[zu][Yonke imikhiqizo] Ideshibhodi Yokwasendaweni

Ukubuka ngokungujikelele
Ama-athikhili ayi-100 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili ayi-100 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule, nokuyikho okudale isiminyaminya esingaba 99% lapho kuzinze khona uLwazi.
0 ye 100
0%
Ama-athikhili angama-50 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-50 aphezulu avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezingama-30 ezidlule.
0 ye 50 0%
Ama-athikhili angama-20 Aphezulu
Lawa ngama-athikhili angama-20 avakashelwe kakhulu ezinsukwini ezigama-30 ezidlule, nokuyiwo enza ama-50% esiminyaminya Kulwazi Oluyisisekelo.
0 ye 20 0%
Wonke Ama-athikhili Olwazi Oluyisisekelo
Leli yinani lawo wonke ama-athikhili Asekelwe Olwazini aselungele ukubhalwa njengawasendaweni.
0 ye 655 0%
Amathempulethi
Amathempulethi ayindlela yokusebenzisa futhi izingcezu zolwazi kuma-athikhili e-KB. Ungazakhela uphinde uvuselele iqoqo lemiyalelo endaweni eyodwa, uphinde uyicaphune kwamanye amakhasi.
0 ye 63 0%
I-interface yomsebenzisi
I-interface ehunyushwe ngokuphelele yomsebenzisi ithuthukisa amava ezivakashi kusayithi ngolimi lwakho. Usizo humusha i-interface.
  • Ukwenziwa njengokwasendaweni
  • Ukubukeza
Okuvakashelwa Njalo
I-athikhili Ukuvakasha Isimo
Get started with Firefox - An overview of the main features 4 121 476
Kudingeka Ukuhumusha
Refresh Firefox - reset add-ons and settings 1 702 628
Kudingeka Ukuhumusha
Update Firefox to the latest version 1 013 750
Kudingeka Ukuhumusha
New in Thunderbird 38.0 488 952
Kudingeka Ukuhumusha
Startup, home page and download settings 452 164
Kudingeka Ukuhumusha
Send plugin crash reports to help Mozilla improve Firefox 298 784
Kudingeka Ukuhumusha
Why do I have to click to activate plugins? 217 960
Kudingeka Ukuhumusha
Private Browsing - Use Firefox without saving history 189 687
Kudingeka Ukuhumusha
Popular Topics for Firefox for Android 172 828
Kudingeka Ukuhumusha
Install the Flash plugin to view videos, animations and games 164 823
Kudingeka Ukuhumusha
Watch DRM content on Firefox 159 127
Kudingeka Ukuhumusha
Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox 158 241
Kudingeka Ukuhumusha
Use the Search bar in Firefox and manage search engines 149 167
Kudingeka Ukuhumusha
How to set the home page 144 166
Kudingeka Ukuhumusha
How to update to the new Firefox Sync 137 547
Kudingeka Ukuhumusha
How do I tell if my connection to a website is secure? 132 029
Kudingeka Ukuhumusha
TLS Error Reports 125 719
Kudingeka Ukuhumusha
Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly 125 010
Kudingeka Ukuhumusha
Pop-up blocker settings, exceptions and troubleshooting 121 394
Kudingeka Ukuhumusha
How does built-in Phishing and Malware Protection work? 114 706
Kudingeka Ukuhumusha
Amathempulethi
I-athikhili Isimo
Template:AndroidMenuLocation
Kudingeka Ukuhumusha
Template:AndroidMore
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ApplytoFx
Kudingeka Ukuhumusha
Template:DisableHWAflash
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ExportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FOSNotificationTray
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOS1.1
Kudingeka Ukuhumusha
Template:FxOSUpdates
Kudingeka Ukuhumusha
Template:ImportHTMLBookmarks
Kudingeka Ukuhumusha
Template:MixedContent
Kudingeka Ukuhumusha