Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email images not displaying on Mozilla

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi St P

more options

Hi there. I use mailjet for sending email newsletters and campaigns. The images that i was uploading into the mailjet templates where displaying fine both on mailjet and when sent to mozilla firefox users.

The problem is that for 10 days now; when i upload images in mailjet and sending newsletters; the images are not displaying in mozilla. In contrast, when i use chrome everything displays fine, both mailjet and email accounts.

I had a long chat history with mailjet support and they requested to follow these instructions to fix this issue first: https://documentation.mailjet.com/hc/en-us/articles/360058211453-Why-are-my-images-not-displayed-missing-in-the-Email-Editor I did this but i had no success so they requested me to use chrome instead of mozilla. But that is not the solution of the problem because this must address all different browser users.

Can you please help me on this?

Thank you,

Hi there. I use mailjet for sending email newsletters and campaigns. The images that i was uploading into the mailjet templates where displaying fine both on mailjet and when sent to mozilla firefox users. The problem is that for 10 days now; when i upload images in mailjet and sending newsletters; the images are not displaying in mozilla. In contrast, when i use chrome everything displays fine, both mailjet and email accounts. I had a long chat history with mailjet support and they requested to follow these instructions to fix this issue first: https://documentation.mailjet.com/hc/en-us/articles/360058211453-Why-are-my-images-not-displayed-missing-in-the-Email-Editor I did this but i had no success so they requested me to use chrome instead of mozilla. But that is not the solution of the problem because this must address all different browser users. Can you please help me on this? Thank you,

Giải pháp được chọn

The images are blocked for me by uBlock Origin. Try disabling your extensions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Can you provide steps and links to replicate so we can see the issue?

Hữu ích?

more options

This is the email newsletter url: https://08xuj.mjt.lu/nl3/ViOhADI76mJcGT48FLCMcg?hl=en Please check on all browsers (firefox, chrome, safari, edge).

Check please the images that i sent you. The first 3 images are on firefox browser as well as my gmail account is on firefox where the images do not show. If i go to chrome browser (mailjet and gmail) everything is visible and fine. The last 2 images are on thunderbird email client and my gmail account on chrome browser witch everything is visible and ok.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The images are blocked for me by uBlock Origin. Try disabling your extensions.

Hữu ích?

more options

Oh my goodness!!! The add block add on was the issue! I turned it off and it worked! Thank you for your patience and sorry for this silly matter of mine.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.