Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Meta Mask

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 106 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I no longer can use Firefox after years of being an avid user and supporter. I have followed all directions to enable the u2F extension. Have gone as far as reinstalling firefox. Are you going to fix the issue? If not I must discontinue which makes me sad.

I no longer can use Firefox after years of being an avid user and supporter. I have followed all directions to enable the u2F extension. Have gone as far as reinstalling firefox. Are you going to fix the issue? If not I must discontinue which makes me sad.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

What happens when you try to install that add-on? Is there any error message?