Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

history 'most recent visit' not showing year anymore

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi markyyyyyy

more options

only date day and time. i need the year. it used to have that until recently. attached image is not last year's september. even if it was. need the whole date.

only date day and time. i need the year. it used to have that until recently. attached image is not last year's september. even if it was. need the whole date.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The date format is decided by your Windows system locale.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The date format is decided by your Windows system locale.

Hữu ích?

more options

See this thread for links and comments which may be helpful.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1435850

Hữu ích?

more options

zeroknight said

The date format is decided by your Windows system locale.

thank you both so much for a quick response to a first-time poster, i didn't expect that!

firefox indeed uses windows 'short date' format, so if i change it in the ancient date & time 'app' to, for example, M/d/yyyy, ff history will also show the year.

awesome!

and might there not be some magic trick whereby ff could show the year but i could still have short-date format without it, for taskbar declutter? by having ff use long date instead of short, for instance.

thank you muchly! mark

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.