Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my questions in firefox forum

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

in my account my questions here ,in this firefox forum , i see my questions about... thunderbird! its strange,right? i look for my questions and asnwers in this forum. so where are they ?

in my account '' my questions '' here ,in this firefox forum , i see my questions about... thunderbird! its strange,right? i look for my questions and asnwers in this forum. so where are they ?

Giải pháp được chọn

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

It sounds like you're looking for you questions. If so, you can always look in your account. see screenshot

Hữu ích?

more options

thanks but these,you show, are about tb,i know i also posted questions about firefox,like this one: see my small screenshot - this small ? arrow,to the right,how can i disable in -about:config

Hữu ích?

more options

You can see the questions that you asked about Thunderbird here:

https://support.mozilla.org/en-US/user/s.a.dzwonek/questions

Hữu ích?

more options

I need my firefox questions/answers not tb

Hữu ích?

more options

That list has both the Firefox and Thunderbird questions - everything you gave asked about on this platform.

Hữu ích?

more options

One list for two forums,i think its a bad idea,could it be separated one day? Could you help me with my question about this small arrow?

Hữu ích?

more options

Slawomir Dzwonek said

One list for two forums,i think its a bad idea,could it be separated one day?

Having all of your threads in one list search is perfectly normal for a support forum as it would be the same if this forum used say phpBB instead like the independent long running https://forums.mozillazine.org does.

This is one support forum with multiple product sections. The Questions list will list all of your threads you posted regardless of what product section you posted in.

This show all of your replies made in threads here. https://support.mozilla.org/en-US/user/s.a.dzwonek/answers

These are all of the support sections https://support.mozilla.org/en-US/questions/

This will link to all of the threads from current to oldest on this support forum. https://support.mozilla.org/en-US/questions/all?show=all

We also have https://support.mozilla.org/en-US/forums/ which is for discussing of things more related to support.mozilla.org itself as it is not for support purposes.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.