Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Rescuing lost logins

  • 21 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hengwz07

more options

I broke an old computer and have my logins from it on a backup drive in logins.json and key4.db. I can't work out how to transfer these logins to my new computer. I've tried creating a new firefox profile since I am nervous of losing logins that are on my new computer, but then I am totally lost.

I broke an old computer and have my logins from it on a backup drive in logins.json and key4.db. I can't work out how to transfer these logins to my new computer. I've tried creating a new firefox profile since I am nervous of losing logins that are on my new computer, but then I am totally lost.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can copy logins. json and key4. db with Firefox closed to the current profile folder to recover the logins. You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.