Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On Youtube when trying to swtich accounts it downloads json.txrt

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

When trying to switch accounts on Youtube it download json.txt when I reload the page it does switch but I don't want it downloading json.txt each time

When trying to switch accounts on Youtube it download json.txt when I reload the page it does switch but I don't want it downloading json.txt each time

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

What switch accounts are you referring to here? I do recall it downloading json.txt when using youtube and how that would affect Firefox. And you said it doesn't switch account would mean you didn't completely logout of Youtube but still using the same YouTube login account. I could be mistaken but if your YouTube loads the same account this means you didn't logout of YouTube account your using.

Hữu ích?

more options

I am talking about the feature on youtube and when I click on a account it download json.txt but in any other browser it does not and it auto refreshes

Được chỉnh sửa bởi Keeboy vào

Hữu ích?

more options

That's not a Firefox feature that I know of or see when using firefox. That looks like it's coming from the site your login at.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Dropa uhh no its not a firefox feature its a youtube feature but when using it downloads json.txt when another browser does not

Hữu ích?

more options

I went to YouTube in Firefox and the video has no download except copy video links. So what Addons do you have installed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.