Jak funguje zabudovaná ochrana proti podvodným a útočným stránkám?

V zájmu zachování vaší bezpečnosti na Internetu má Firefox zabudovanou ochranu proti podvodným a útočným stránkám. Když navštívíte stránku, která byla nahlášena jako podvodný web nějakého legitimního webu (někdy se jim říká phishingové stránky) nebo jako útočná stránka vytvořená s cílem poškodit váš počítač (též známo jako malware), obdržíte varování.

Co je to podvodný web? Co je to phishing?

Vytváření podvodných webů (též známo jako phishing) je forma strategie zcizování identity, kdy se škodlivý web vydává za jiný, legitimní web s cílem vylákat z uživatelů citlivé informace jako hesla, podrobnosti o účtu či čísla kreditních karet. Phishingové útoky jsou zpravidla realizovány prostřednictvím elektronické pošty, kdy uživatel obdrží zprávu, která se jej pokouší navést k tomu, aby aktualizoval své osobní údaje na falešné, avšak velmi autenticky vypadající webové stránce. Další informace o phishingu i s příklady phishingových útoků naleznete na webech Hoax.cz a govcert.cz a dále na Wikipedii a webu Anti-Phishing Working Group.

Co je to útočná stránka? Co je to malware?

Malware je program vytvořený za účelem infikace vašeho počítače bez vašeho vědomí. Malware se nejčastěji používá ke krádežím osobních údajů, zasílání nevyžádaných zpráv (spamu) nebo k rozšiřování dalšího malwaru.

Útočné stránky jsou webové stránky, které se během toho, co si je prohlížíte, pokouší infikovat váš počítač malwarem. Odhalit tyto útoky může být obtížné; i stránka, která se tváří bezpečně, se může skrytě pokoušet o útok. Někdy dokonce ani samotný vlastník webové stránky neví o tom, že se ze stránky stala útočná stránka.

Více se o malware a o útočných stránkách dozvíte na webu StopBadware, což je nezisková organizace, která spolupracuje s partnery jako je právě Mozilla a mající za cíl chránit uživatele před malware a jiným nebezpečným softwarem.

Jak ve Firefoxu funguje ochrana proti podvodným a útočným stránkám?

Ochrana proti podvodným a útočným stránkám funguje tak, že u každé stránky, kterou navštívíte, se ověřuje, zda se nenachází na seznamu nahlášených podvodných a útočných stránek. Když je tato ochrana zapnuta, seznamy nahlášených stránek se automaticky stahují a aktualizují přibližně každých 30 minut. Technické podrobnosti protokolu pro bezpečné prohlížení internetových stránek jsou rovněž veřejně dostupné.

Jaké informace se při zapnuté ochraně odesílají Mozille nebo jejím partnerům?

Během používání ochrany proti podvodným a útočným stránkám nastávají dva okamžiky, kdy Firefox komunikuje s partnery Mozilly. Prvním případem je provádění pravidelné aktualizace seznamů nahlášených podvodných a útočných stránek. Během těchto aktualizací se neodesílají žádné informace o vás ani o vámi navštěvovaných stránkách. Druhým případem je situace, kdy přejdete na stránku, která byla nahlášena jako podvodná nebo jako útočná. Předtím, než Firefox přístup na tuto stránku zablokuje, si pro jistotu ověří, že stránka nebyla od provedení poslední aktualizace odstraněna ze seznamu nahlášených stránek. V obou těchto případech mohou být též odeslána vaše cookies uložené serverem google.com, našeho poskytovatele seznamu nahlášených stránek.

Zásady ochrany soukromí společnosti Mozilla výslovně zakazují shromažďování těchto dat Mozillou nebo jejími partnery k účelům jiným než je vylepšování funkce ochrany proti podvodným a útočným stránkám. Zásady ochrany soukromí společnosti Google vysvětlují, jak společnost Google nakládá se soubory cookies uživatelů.

Jak mám použít funkce ochrany proti podvodným a útočným stránkám?

Tyto funkce jsou ve výchozím nastavení zapnuty, takže pakliže jste neprovedli změny v nastavení zabezpečení, pravděpodobně je již používáte. Nastavení ochrany proti podvodným a útočným stránkám se nachází v nastavení Firefoxu v sekci Zabezpečení:

V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

V dialogovém okně MožnostiPředvolby přejděte do sekce Zabezpečení.

Zda máte ochranu proti podvodným stránkám aktivní, si můžete ověřit na naší testovací stránce. Stejně tak si můžete ověřit funkčnost ochrany proti útočným stránkám na jiné testovací stránce. Se zapnutou ochranou by mělo být u obou stránek zablokováno jejich načítání.

Mám ověřeno, že moje stránka je bezpečná – jak ji odstraním ze seznamu?

Pokud vlastníte stránku, která byla napadena, avšak již jste ji dal do pořádku, nebo pokud se domníváte, že byla nahlášena omylem, můžete požádat o její odstranění ze seznamu. I když nabádáme majitele stránek, aby každé takové nahlášení důkladně prošetřili; stránka se často promění v útočnou stránku, aniž by na ní byla patrná nějaká změna.

  • Pro podání žádosti o odstranění stránky ze seznamu nahlášených podvodných stránek použijte tento formulář, poskytovaný společností Google.
  • Pro podání žádosti o odstranění stránky ze seznamu nahlášených útočných stránek použijte tento formulář, poskytovaný organizací StopBadware.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.