Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory

Infobox Stahování a Knihovna stránek evidují soubory, které jste stáhli pomocí Firefoxu. Ukážeme vám, jak své stažené soubory spravovat a změnit nastavení stahování.

Jak se dostanu ke svým staženým souborům?

Ke svým staženým souborůmstaženým souborům z aktuální relace se dostanete kliknutím na tlačítko Stahování (šipka dolů na nástrojové liště). Když je tato šipka modrá Fx57blueDLarrow Blue Download Fx 20 Mac , značí to, že máte nově stažené soubory, na které jste se ještě nepodívali.

 • Během stahování souboru se na tlačítku Stahování namísto šipky zobrazuje odhadovaný čas do konce stahování. Po dokončení stahování se na něm opět zobrazí šipka.
timer
 • Během stahování souboru se jako zobrazení průběhu stahování tlačítko Stahování postupně barevně vyplňuje.
 • Při kliknutí na tlačítko Stahování se zobrazí infobox, ve kterém budou uvedeny poslední tři stažené soubory spolu s informacemi o jejich velikosti, odkud byly stahovány a datum či čas stažení.
tlacitko-stahovani1
 • Chcete-li zobrazit všechna svá stahování, přejděte do Knihovny stránek kliknutím na Zobrazit všechna stahování ve spodní části infoboxu Stahování.
tlacitko-stahovani2
 • Klikněte na šipku stahování. Zde se zobrazí poslední tři stažené soubory se zobrazením jejich velikosti a stavem stahování:
show downloads 57 win downloads 57
 • Pro zobrazení všech svých stažených souborů přejděte do Knihovny stránek kliknutím na Zobrazit všechna stahování v dolní části infoboxu Stahování.
show all downloads 57
Poznámka Pokud jste v aktuální relaci nic nestáhli, nástrojová lišta neobsahuje tlačítko Stahování. Pro přístup k předchozím stahováním (viz níže) můžete použít tlačítko Knihovny stránek 57 library icon na nástrojové liště.

Zobrazení historie stahování

Knihovna zobrazuje informace o všech vašich stažených souborech, pokud jste je již nevymazali z historie stahování.

 1. Klikněte na ikonu Knihovny stránek 57 library icon na nástrojové liště.
  Fx57LibraryDLbutton
 2. V rozbalovací nabídce klikněte na Stahování.
 3. Klikněte na Zobrazit všechna stahování ve spodní části infoboxu Stahování. Zobrazí se okno Knihovna stránek se seznamem stažených souborů.
Fx57DownloadsLibrary
 • Knihovna stránek ve své sekci Stahování zobrazuje informace o všech stažených souborech, pokud nebyly z historie odstraněny.
knihovna-stranek-stahovani knihovna-stranek-stahovani Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Ochrana stahování

Před zahájením stahování se vás Firefox pokusí ochránit před stažením potenciálně škodlivých nebo nebezpečných souborů. Bližší informace naleznete v příspěvcích blogu Mozilly "Enhancing Download Protection in Firefox" a "Improving Malware Detection in Firefox". V případě nějakého podezření se stahování nezahájí. Místo toho se objeví toto:

Službou Bezpečné prohlížení Google jsou zjištěna potenciálně škodlivá stahování. Na tlačítku Stahování se objeví červený puntík:

malicious download toolbar 57 fx52DownloadArrow-red

Klikněte na tlačítko Stahování a otevře se infobox Stahování. U názvu souboru bude uvedeno varování

 • Tento soubor obsahuje virus či malware.
malicious download panel 57 fx52DownloadPanel-Red

Mezi další soubory, jež zachytne Ochrana stahování, patří potenciálně nežádoucí software (vysvětleno v Zásadách Googlu), který může provést neočekávané změny ve vašem počítači. Anebo nemusí jít o škodlivý ani nežádoucí software, ale jednoduše o software, který není běžně stahovaný. Na tlačítku Stahování se objeví žlutý puntík:

uncommon download 57 fx52DownloadArrow-yellow

Klikněte na tlačítko Stahování a otevře se infobox Stahování. U názvu souboru bude uvedeno jedno z těchto varování:

 • Tento soubor může poškodit váš počítač.
 • Tento soubor není obvykle stahován.

Jak mohu manipulovat s nebezpečnými stahováními?

Když v infoboxu Stahování vidíte škodlivý soubor nebo jiný typ potenciálně nebezpečných souborů, klikněte na šipku po pravé straně:

uncommon download panel 57 fx52DownloadPanel-yellow

Obdržíte bližší informace o tomto typu nebezpečného souboru s možností soubor otevřít nebo odstranit:

unknown file options 57 fx52DownloadPanel-YellowInfo

Tip: Kontextová nabídka (kliknutí pravým tlačítkem) obsahuje další možnosti akcí pro jakékoliv potenciálně škodlivé soubory v infopanelu Stahování, u nichž bylo automaticky zablokováno stažení:

context downloads 57 Fx52ContextMenuDownloadOptions

Například: Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte na jeden z potenciálně škodlivých souborů, u nichž bylo automaticky zablokováno stažení a zvolte Povolit stažení pro stažení souboru do vašeho počítače.


Jak mohu spravovat své stažené soubory?

Můžete kdykoliv zkontrolovat svá předchozí stahování kliknutím na tlačítko Stahování (anebo na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon a poté na Stahování). V něm se zobrazují tři naposledy stažené soubory spolu s jejich velikostí, zdrojem a datem stažení.

Spravovat své soubory můžete přímo v infoboxu Stahování nebo v Knihovně stránek. Na pravé straně každého záznamu o stažení souboru se nalézá malé tlačítko, které se mění podle toho, v jakém stadiu se proces stahování nachází. tlacitko-stahovani3 tlacitko-stahovani3 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin show dl folder win 57 show dl folder mac 57

 • Pozastavit: Stahování libovolného souboru je možné zastavit, a to tak, že kliknete pravým tlačítkem myšizatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, kliknete na stahovaný soubor a z nabídky zvolíte Pozastavit. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klikněte pravým tlačítkem myšistiskněte klávesu Ctrl a současně klikněte na zvolený soubor a z nabídky zvolte Obnovit.
 • Zrušit fx icon cancel download : Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování zrušit kliknutím na tlačítko × nacházející se zcela napravo. Tím se toto tlačítko změní na symbol Obnovit, přičemž kliknutím na něj opět zahájíte stahování souboru.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, můžete jej dvojkliknutím otevřít.
 • Otevřít složku fx icon Open the file's folder : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko zcela napravo se změní na symbol složky. Kliknutím na něj otevřete složku, do které byl soubor stažen.Show In Finder fx icon Open the file's folder Mac : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko nacházející se zcela napravo se změní na symbol lupy. Kliknutím na něj otevřete tento soubor v programu Finder. Jak určit složku, do které se mají soubory stahovat, se dozvíte níže.
 • Přejít na stránku stahování: Když v nabídce, kterou vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myšipodržením klávesy Ctrl a kliknutím na záznam, zvolíte tuto položku, navštívíte webovou stránku, ze které jste soubor stáhli.
 • OdebratOdstranit ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klikněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klikněte na něj a z nabídky zvolte OdebratOdstranit z historie. Tímto odstraníte jen záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat fx icon retry download 16x16 : Pokud z jakýchkoli důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se jej pokusit stáhnout znovu kliknutím na tlačítko se symbolem Obnovit, nacházející se zcela vpravo.
 • Smazat stahování: Kliknutím na tlačítko Smazat stahování, nacházející se v horní části okna Knihovny stránek, vymažete všechny záznamy z tohoto seznamu. Jejich vymazáním nesmažete stažené soubory.

Změna umístění pro stahované soubory

Stažené soubory se ukládají do složky stanovené v nastavení Firefoxu. Jak tuto složku změnit:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. V sekci Obecné jděte do podsekce Stažené soubory najděte podsekci Soubory a aplikace a část Stažené soubory.
 3. Klikněte na tlačítko Procházet… Vybrat… vedle textu Ukládat všechny soubory do složky.
 4. Zvolte složku, do které si přejete, aby byly stažené soubory ukládány.

Další informace naleznete v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více