[zu][Yonke imikhiqizo] Ideshibhodi Yokwasendaweni

Ukubuka ngokungujikelele
Ama-athikhili ayi-100 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili ayi-100 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule, nokuyikho okudale isiminyaminya esingaba 99% lapho kuzinze khona uLwazi.
0 ye 100
0%
Ama-athikhili angama-50 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-50 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule.
0 ye 50 0%
Ama-athikhili angama-20 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-20 avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezigama-30 ezidlule, nokuyiwo enza ama-50% esiminyaminya Kulwazi Oluyisisekelo.
0 ye 20 0%
Wonke Ama-athikhili Olwazi Oluyisisekelo
Leli yinani lawo wonke ama-athikhili Asekelwe Olwazini aselungele ukubhalwa njengawasendaweni.
0 ye 686 0%
Amathempulethi
Amathempulethi ayindlela yokusebenzisa futhi izingcezu zolwazi kuma-athikhili e-KB. Ungazakhela uphinde uvuselele iqoqo lemiyalelo endaweni eyodwa, uphinde uyicaphune kwamanye amakhasi.
0 ye 70 0%
I-interface yomsebenzisi
I-interface ehunyushwe ngokuphelele yomsebenzisi ithuthukisa amava ezivakashi kusayithi ngolimi lwakho. Usizo humusha i-interface.
  • Ukwenziwa njengokwasendaweni
  • Ukubukeza
Okuvakashelwa Njalo
I-athikhili Ukuvakasha Isimo
Get started with Firefox - An overview of the main features 4 241 810
Kudingeka Ukuhumusha
New in Thunderbird 38.0 2 435 271
Kudingeka Ukuhumusha
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 1 555 338
Kudingeka Ukuhumusha
Update Firefox to the latest version 1 211 198
Kudingeka Ukuhumusha
Add-on signing in Firefox 588 511
Kudingeka Ukuhumusha
How does built-in Phishing and Malware Protection work? 534 216
Kudingeka Ukuhumusha
Startup, home page, tabs, and download settings 476 154
Kudingeka Ukuhumusha
Page Info window - View technical details about the page you are on 432 202
Kudingeka Ukuhumusha
Make Firefox your default browser 298 646
Kudingeka Ukuhumusha
Send plugin crash reports to help Mozilla improve Firefox 287 615
Kudingeka Ukuhumusha
Why do I have to click to activate plugins? 215 131
Kudingeka Ukuhumusha
Private Browsing - Use Firefox without saving history 210 207
Kudingeka Ukuhumusha
Install the Flash plugin to view videos, animations and games 172 450
Kudingeka Ukuhumusha
Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox 171 001
Kudingeka Ukuhumusha
Tips for safe online shopping 160 471
Kudingeka Ukuhumusha
Watch DRM content on Firefox 152 446
Kudingeka Ukuhumusha
TLS Error Reports 151 290
Kudingeka Ukuhumusha
How to update to the new Sync 144 917
Kudingeka Ukuhumusha
How to set the home page 141 291
Kudingeka Ukuhumusha
How do I use Do-not-track on Firefox for Android? 140 733
Kudingeka Ukuhumusha
Amathempulethi
I-athikhili Isimo
Template:AndroidMenuLocation
Kudingeka Ukuhumusha
Template:AndroidMore
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ApplytoFx
Kudingeka Ukuhumusha
Template:DisableHWAflash
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExitCustomize
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FOSNotificationTray
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOS1.1
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOSUpdates
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ImportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha