Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost my bookmarks and site passwords when I reset my Mozilla password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I used Firefox Sync when I bought my new computer and it worked perfectly. This time, I had to reset my computer and forgot my password. Using my account associated email, I reset my password and my information was gone.

I used Firefox Sync when I bought my new computer and it worked perfectly. This time, I had to reset my computer and forgot my password. Using my account associated email, I reset my password and my information was gone.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Resetting the password for the Mozilla account because you do not remember the password will remove all data stored on the Sync server because this password is used to encrypt your data locally for security reasons before it is uploaded to the Sync server and only this password or a possible recovery key can decrypt this data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.