Našeptávání v adresním řádku Firefoxu

Tento článek může být neaktuální.

V anglické verzi článku, z níž tato česká verze vychází, byla učiněna významná změna. Než bude česká verze aktualizována, můžete se podívat na anglickou: Address bar autocomplete suggestions in Firefox

Firefox Firefox Poslední aktualizace: 05/13/2023 66% uživatelů považuje toto za užitečné

Adresní řádek Firefoxu zobrazuje webovou adresu (URL) stránky, jež si právě prohlížíte. Když do tohoto pole zapisujete URL adresu nebo hledaný termín, Firefox vám v našeptávači pod ním nabízí stránky, které jste dříve navštívili. Tento článek vysvětluje, jak funkce našeptávání funguje.

Jak používat našeptávač

Jednoduše začněte psát do adresního řádku, načež se pod ním rozbalí seznam nabízející stránky z vaší historie prohlížení, záložek a otevřených panelů. (Při pouhém kliknutí do adresního řádku se zobrazí seznam vašich nejnavštěvovanějších nebo připnutých stránek.)

Fx94AutocompleteDropdownFirefoxSuggest

Našeptávač bude při zápisu do adresního řádku obsahovat následující položky. Některým uživatelům se budou v našeptávači zobrazovat pod označením Návrhy od Firefoxu (více zde).

 • názvy stránek a webové adresy z vaší historie prohlížení
 • názvy stránek, webové adresy a štítky z vašich záložek
 • stránky, které máte momentálně otevřené v jiných panelech (viz kapitola Přepnutí na panel níže)
 • synchronizované panely z jiných zařízení

Ikonka modré hvězdičky BlueStarBookmarksIcon u našeptávané položky bude značit, že položka pochází ze záložek; text „Přepnout na panel“ bude značit, že pochází z otevřených panelů. Jakmile uvidíte stránku, kterou si přejete navštívit, klikněte na ni, nebo pomocí kurzorových kláves na klávesnici označte příslušný řádek a stiskněte EnterReturn.

Poznámka: V závislosti na vašem nastevení vyhledávání mohou být nabízeny i populárně hledané termíny z vašeho výchozího vyhledávače. Je-li našeptávání vyhledávání povoleno, budou označeny ikonkou lupy MagnifyingGlassIcon. Položky pocházející z historie vyhledávání budou označeny ikonkou hodin SearchHistoryClockIcon. Více se dozvíte v článku Našeptávání vyhledávání ve Firefoxu.

Seznam našeptávaných stránek se upravuje podle vašeho předchozího chování, tj. podle toho, jak často danou stránku navštěvujete, kdy naposledy jste ji navštívili, a také podle toho, kterou z nabízených stránek jste si pro zapsanou sekvenci znaků vybrali. Takto se stránky, které navštěvujete pravidelně, ocitnou na začátku seznamu, často po napsání pouze jednoho znaku.

Automatické dokončování adres

Kromě našeptávání stránek pod adresním řádkem Firefox také dokončuje adresy webů během jejich zápisu do adresního řádku. Když například zadáte „sup“, Firefox třeba doplní „port.mozilla.org/“, čímž vám nabídne adresu „support.mozilla.org“, pokud jste tento web již někdy předtím navštívili. Pak stačí jen stisknout EnterReturn a stránka se začne načítat.

adresni-radek-automaticke-dokoncovani

Přepnutí na panel

Adresní řádek prohledává i vaše otevřené panely a nalezené shody potom v našeptávači zobrazuje s textem Přepnout na panel. Vybráním takovéto položky se namísto vytvoření duplicitního panelu přesunete do již existujícího panelu.

adresni-radek-prepnout-na-panel
Chcete-li možnost Přepnout na panel přechodně vypnout, podržte před kliknutím na takovouto položku klávesu Alt nebo Ctrl. Namísto přepnutí na existující panel se s klávesou Alt stránka otevře v aktuálním panelu, s klávesou Ctrl v novém panelu.

Jak zajistit co nejpřesnější našeptávání?

 • Chcete-li navštívit již dříve navštívenou stránku, zadejte pár písmen z její adresy nebo jejího titulku. V našeptávači vyhledejte danou stránku (pokud se v něm nenachází, zapište další písmeno) a stiskněte EnterReturn pro přechod na tuto vybranou adresu. Napříště bude Firefox této stránce při našeptávání přikládat větší váhu.
 • Nemažte historii prohlížení – nejvíce našeptávaných položek zpravidla pochází z kombinace titulek/adresa stránky. Funkce Vymazání nedávné historie odebere tyto položky z našeptávání.
 • Ukládejte často navštěvované stránky do záložek a opatřete je štítkem. Adresní řádek pak nalezne shodu v názvu, který záložce dáte a také ve štítku, který je záložce přidružen. Více se o používání záložek dozvíte v článku Záložky ve Firefoxu.

Jak mohu ovlivnit, jaké výsledky se zobrazí v našeptávači?

Změna nastavení adresního řádku

Našeptávání je možné vypnout nebo je možné omezit vyhledávání pouze na určité položky:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  Poznámka: Někteří uživatelé mohou mít tuto část nazvanou Adresní řádek – Návrhy od Firefoxu, která bude obsahovat ještě další nastavení. Více se dozvíte v článku Nastavení funkce Návrhy od Firefoxu.
  Fx89AddressBarSettings
 • Historii prohlížení: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
 • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste si přidali do záložek
 • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
 • Top stránky: při kliknutí do adresního řádku vám budou nabídnuty vaše Top stránky (pokud jsou povoleny v nastavení stránky nového panelu).
 • Vyhledávače: bude nabízeno vyhledání pomocí vašich vyhledávačů

Nastavit našeptávání dotazů pro vyhledávač: kliknutím na tento odkaz budete přemístěni do sekce Vyhledávání, kde můžete změnit nastavení našeptávání realizované vyhledávačem včetně našeptávání pocházející z vaší historie vyhledávání. Bližší informace naleznete v článku Jak změnit nastavení vyhledávání ve Firefoxu.

Vyjmutí stránky z našeptávače

Chcete-li z našeptávače odstranit nějakou položku, klikněte v pravé části položky na tlačítko se třemi tečkami Fx113urlbar3-dot a zvolte Smazat z historie.

Fx113urlbar-3dotResultMenu

Poznámka: Tato funkce bude zaváděna postupně a ve výchozím nastavení bude zapnuta od verze Firefoxu 113.

Vymazat jednu položku z našeptávače lze i pomocí klávesnice. To platí pro položky historie procházení i historie vyhledávání.

 1. Zadejte nebo vložte dostatečně dlouhý text, aby Firefox zobrazil danou položku v našeptávači.
 2. Za použití klávesy položku označte.
 3. Podržte stisknutou klávesu Shift a stiskněte klávesu Delete.
Poznámka: Stránky pocházející ze záložek nebudou z našeptávače odstraněny, ani když se je pokusíte vyjmout, ani když vymažete nedávnou historii. Tyto stránky jsou v seznamu označeny hvězdičkou a pro jejich odstranění si přečtěte článek Záložky ve Firefoxu nebo předchozí kapitolu.

Změna výsledků během zápisu do adresního řádku

Ve výchozím nastavení se při zápisu hledaného termínu do adresního řádku zobrazují v našeptávači návrhy výchozího vyhledávače a stránky (záložky, historie, otevřené panely), u nichž hledaný termín tvoří část jejich titulku, jejich štítku nebo jejich webové adresy (URL).

Hledáte-li v našeptávači položku konkrétního typu, například záložku nebo otevřený panel, můžete si její nalezení urychlit zapsáním speciálních znaků do adresního řádku, oddělených mezerami:

 • zapište ^ pro zobrazení pouze stránek z historie prohlížení
 • zapište * pro zobrazení pouze záložek
 • zapište + pro zobrazení pouze záložek se štítkem
 • zapište % pro zobrazení pouze vašich aktuálně otevřených panelů
 • zapište # pro zobrazení pouze stránek, u nichž hledaný termín tvoří část jejich titulku nebo štítku
 • zapište $ pro zobrazení pouze stránek, u nichž hledaný termín tvoří část jejich webové adresy (text „https://“ a „http://“ v URL je ignorován, ne však text „file:///“)
 • zapište ? pro zobrazení pouze našeptávání vyhledávače

Jestliže například hledáte stránku s názvem Mozilla Firefox Support a kterou máte uloženou v záložkách, zadali byste třeba mozilla. Zobrazí se našeptávač, avšak tato stránka by v něm nemusela být uvedena.

Výsledky tedy můžete omezit pouze na stránky nalezené mezi záložkami, zapsáním mozilla * nebo * mozilla.

Související články

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více