Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IT LOGOUT ALL MY ACCOUNTS AGAIN AND AGAIN

 • 2 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

WHY IT LOGGED OUT ALL MY ACCOUNTS FROM TABS WHEN EVER I CLOSE MY BROWSER, I HAVE TO RE-LOGIN AGAIN AND AGAIN, WHICH IS SO SO FRUSTRATING..................................

'''WHY IT LOGGED OUT ALL MY ACCOUNTS FROM TABS WHEN EVER I CLOSE MY BROWSER, I HAVE TO RE-LOGIN AGAIN AND AGAIN, WHICH IS SO SO FRUSTRATING..................................'''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try disabling your extensions, make sure you are not clearing cookies or using private browsing mode aka "Never Remember History".

Hữu ích?

more options

Detail like websites remembering you and log you in automatically is stored in cookies, so make sure you aren't clearing important cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to clear cookies keeps cookies with an allow exception
  in 102+ version toggling this setting makes changes to the "Clear history when Firefox closes" settings and those settings prevail
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies

Make sure to keep the "Site settings".

 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.