete Firefox nastavit tak, aby vždy otevíral podobné soubory: klikněte v infoboxu Stahování pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klikněte v infoboxu Stahování na stahovanou položku a z místní nabídky zvolte Vždy otevírat podobné soubory. Tím se pro daný typ souboru přidá položka v nastavení Firefoxu v sekci Obecné a části Aplikace, kde můžete nastavit, jak má Firefox nakládat s tímto typem souborů. Další informace naleznete v článku Správa typů souborů a akcí při kliknutí na soubor ve Firefoxu.

Změna umístění pro stahované soubory

Stažené soubory se ukládají do složky stanovené v nastavení Firefoxu. Jak tuto složku změnit:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. V sekci Obecné najděte podsekci Soubory a aplikace a část Stahování.
 3. Klikněte na tlačítko Procházet… Vybrat… vedle textu Ukládat všechny soubory do složky.
 4. Zvolte složku, do které si přejete, aby byly stažené soubory ukládány.

Změna akcí při stahování různých typů souboru

Můžete změnit, co má Firefox dělat, když během procházení Webu kliknete na stahovací odkaz, například zda má daný soubor otevřít v určité aplikaci nebo zda se vás má vždy zeptat, co má s daným typem souboru udělat.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. V sekci Obecné najděte část Aplikace.
 3. Klikněte na typ souboru, u něhož si přejete změnit akci, a poté klikněte na šipku ve sloupci Akce.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte akci, kterou chcete, aby vždy Firefox provedl.

Další informace naleznete v článku Správa typů souborů a akcí při kliknutí na soubor ve Firefoxu.

Ochrana stahování

Před zahájením stahování se vás Firefox pokusí ochránit před stažením potenciálně škodlivých nebo nebezpečných souborů a zablokuje stahování realizovaná prostřednictvím nezabezpečených spojení. Bližší informace naleznete v příspěvcích blogu Mozilly Firefox 93 protects against Insecure Downloads, Enhancing Download Protection in Firefox a Improving Malware Detection in Firefox. V případě nějakého podezření se stahování nezahájí. Místo toho se objeví toto varování:

Fx91UnsafeDownloads

Službou Bezpečné prohlížení Google jsou zjištěna potenciálně škodlivá stahování. U názvu souboru bude uvedeno varování

 • Tento soubor obsahuje virus či malware.

Mezi další soubory, jež zachytne Ochrana stahování, patří potenciálně nežádoucí software (vysvětleno v Zásadách Googlu), který může provést neočekávané změny ve vašem počítači. Anebo nemusí jít o škodlivý ani nežádoucí software, ale jednoduše o software, který není běžně stahovaný. U názvu souboru bude uvedeno jedno z těchto varování:

 • Tento soubor může poškodit váš počítač.
 • Tento soubor není obvykle stahován.

Ochrana stahování je ve Firefoxu ve výchozím nastavení zapnuta. Další informace naleznete v článku Jak funguje zabudovaná ochrana proti podvodným a útočným stránkám?

Jak mohu manipulovat s nebezpečnými stahováními?

Když v infoboxu Stahování vidíte škodlivý soubor nebo jiný typ potenciálně nebezpečných souborů, kliknutím na šipku po pravé straně můžete vybrat, co se souborem dělat. Obdržíte bližší informace o tomto typu nebezpečného souboru s možností povolit stažení nebo ho odstranit:

SafeDownload93Fx98UnsafeDLdetails

Tip: Kontextová nabídka (kliknutí pravým tlačítkem) obsahuje další možnosti akcí pro jakékoliv potenciálně škodlivé soubory v infoboxu Stahování, u nichž bylo automaticky zablokováno stažení:

Fx91UnsafeDLcontextmenuFx98UnsafeDLcontextmenu

Například: Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control klikněte na jeden z potenciálně škodlivých souborů, u nichž bylo automaticky zablokováno stažení a zvolte Povolit stažení pro stažení souboru do vašeho počítače.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více