Režim „pouze HTTPS“ ve Firefoxu

Počínaje verzí Firefoxu 83 můžete změnit své preference na režim „pouze HTTPS“. Tento zabezpečení zvyšující režim si vynucuje, aby byla všechna spojení se servery realizována skrze protokol HTTPS. Většina webů již HTTPS podporuje; některé podporují jak HTTP, tak HTTPS. Zapnutí tohoto režimu poskytuje záruku, že budou všechna vaše spojení s weby zpřísněna tak, že budou používat protokol HTTPS, a tudíž budou zabezpečená. Přečtěte si o výhodách tohoto režimu a o tom, jak ho zapnout.

Jaký je rozdíl mezi HTTP a HTTPS?

HTTP znamená HyperText Transfer Protocol (protokol pro přenos hypertextu) a je základním protokolem pro Web, přičemž šifruje základní interakce mezi prohlížeči a webovými servery. Problém obyčejného protokolu HTTP spočívá v tom, že přenos dat ze serveru do prohlížeče není šifrován, což znamená, že data je možné přečíst, odcizit nebo pozměnit. Protokoly HTTPS toto napravují pomocí certifikátu SSL, jenž vytváří zabezpečené šifrované spojení mezi serverem a prohlížečem, které chrání citlivé informace.

Režim „pouze HTTPS“

Když používáte režim „pouze HTTPS“, zajistí se tím, že budou všechna vaše spojení šifrována a zabezpečena. Máte tedy klid na duši, že nikdo nemůže vyzvídat obsah stránek, které navštěvujete, ani se nabourat do vašeho spojení s webem za účelem zcizení vašeho hesla, údajů o vaší platební kartě, nebo jiných vašich osobních údajů. To je zvláště užitečné, když používáte veřejné Wi-Fi, kde si nemůžete být jisti integritou vašeho internetového připojení.

Například když je režim „pouze HTTPS“ aktivní a navštívíte web jako třeba http://example.com, Firefox v tichosti zpřísní spojení na https://example.com:

ConnectionUpgradeExample

Zapnutí a vypnutí režimu „pouze HTTPS“

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Sjeďte dolů k části Režim „pouze HTTPS“.
 4. Kliknutím na příslušný přepínač vyberte, zda chcete celkově povolit nebo zakázat režim „pouze HTTPS“, nebo chcete-li ho povolit pouze pro anonymní okna.
  moznosti-rezim-pouze-httpsmoznosti-rezim-pouze-https

Zabezpečené spojení není dostupné

Některé weby podporují pouze protokol HTTP a spojení s nimi nelze zpřísnit. Pokud je zapnut režim „pouze HTTPS“ a zabezpečená verze webu není k dispozici, zobrazí se chybové hlášení „Zabezpečené spojení není dostupné“:

zabezpecene-spojeni-neni-dostupne

Jestliže kliknete na tlačítko Pokračovat přes nezabezpečené spojení, přijímáte všechna rizika a následně přejdete na nezabezpečenou verzi daného webu. Režim „pouze HTTPS“ bude pro tento web dočasně vypnut.

Chcete-li se jakéhokoli nešifrovaného spojení vyvarovat, klikněte na tlačítko Zpátky.

Vypnutí režimu „pouze HTTPS“ pro určité weby

Pokud máte zapnutý režim „pouze HTTPS“ a často navštěvujete web, který nepodporuje HTTPS nebo se zdá, že vykresluje určité prvky stránky nesprávně, můžete pro tento web režim „pouze HTTPS“ vypnout.

 1. Klikněte v levé části adresního řádku na ikonu zámku.
 2. Z rozbalovací nabídky v části Režim „pouze HTTPS“ vyberte možnost Vypnuto.
  vypnout-rezim-pouze-https-pro-web

Přidání výjimek pro nezabezpečené weby, když jste v režimu „pouze HTTPS“

Pokud se nějaký web nezobrazuje správně a je to web, kterému důvěřujete a který chcete navštěvovat, můžete pro tento web režim „pouze HTTPS“ vypnout. Výjimky vám umožní navštívit nezabezpečenou verzi webu přes protokol HTTP, přestože brouzdáte v režimu „pouze HTTPS“. Výjimky lze uplatnit dočasně, pro jednu relaci prohlížení, nebo trvale. Jak přidat výjimku pro web:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Sjeďte dolů k části Režim „pouze HTTPS“.
 4. Vyberte možnost Zapnout režim „pouze HTTPS“ ve všech oknech.
 5. Klikněte na tlačítko Výjimky….
  rezim-pouze-https-vyjimky
 6. Zadejte přesnou adresu nezabezpečeného webu, pro který chcete režim „pouze HTTPS“ vypnout.
 7. Klikněte na tlačítko Vypnout, chcete-li pro daný web vypnout režim „pouze HTTPS“ natrvalo, nebo klikněte na tlačítko Dočasně vypnout, chcete-li ho vypnout jen po dobu trvání aktuální relace.
 8. Klikněte na Uložit změny.
Poznámka: Pro anonymní okna nelze přidávat výjimky. Chcete-li se o zabezpečených spojeních v anonymních oknech dozvědět více, přečtěte si příspěvek blogu HTTPS by Default in Private Browsing Mode.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více