Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How may I can turn off "share image" feature?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please help me.....

After update my firefox its showing a share option on each featured image on amazon product page. How may I can turn this off?

Sample link: [https://www.amazon.com/dp/B0057ECYS0]

-Advance Thanks

Please help me..... After update my firefox its showing a share option on each featured image on amazon product page. How may I can turn this off? Sample link: [[https://www.amazon.com/dp/B0057ECYS0]] -Advance Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't have that option, maybe you have an add-on doing that. Try Firefox in Safe Mode to see if that option is still there? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search

Hữu ích?

more options

That Share drop-down list would normally only open if you click the Share icon above it. If that icon opens for you automatically then you might be blocking a script that hides this pop-up.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click the shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for relevant-looking messages about blocked content.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.