[zu][Yonke imikhiqizo] Ideshibhodi Yokwasendaweni

Ukubuka ngokungujikelele
Ama-athikhili ayi-100 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili ayi-100 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule, nokuyikho okudale isiminyaminya esingaba 99% lapho kuzinze khona uLwazi.
0 ye 100
0%
Ama-athikhili angama-50 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-50 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule.
0 ye 50 0%
Ama-athikhili angama-20 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-20 avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezigama-30 ezidlule, nokuyiwo enza ama-50% esiminyaminya Kulwazi Oluyisisekelo.
0 ye 20 0%
Wonke Ama-athikhili Olwazi Oluyisisekelo
Leli yinani lawo wonke ama-athikhili Asekelwe Olwazini aselungele ukubhalwa njengawasendaweni.
0 ye 686 0%
Amathempulethi
Amathempulethi ayindlela yokusebenzisa futhi izingcezu zolwazi kuma-athikhili e-KB. Ungazakhela uphinde uvuselele iqoqo lemiyalelo endaweni eyodwa, uphinde uyicaphune kwamanye amakhasi.
0 ye 73 0%
I-interface yomsebenzisi
I-interface ehunyushwe ngokuphelele yomsebenzisi ithuthukisa amava ezivakashi kusayithi ngolimi lwakho. Usizo humusha i-interface.
  • Ukwenziwa njengokwasendaweni
  • Ukubukeza
Okuvakashelwa Njalo
I-athikhili Ukuvakasha Isimo
Get started with Firefox - An overview of the main features 4 198 007
Kudingeka Ukuhumusha
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 1 382 790
Kudingeka Ukuhumusha
New in Thunderbird 38.0 1 133 119
Kudingeka Ukuhumusha
Update Firefox to the latest version 1 117 319
Kudingeka Ukuhumusha
How does built-in Phishing and Malware Protection work? 576 348
Kudingeka Ukuhumusha
Page Info window - View technical details about the page you are on 468 852
Kudingeka Ukuhumusha
Startup, home page, tabs, and download settings 449 835
Kudingeka Ukuhumusha
Send plugin crash reports to help Mozilla improve Firefox 416 729
Kudingeka Ukuhumusha
Add-on signing in Firefox 395 562
Kudingeka Ukuhumusha
Private Browsing - Use Firefox without saving history 354 617
Kudingeka Ukuhumusha
TLS Error Reports 211 965
Kudingeka Ukuhumusha
Why do I have to click to activate plugins? 196 947
Kudingeka Ukuhumusha
Private Browsing on Firefox for Android 186 101
Kudingeka Ukuhumusha
Install the Flash plugin to view videos, animations and games 157 527
Kudingeka Ukuhumusha
Watch DRM content on Firefox 150 562
Kudingeka Ukuhumusha
Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox 150 356
Kudingeka Ukuhumusha
How to download and install Firefox on Windows 136 662
Kudingeka Ukuhumusha
How to set the home page 123 949
Kudingeka Ukuhumusha
Mixed content blocking in Firefox 118 832
Kudingeka Ukuhumusha
Install Firefox on Linux 117 881
Kudingeka Ukuhumusha
Amathempulethi
I-athikhili Isimo
Template:AndroidMenuLocation
Kudingeka Ukuhumusha
Template:AndroidMore
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ApplytoFx
Kudingeka Ukuhumusha
Template:DisableHWAflash
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExitCustomize
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FOSNotificationTray
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOS1.1
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOSUpdates
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ImportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha