Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why Firefox is missing a screen reader like Chrome or Edge

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Why Firefox is missing a screen reader like Chrome or Edge?

Why Firefox is missing a screen reader like Chrome or Edge?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox has a page reader in Reader View. Reader View simplifies many kinds of pages. On pages that are compatible with this feature, you can turn it on by clicking the icon near the right end of the address bar that looks like a document. Then use the toolbar to the left of the article to read the page. See: View web pages in Reader View.

If you need something to read web pages in their standard format, maybe there is an add-on for that.

Hữu ích?

more options

Since you are on Windows, you can use the system's Windows Narrator feature.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.