[zu][Yonke imikhiqizo] Ideshibhodi Yokwasendaweni

Ukubuka ngokungujikelele
Ama-athikhili ayi-100 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili ayi-100 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule, nokuyikho okudale isiminyaminya esingaba 99% lapho kuzinze khona uLwazi.
0 ye 100
0%
Ama-athikhili angama-50 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-50 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule.
0 ye 50 0%
Ama-athikhili angama-20 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-20 avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezigama-30 ezidlule, nokuyiwo enza ama-50% esiminyaminya Kulwazi Oluyisisekelo.
0 ye 20 0%
Wonke Ama-athikhili Olwazi Oluyisisekelo
Leli yinani lawo wonke ama-athikhili Asekelwe Olwazini aselungele ukubhalwa njengawasendaweni.
0 ye 683 0%
Amathempulethi
Amathempulethi ayindlela yokusebenzisa futhi izingcezu zolwazi kuma-athikhili e-KB. Ungazakhela uphinde uvuselele iqoqo lemiyalelo endaweni eyodwa, uphinde uyicaphune kwamanye amakhasi.
0 ye 70 0%
I-interface yomsebenzisi
I-interface ehunyushwe ngokuphelele yomsebenzisi ithuthukisa amava ezivakashi kusayithi ngolimi lwakho. Usizo humusha i-interface.
  • Ukwenziwa njengokwasendaweni
  • Ukubukeza
Okuvakashelwa Njalo
I-athikhili Ukuvakasha Isimo
Get started with Firefox - An overview of the main features 4 329 116
Kudingeka Ukuhumusha
New in Thunderbird 38.0 2 521 643
Kudingeka Ukuhumusha
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 1 693 000
Kudingeka Ukuhumusha
Update Firefox to the latest version 1 463 371
Kudingeka Ukuhumusha
Forget button - quickly delete your browsing history on Firefox 806 360
Kudingeka Ukuhumusha
Add-on signing in Firefox 716 588
Kudingeka Ukuhumusha
Startup, home page, tabs, and download settings 495 232
Kudingeka Ukuhumusha
How does built-in Phishing and Malware Protection work? 494 004
Kudingeka Ukuhumusha
Make Firefox your default browser 464 310
Kudingeka Ukuhumusha
Page Info window - View technical details about the page you are on 409 514
Kudingeka Ukuhumusha
Send plugin crash reports to help Mozilla improve Firefox 281 489
Kudingeka Ukuhumusha
Why do I have to click to activate plugins? 226 022
Kudingeka Ukuhumusha
Private Browsing - Use Firefox without saving history 216 514
Kudingeka Ukuhumusha
Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox 186 690
Kudingeka Ukuhumusha
TLS Error Reports 175 534
Kudingeka Ukuhumusha
Install the Flash plugin to view videos, animations and games 174 731
Kudingeka Ukuhumusha
Watch DRM content on Firefox 159 285
Kudingeka Ukuhumusha
How to set the home page 147 935
Kudingeka Ukuhumusha
Use the search bar in Firefox 144 769
Kudingeka Ukuhumusha
How do I tell if my connection to a website is secure? 139 358
Kudingeka Ukuhumusha
Amathempulethi
I-athikhili Isimo
Template:AndroidMenuLocation
Kudingeka Ukuhumusha
Template:AndroidMore
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ApplytoFx
Kudingeka Ukuhumusha
Template:DisableHWAflash
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExitCustomize
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FOSNotificationTray
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOS1.1
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOSUpdates
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ImportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha