Blokování vyskakovacích oken

Tento dokument vysvětluje všechna nastavení Firefoxu, které se týkají vyskakovacích oken.

Co jsou vyskakovací okna?

Vyskakovací okna (pop-up) jsou okna, která se zobrazují automaticky bez vašeho souhlasu. Mívají různou velikost, obvykle ale nepokrývají celou plochu obrazovky. Některá vyskakovací okna se otevírají před aktuálním oknem Firefoxu, jiná pak za oknem Firefoxu.

Firefox vám umožňuje ovládat vyskakovací okna v nastavení. Blokování vyskakovacích oken je ve výchozím nastavení zapnuto, takže si nemusíte dělat starosti s jeho aktivací, když nechcete, aby se vám vyskakovací okna zobrazovali.

Při zablokování vyskakovacího okna zobrazí Firefox informační lištu (pokud nebyla zrušena, viz další popis) a také ikonu pop-up-icon-win pop-up-icon-mac Popup-blocked.png v adresním řádku.

firefox-popup-test-fx29 Popup1 29 Mac Popup1 29 Lin firefox-popup-test-fx57 popups blocked mac 57

Když kliknete na tlačítko MožnostiPředvolby  na informační liště, nebo na ikonu v adresním řádku, zobrazí se nabídka s následujícími možnostmi:

 • Povolit vyskakovací okna pro
 • Upravit možnosti blokování vyskakovacích oken…
 • Při blokování vyskakovacích oken nezobrazovat tuto zprávu
 • (seznam zablokovaných oken)
Blokování vyskakovacích oken může znefunkčnit některé webové stránky: Některé webové stránky, jako například stránky elektronického bankovnictví, používají vyskakovací okna pro některé důležité funkce. Blokování všech vyskakovacích oken tyto funkce znepřístupní. Chcete-li na určitém webu vyskakovací okna zobrazovat a přitom je blokovat na všech ostatních webech, můžete tento konkrétní web přidat do seznamu povolených webů.
Blokování vyskakovacích oken nefunguje vždy: Ačkoliv Firefox zablokuje většinu vyskakovacích oken, na některých webových stránkách se mohou zobrazovat vyskakovací okna i přes zapnuté blokování, když stránky k jejich zobrazení používají nepodchycené metody.

Nastavení blokování vyskakovacích oken

Jak přejít do nastavení blokování vyskakovacích oken:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahSoukromí a zabezpečení.
 • V části Vyskakovací oknaV podsekci Oprávnění zrušte zaškrtnutí volby Blokovat vyskakovací okna, chcete-li celkově zakázat blokování vyskakovacích oken.
 • Kliknutím na tlačítko Výjimky... se otevře dialogové okno se seznamem serverů, které mají povoleno zobrazovat vyskakovací okna. K dispozici zde máte následující možnosti:
Povolit: Kliknutím přidáte server do seznamu výjimek.
Odebrat server: Kliknutím odstraníte server ze seznamu výjimek.
Odebrat všechny servery: Kliknutím odstraníte všechny servery ze seznamu výjimek.
Poznámka: Blokování vyskakovacích oken nemusí vždy fungovat a může znemožnit korektní funkčnost některých webových stránek. Bližší informace naleznete v předešlé kapitole Co jsou vyskakovací okna?.

Vyskakovací okna nebyla zablokována

Jedná se o vyskakovací okno Firefoxu?

Vyskakovací okna nemusí vždy pocházet z Firefoxu. Odkud skutečně pochází můžete poznat dle vzhledu okna.

 • Pokud vidíte v adresním řádku vyskakovacího okna tlačítko Site Info button , pochází vyskakovací okno z Firefoxu.
 • Pokud tam toto tlačítko nevidíte, bude ve vašem počítači pravděpodobně malware, který způsobuje zobrazování vyskakovacích oken. Blíže o malware pojednává článek Řešení problémů s Firefoxem způsobených malwarem.

Je blokování vyskakovacích oken aktivní a povolené pro tuto stránku?

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahSoukromí a zabezpečení a najděte podsekci Oprávnění.
 3. Ujistěte se, že volba Blokovat vyskakovací okna je zaškrtnuta.
 4. Napravo volby Blokovat vyskakovací okna klikněte na tlačítko Výjimky.... Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uvidíte všechny servery, které mají povolené zobrazování vyskakovacích oken.
 5. Pokud je server stránky, která otevírá vyskakovací okna, uveden v tomto seznamu, označte jej a klikněte na tlačítko Odebrat server.
 6. Poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
 7. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Zobrazuje se vyskakovací okno po kliknutí myši či stisknutí klávesy?

Některé události jako kliknutí myši nebo stisknutí klávesy mohou ve výsledku zobrazit vyskakovací okna, přestože je blokování vyskakovacích oken aktivní. Jedná se o úmysl. Firefox neblokuje vyskakovací okna, která potřebují webové stránky ke své činnosti.

Jedná se o pravé vyskakovací okno?

Některé reklamy jsou vytvořeny tak, aby se tvářily jako okna, ale ve skutečnosti to okna nejsou. Blokování vyskakovacích oken Firefoxu tyto reklamy nemůže blokovat.

Průzkumy Mozilly

Při návštěvě webu Mozilly občas uvidíte vyskakovací okno, žádající vás, abyste se zúčastnili průzkumu. Jediná třetí strana, kterou Mozilla k průzkumům využívá, je SurveyGizmo, jež byla prověřena naším právním týmem a týmem pro ochranu soukromí. Tato vyskakovací okna funkce Blokování vyskakovacích oken neblokuje.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou