[zu][Yonke imikhiqizo] Ideshibhodi Yokwasendaweni

Ukubuka ngokungujikelele
Ama-athikhili ayi-100 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili ayi-100 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule, nokuyikho okudale isiminyaminya esingaba 99% lapho kuzinze khona uLwazi.
0 ye 100
0%
Ama-athikhili angama-50 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-50 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule.
0 ye 50 0%
Ama-athikhili angama-20 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-20 avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezigama-30 ezidlule, nokuyiwo enza ama-50% esiminyaminya Kulwazi Oluyisisekelo.
0 ye 20 0%
Wonke Ama-athikhili Olwazi Oluyisisekelo
Leli yinani lawo wonke ama-athikhili Asekelwe Olwazini aselungele ukubhalwa njengawasendaweni.
0 ye 656 0%
Amathempulethi
Amathempulethi ayindlela yokusebenzisa futhi izingcezu zolwazi kuma-athikhili e-KB. Ungazakhela uphinde uvuselele iqoqo lemiyalelo endaweni eyodwa, uphinde uyicaphune kwamanye amakhasi.
0 ye 66 0%
I-interface yomsebenzisi
I-interface ehunyushwe ngokuphelele yomsebenzisi ithuthukisa amava ezivakashi kusayithi ngolimi lwakho. Usizo humusha i-interface.
  • Ukwenziwa njengokwasendaweni
  • Ukubukeza
Okuvakashelwa Njalo
I-athikhili Ukuvakasha Isimo
Get started with Firefox - An overview of the main features 4 243 797
Kudingeka Ukuhumusha
New in Thunderbird 38.0 1 978 353
Kudingeka Ukuhumusha
Update Firefox to the latest version 1 943 883
Kudingeka Ukuhumusha
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 1 822 583
Kudingeka Ukuhumusha
Send plugin crash reports to help Mozilla improve Firefox 349 899
Kudingeka Ukuhumusha
Page Info window - View technical details about the page you are on 330 982
Kudingeka Ukuhumusha
Startup, home page, tabs, and download settings 311 844
Kudingeka Ukuhumusha
Adobe Flash protected mode in Firefox 285 632
Kudingeka Ukuhumusha
Why do I have to click to activate plugins? 268 991
Kudingeka Ukuhumusha
TLS Error Reports 228 419
Kudingeka Ukuhumusha
Install the Flash plugin to view videos, animations and games 224 050
Kudingeka Ukuhumusha
Private Browsing - Use Firefox without saving history 190 437
Kudingeka Ukuhumusha
Popular Topics for Firefox for Android 183 976
Kudingeka Ukuhumusha
Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems 180 173
Kudingeka Ukuhumusha
Watch DRM content on Firefox 162 868
Kudingeka Ukuhumusha
How does built-in Phishing and Malware Protection work? 160 070
Kudingeka Ukuhumusha
Use the Search bar in Firefox and manage search engines 155 771
Kudingeka Ukuhumusha
How do I tell if my connection to a website is secure? 155 140
Kudingeka Ukuhumusha
How to update to the new Firefox Sync 152 551
Kudingeka Ukuhumusha
How to set the home page 147 450
Kudingeka Ukuhumusha
Amathempulethi
I-athikhili Isimo
Template:AndroidMenuLocation
Kudingeka Ukuhumusha
Template:AndroidMore
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ApplytoFx
Kudingeka Ukuhumusha
Template:DisableHWAflash
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExitCustomize
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FOSNotificationTray
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOS1.1
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOSUpdates
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ImportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha